BUN 20150413 (kommunalt utjämningssystem)

635774533

 

Då har det varit BUN igen då, i måndags. Det var ett sammanträde som klingade budget och besparingar. Visst lite redovisning å sånt. Men mest budget.

Jag har ju skrivit tidigare om att jag mailat lite folk om hur vissa ekonomiska saker funkar. Alltså upprinnelsen var att Ekonomichefen på kommunen uttalat sig i Ttela (se här) om att det inte är något större problem med att fler invånare kommit till Vänersborg det senaste året. Skolor etc som behövs betalas ut genom det såkallade kommunala utjämningssystemet. Att vi sedan går minus i Barn och utbildning med 22.8 miljoner, och att det mesta i den siffran beror på anhöriginvandring, får jag inte ihop.

Som sagt ett par mail med frågor till både ekonomichefen och vår egen ekonom i BUN. Har inte gjort saken ett dugg klarare. Intetsägande svar som en vanlig dödlig (och tillråga på allt boende i Dalsland) arbetslös truckförare, inte blir ett dugg klokare på.

Här kan ni läsa mina tidigare bloggar i ärendet, med mailväxlingar, frågor och svar.

KOMMUNALT UTJÄMNINGSSYSTEM

14 MILJONER

Efter att jag skrev den sista bloggen 14 miljoner, så hade jag även en följdfråga på det svaret, den 22 mars.

”Jättetack för svaret.. Men jag förstår fortfarande inte, riktigt.. Vårt underskott är 22.8 miljoner kronor. Är de 14 miljoner kronorna redan inräknade? För annars borde ju underskottet vara 8.8 Miljoner kronor.  Att 14 miljoner inte räcker det förstår jag, men  det som fattas skulle ju kunna på nått sätt regleras av de 9 miljoner som ligger hos KS.. Men det är klart är de 14 redan inräknade och vi ändå har 22.8 miljoner i underskott.. så tycker jag det stämmer dåligt med det som vi fått redovisat för oss.. eller så är det som så att jag fattar dåligt?”

Här uteblev svaret.. så jag skrev igen, 8 april.

”Jag skrev en följdfråga till dig efter att du svarat på min fråga om det kommunala utjämningssystemet. Jag kan inte se att jag fått något svar. Så jag försöker igen…

De nya eleverna kostar 23,4 miljoner enligt redovisning. Vi har enligt dig fått 14 miljoner i bidrag från staten för dessa barn. Alltså borde kostnaden då vara 9,4 miljoner för dessa barn, och underskottet i BUN borde vara betydligt mindre än de 22,8 miljoner som redovisats. Eller är det så att kostnaden för de nya eleverna är 23,4 miljoner + 14 miljoner= 37,4 miljoner? Och att de 14 miljonerna redan avräknats??”

Svaret kom med en ursäkt,,, tydligen missat att jag ställde följdfråga.

”Underlaget och beräkningarna till Barn- och ungdomsnämndens begäran om ytterligare 23,4 Mkr fanns redovisat i tjänsteutlåtandet. I detta tjänsteutlåtande framgår ökat barn- och elevantal samt de kostnader som är beräknade för denna utökning.

 I budgetram 2015 erhöll Barn- och ungdomsnämnden ett extra tillskott om 14 Mkr.

Dessa 14 Mkr möter ökade kostnader för prognosticerade fler barn inom externa och enskilda verksamheter samt ökade lokalkostnader.”

Men ärligt… Antingen är jag jätte korkad, eller så vill man inte svara, eller så kan man inte svara så att man förstår.

Jag tog upp frågan igen på sammanträdet. Och ja… ärligt talat så fattar jag fortfarande inte, men skall försöka förklara, och samtidigt ge min uppfattning.

Ekonomen förklarar att BUN fått ett tillskott i ram på 14 miljoner för 2015. BUN begärde ju bla  15 miljoner för ökat tryck med nya barn. Detta blev 4 miljoner när KS och KF var färdiga plus 9 miljoner som inte skulle betalas ut direkt till BUN utan läggas hos Kommunstyrelsen, så BUN måste begära dom pengarna. Och sedan enligt KF,s beslut skulle de 9 miljonerna vara ämnade för grundskolan. Sen pratade hon om andra saker också som tillförts..

Så ja BUN har fått pengar för detta. på ett eller annat sätt, fast inte direkt från staten in i BUN för att kompensera. Om jag fattat det rätt. Och vi har fortfarande ett minus på 22,8 miljoner.

Jag påtalade ekonomichefens uttalande, och då fick jag  till mig att det är en sanning med modifikation. Pengar har kommit men hur de fördelas är en annan sak. Det kommunala utjämningssystemet är komplext.

Så min uppfattning och slutgiltiga sammanfattning är att kommunens ekonomi chef inte talar sanning, i Ttelas artikel.

Våra vänner i mini alliansen i BUN, säger att underskottet beror på att ett antal partier beslutade att inte fullfölja den såkallade skolstruktur utredningen, med att lägga ner ett antal småskolor, samt även öppna en som inte har några barn (Väne-ryr). Det talades om att vi som kämpade för att bevara skolorna skulle visa lite ödmjukhet och erkänna att vi gjorde fel…

Det är inte skolornas bevarande som gör att vi går minus.. Vi har fått ett antal nya elever som ingen räknat med, pga anhöriginvandring. ”Vi måste öppna våra hjärtan” som moderaternas och alliansens tidigare statsminister sa. Det är det som kostar pengar!! Och dom pengarna måste vi få från någonstans. Skall vi lägga ner småskolor? sparka lärare och personal? Skall våra redan hårt ansatta elever och barn betala för detta?

 

Kan oxå tillägga att vi som ledamöter i nämnden blev tillsagda att när vi mailar frågor, så skall vi inte maila direkt till tjänsteman, utan till Barn och utbildningsnämndens gemensamma brevlåda… Undrar om mina mail har med det att göra??

Detta va en del av BUN, från i måndags. Jag kommer antagligen att återkomma med mer senare….

 

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

14 miljoner ?

mars 22, 2015 1 kommentar

Pengar

Fortsätter tjôta på ekonomerna i kommunen.. Jag skrev häromdagen om kommunala utjämningssystemet, som ekonomichefen i Vänersborg omtalade i en artikel i Ttela. Han sa där att kostnaden för alla nya invånare till kommunen justeras av det kommunala utjämningssystemet, och att det fallit väl ut… BUN redovisar ett minus i budget på 22.8 miljoner mest på grund av nya elever som man inte räknat med när man gjorde budget. Mest på grund av anhöriginvandring. Läs gärna min tidigare blogg, Kommunalt utjämningssystem .

Jag skrev och frågade vad han menade.. Och fick ett svar, ett svar på vad ett kommunalt utjämningssystem var för något.. Och det var väl bra, men hur det fallit väl ut fick jag inget svar på. Så jag bestämde mig för att fråga ”vår egen” ekonom i nämnden om hur detta fallit väl ut..

Mitt mail med fråga.

”Skulle du vilja hjälpa mig att förstå en sak? 
Jag funderar över det kommunala utjämningssystemet..
Jag läste en artikel i ttela där Ekonomichefen Thomas Sannemalm uttalat sig om att underskott som den ökade inflyttningen till kommunen regleras av det Kommunala utjämningssystemet. Och att det fallit relativt väl ut..
 
Jag blev fundersam på detta, vad han menade och skrev en fråga till honom, om just vad han menade.. Jag fick en förklaring till vad det kommunala utjämningssystemet är.
Om vi nu har ett underskott på på 23.4 Mkr pga av nya barn/elever.. Borde inte det underskottet då regleras av det kommunala utjämningssystemet.. eller har jag fattat fel..?? ”

Svaret kom i dag, och löd så här:

”Hej Magnus!
Jag har varit i kontakt med centrala ekonomikontoret för att få svar på din fråga, då vi inte hanterar statsbidragspåsen som kommer till Vänersborgs kommun.
Statsbidragspåsen 2015 påverkas av hur många invånare det fanns i Vänersborg 1/11 2014.
Statsbidragspåsen påverkas också utifrån förhållandet mellan åldersgrupper i kommunen.
Mycket riktigt så har det inkommit mer statsbidrag till Vänersborg inför 2015 och KS har fördelat mer pengar till nämnderna och den tilldelning som hamnat på Barn- och utbildning var 14 Mkr.
Det som är problematiskt är att detta tillskott om 14 Mkr inte räcker till det antal fler barn och elever som vi fått i vår verksamhet.”
Jag vet inte om jag blev klokare direkt.. tydligen så har det tilldelats 14 Mkr till nämnden pga av den ökade inflytten.. Är det 14 Mkr som redan räknats av? eller är det pengar som kommer att räknas av från underskottet? 23.4 Mkr är den kostnad som man redovisat för nämnden att den ökade elev tillströmningen som man inte räknat med kostar.. Eller är den kostnaden egentligen 37.4 Mkr? Eller är underskottet egentligen ”bara” 8.8 Mkr?
Jag fortsätter fråga, och hoppas på svar. Jag återkommer..
Kategorier:Vänersborgs kommun

S och C = uppsägningar??

 

framtidens skola

Läser på ttela Weben,, att det är på gång i Lilla Edet igen. Nedläggning av byskolor. Verkar som vi följs åt, vår kommun och Lilla Edet. Förra gången det var på tapeten vill minnas att det var 2011, så fick man backa, och skolorna blev kvar, likaså blev det i Vänersborg fast inte samma år utan 2012 (förutom Sundals ryr, som redan i praktiken var nedlagd, då verksamheten var flyttad).

Jag fascineras lite av att läsa att oppositionen i Lilla Edet reagerar starkt, i lilla Edet är oppositionen M,C och Mp (och givetvis SD, men som i de flesta kommuner i Sverige så räknas väl inte dom??) S,Fp och V styr, och man är tydligen fast besluten att skolorna skall läggas ner och verksamheter skall flyttas. Man tänker tydligen köra igenom det i nämnden och inte i kommunfullmäktige, som jag personligen kan tycka skall vara de som avgör i en sådan stor fråga.

I Vänersborg så styr S, C och Mp. Och oppositionen är M,Fp och KD, och tre partier som står själva V, Vfp och SD. I Vänersborg är Oppositionen mer benägen att lägga ner skolor (M,Fp och Kd) medans styrande har lovat att inte lägga ner skolor,, (innan valet iallafall).

Verkar som Centern är en stor avgörande aktör gällande byskolor. I Lilla Edet är dom i Opposition och i Vänersborg sitter dom med i styret. Sossarna styr i båda kommunerna, i Lilla Edet vill man lägga ner men i Vänersborg vill man bevara… Fast som sagt Centern har en påverkan..

Skolstrukturs översynen i Vänersborg beställdes av Ordförande i Barn och ungdomsnämnden på ett presidie möte 2009-08-31. Ordförande vid denna tid var S Anders Larsson (S) (denne mannen tog många goa beslut under sin tid som ordförande i BUN). Syftet var givetvis att se över och se om man kunde spara pengar genom att slå ihop och ta bort skolor. Socialdemokraternas representant tillika vice ordförande i nämnden förra mandat perioden, var helt inne på samma linje, tills Marie Dahlin (S) tog över i en skoldebatt i Västra Tunhem och sa att socialdemokraterna skulle inte lägga ner några skolor, socialdemokraterna ville behålla alla skolor. Men fram till dess hade socialdemokraterna i barn och ungdomsnämnden jobbat för en effektivisering i enlighet med skolstruktur utredningen, tillsammans med styrande M,Fp och Kd.

Att även Vänersborg kan komma till att flytta verksamheter och ta ett nytt beslut i kommunfullmäktige angående småskolorna skulle kunna bli en verklighet, även fast vi som vill bevara småskolorna andades ut när kommunfullmäktige tog beslut.. När det gäller denna fråga känns det som att den aldrig lägger sig, utan pyr hela tiden för att blossa upp med jämna mellanrum.. Fast återigen Centern sitter med och styr i Vänersborg…..

En annan sak förra gången S och C styrde i kommunen så stod det så här i Barn och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2009:

Extraordinära åtgärder Med anledning av finanskrisen och den försämrade konjunkturen tog kommunfullmäktige beslut om extraordinära åtgärder. Detta har präglat hela året och visat sig i bl.a. anställningsstopp och övertalighet.

• Tidsbegränsade anställningar, motsvarande 75 årsarbetare, avslutades vid vårterminens slut och har till största delen inte återbesatts.

• I juni lades ett varsel till Arbetsförmedlingen på 129 personer, motsvarande ca 75 årsarbetare. Flertalet av dessa arbetar inom skola/skolbarnsomsorg.

• Timavlönade har minskat från 34 årsarbetare 2008 till 22 årsarbetare 2009.

• Möjligheten att tillämpa frivilliga avgångsförmåner har prövats. Tre personer har beviljats avtalspension/avgångspremie.

• Omställningsarbete till lägre antal anställda har pågått hela året och beräknas pågå fram till augusti 2010.

 

Enligt besparingsförslag som vi fått i nämnden nu i mars 2015 med styrande S och C är uppsägningar av 37 heltidstjänster inom skolan.. Vi har en skyldighet att få en budget i balans säger man från nämndsordföranden.. Och vill ha mer ideer från förvaltningen var man kan spara.. Vi har ett underskott på 22.8 Mkr. Det finns inget att spara.. det går inte att spara. och skall man spara så är det uppsägningar det handlar om.. och som jag ser det är det inget alternativ.

Är det så, att så fort socialdemokraterna och Centerpartiet styr i kommunen kan man vänta sig uppsägningar i skolan??

Kategorier:Vänersborgs kommun

Ingen tycker om mig, alla missförstår mig.

mars 19, 2015 1 kommentar

skolan-jpg

”Gör ont i mitt mamma hjärta. Sonen ikväll. .: mamma ingen tycker om mig alla missförstår mig. Ingen förstår vad jag menar. Varför tycker ingen om mig .
Lilla gubben

Detta är en status från en mamma på facebook.. i en grupp som vänder sig till föräldrar med barn som har ADHD/Autism/Asperger.

Denna status vrider om i mitt hjärta också och berört mig oerhört mycket.. Att få höra sitt barn, sitt lilla älskade allting säga dessa ord..

”Ingen tycker om mig, alla missförstår mig, varför tycker ingen om mig” Vad gör man som förälder??

Det att jag tar upp detta, handlar egentligen om det jag berört tidigare. Barn som mår dåligt, barn som behöver extra resurser för att klara skolan. Skollagen säger att dessa barn skall gå i vanliga, normala stora klasser. Skollagen säger också att alla barn har en rättighet att få en utbildning som är anpassad efter deras förutsättningar. Skollagen säger även att alla barn skall gå ur skolan med godkänt betyg.. Ändå finns det massor med barn som varje år går ur skolan utan betyg, utan att kunna läsa, skriva eller räkna… Varför? Jag vet inte.. men jag kan tro att en hel del barn är just dessa barn som har någon form av funktionshinder, som inte fått de resurser som krävs, en anledning kan vara att de utretts och utretts under hela låg och mellanstadie delen utan att det lett till någonting, och som jag skrev om häromdagen som Moderaten Henrik Josten i BUN sa ”När man väl vet vad man skall göra med honom, så är han redan igång med att gå ur nian”.

Det handlar om barn som har funktionsnedsättningar som inte syns.. Det är ofta barn som har svårt att läsa det sociala spelet, (förstår inte när någon skämtar, förstår inte att man kan sagt något som sårar osv). Det kan vara barn som har så fullt upp med att läsa in och tolka det som vi andra ser som en självklarhet.. Och när halva dagen har gått är hjärnan så trött att det låser sig..

En föreläsare som jag var och lyssnade på, sa att man kan likställa det med att man var utomlands, och kunde språket hjälpligt, men var hela tiden tvungen att översätta i sin hjärna till svenska.. Alltså om jag skulle samtala på engelska så måste jag tänka extra på hur jag säger samt även översätta vad motparten säger, då detta inte är mitt modersmål. Så är det för dessa barn dagligen, de måste tolka och översätta nästan allt som sker.. och försöka hitta rätt.

Jag skrev tidigare om att jag blev lite personlig i mitt agerande på utbildningsdagarna med BUN, när jag la inlägg om just diagnoser. Då förvaltningschefen, vad jag upplevde det negligerade just detta, med att diagnoser är något som föräldrar begär.. och då får dom det.. Det känns inte bra att man har den inställningen, om det nu är så.. (Eller om jag bara missuppfattade).

Förr hade man hjälpklasser, obsklasser eller vad man nu kallade det för.. Mindre klasser där man samlade barn som hade liknande diagnoser (fast diagnoserna var inte så vanliga då, om de ens fanns) eller annat som gjorde att de inte hängde med. Många klarade sig tack vare detta, och kunde gå ur skolan med godkänt. Idag skall man inte särskilja någon, alla skall gå i samma klass.. Ett barn som är ljudkänsligt och som måste tolka omgivningen hela tiden fixar inte detta. (mitt påstående, utan att läst vad forskarna säger). Nu skall det väl ändå sägas att visst, så plockas man ut i mindre arbetsgrupper med jämna mellanrum och om det behövs.. Men målsättningen är att de skall gå så mycket som möjligt i fullklass.

” mamma ingen tycker om mig alla missförstår mig. Ingen förstår vad jag menar. Varför tycker ingen om mig .” 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Enskild pedagogisk omsorg

 

 

 

Det finns något som heter enskild pedagogisk omsorg, det är ungefär som gamla tidens dagmamma ungefär. Och bedrivs i privatregi.. I kommunen finns förresten 13 st kommunanställda dagmammor eller rättare dagbarnvårdare.. I slutet av 80 talet fanns det ungefär 140-160 kommunanställda dagbarnvårdare.. Men med minskad efterfrågan så finns det endast 13 st kvar.

Men som sagt enskild pedagogisk omsorg, är något som man kan få hålla på med som privat.. Typ passa sina egna barn och grannarnas och få betalt för det. Ex har du tre barn så får du ha tre barn till i din hemmaverksamhet, typ dagmamma…

Det finns entreprenörer som har tagit till sig detta och gjort det till en affärsverksamhet.. I vår kommun finns det ett par stycken verksamma, var av en av dom är väldigt stor..

Av de barn som har pedagogisk omsorg i kommunen så är 18% av dom inskrivna i den enskilda pedagogiska omsorgen. Att jämföra med övriga riket som ligger på 7%. Alltså ligger Vänersborg väldigt långt över genomsnittet. Vänersborgs kommun betalar givetvis för detta, för det måste man. Men man måste även göra kontroll så att de som jobbar med detta uppfyller kraven… Tex svenska språket som är en viktig del i denna verksamhet.. (Tyvärr har det tidigare förekommit att någon som jobbat med detta inte uppfyllt kravet, vilket beror på att det är en stor del av entreprenörens verksamhet finns i invandrartäta områden)..

Man kan tro att detta är ett sätt att utnyttja systemet. Hade dessa barn ingått i vår kommunala verksamhet om det privata alternativet inte funnits.. Nej antagligen inte. Då föräldrarna inte har något arbete så har de heller ingen rätt till barnomsorg. Utan barnen hade antagligen varit hemma. Nu får man betalt och man har ett ”jobb”, och det kan väl vara lovvärt på alla sätt..

Kommunen måste som sagt göra kontroller.. Och jag fick höra på utbildningsdagarna med BUN, att det man gör är att man samlar in dokument från entreprenörerna och ser så att man uppfyller kraven.. Frågan är hur sanningsenliga är dessa dokument?? Men det är dom säkert.

Alltså helt lagligt kan man passa sina egna och grannens barn och få betalt. Entreprenörerna sköter det administrativa och betalar ut lön, samtidigt som dom får betalt av kommunen.

Från en entreprenörs hemsida kan man läsa detta…

Gratis barnomsorg till alla!

I motsats till de flesta barnomsorgsplatser tar vi inte ut någon barnomsorgsavgift från föräldrarna. Effektiviteten i vår arbetsmetod ger oss möjlighet att bjuda på avgiften.

Principen för vår barnomsorgsmodell bygger på att du får betalt för dina egna barn om du har hand om lika många barn från en annan familj.

Några viktiga regler

Du får betalt för dina egna barn om du har lika många barn från en annan familj. Vi tar emot barn i ålder 1-12 år. 

Du väljer själv hur många barn du vill arbeta med. Lönen är rörlig utifrån hur många barn du har (generellt sett är det bättre ersättning för yngre barn).

Utöver lön får du omkostnadsersättning (mat, ersättning för förslitning, vissa förbrukningsartiklar…) efter Skatteverkets riktlinjer.

Varje anställd måste ha ett utdrag från polisens belastningsregister som visar att man är ostraffad. För att kunna bli anställd behöver man ha utbildning inom barnomsorg, alternativt erfarenhet av att vara tillsammans med barn. Erfarenhet kan tillexempel vara som förälder, som ledare i barngrupper, eller annan erfarenhet som vi bedömer som tillräcklig.

”För att kunna bli anställd behöver man ha utbildning inom barnomsorg” ”alternativt erfarenhet av att vara tillsammans med barn” snacka om ett brett spann…

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Kommunalt utjämningssystem?

mars 17, 2015 1 kommentar

635774533

Jag erkänner.. jag är inte speciellt hemma när det gäller ekonomi och budget.. Det är inte min starka sida. Visst, att klara min privata ekonomi, och se till att räkningar blir betalda, det klarar jag.. även om det är små medel man har att röra sig med som arbetslös/A-kassa. Men det jag syftar på är givetvis ekonomi och budget på kommun nivå.

Att vi går minus i barn och utbildningsnämnden pga att vi fått fler elever än vi räknat med, det fattar jag, och att varje elev kostar ungefär 100,000kr om året, det fattar jag också. Men det finns andra saker jag inte förstår, det är hur man skall få en budget i balans när det saknas 22,8 miljoner. Sparka personal är ju absolut ingen väg att gå om man skall klara av att nå de mål som skollagen och staten kräver.. Snarare tvärtom, det behövs fler personal. Lägga ner skolor (eller rättare, som förvaltningen säger.. Inte lägga ner, bara flytta verksamheten) är heller inget alternativ, då det tagits beslut i kommunfullmäktige om att bevara samtliga skolor i kommunen.. (finns ju faktiskt ett landsbygdsperspektiv att ta hänsyn till också).

Jag läser på Ttela via weben en artikel om hur fantastiskt det är att invånare antalet i Vänersborg växer. Och att visst kan det verka som en dålig ekonomisk affär vid första anblicken, då det verkar kosta en massa som tex skolor och annat, men man ser det inte som ett problem i kommunhuset för det finns ett utjämningssystem som tar upp dessa ökade kostnader. Vill man läsa artikeln länkar jag den HÄR

Jag blev fundersam på det som stod.. för som sagt ni som läst det jag skrivit i min blogg, så är det panik.. Vi har inga pengar.. vi måste spara 22.8 Miljoner..

Så jag skickade ett mail och frågade ekonomichefen på kommunen, vad menade han? Visst som sagt jag hade kanske hoppats på mer utförlig förklaring, fast det förstås, jag ställer en fråga och han svarar, kanske skulle formulerat frågan annorlunda,.. Men i vilket fall som helst, här är min fråga..

”Hej!

Jag har en fråga angående en artikel i ttela. Där du bla har uttalat dig.

“Fler invånare ger större intäkter men också större kostnader. Vid en första anblick kan utvecklingen med färre som jobbar och fler som behöver skola och äldreomsorg verka som en riktigt dålig ekonomisk ekvation för kommunen. Men riktigt så är det inte.

– Det kommunala utjämningssystemet fångar upp det, och det fungerar relativt väl. Vänersborg är ingen extrem kommun när det gäller inflyttning. Och vi har inte svårt att få tag på personal, säger kommunens ekonomichef Thomas Sannemalm.

Om en befolkningsökning i slutänden ger ett plus eller minus ekonomiskt är svårt att förutspå. Bland annat beror det på hur hastigt ökningen sker. Om man till exempel behöver bygga nya klassrum och skolor blir det dyrare än om de nya eleverna får plats i redan befintliga byggnader.”

Jag undrar vad du menar med att det kommunala utjämningssystemet fångar upp det?? Vad är det kommunala utjämningssystemet?

Som ledamot i Barn och Utbildningsnämnden så upplever jag en ekonomisk svårighet just nu, vi pratar i nämnden om 22,8 miljoner i underskott mest pga nytillkomna elever som ingen räknat med, vilket innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott kräver besparingar, vilket resulterat i att vår förvaltning föreslår uppsägningar av personal bla 21 heltidstjänster inom grundskolan.. För mig känns det inte som att det fångas upp speciellt väl, fast det kanske inte är det du menar.. ?? Samt att vår förvaltning pratar om stora problem att rekrytera lärare/pedagoger med rätt språkbakgrund. Lokaler räcker inte utan vi tog ett beslut förra månaden att hyra in moduler (kostnad ca 5,5 miljoner som vi kan bli tvungna att stoppa pga att vi inte har några pengar).”

—————————————————————————————————-

Svaret kom under eftermiddagen.. Och löd så här.

”Hej Magnus och tack för din fråga.

Systemet för kommunalekonomisk utjämning innebär en omfördelning av ekonomiska resurser mellan kommunerna och består i huvudsak av en intäktsutjämning och en kostnadsutjämning. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet. Detta för att de ska kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader i kommunalskatt mellan olika kommuner ska därmed i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader  i strukturella förutsättningar.

Förenklat kan sägas att kommuner där antalet barn, ungdomar och äldre ökar mer än rikssnittet får ökade bidrag och kommuner med den omvända situationen får minskade bidrag.

Vad gäller möjligheten att rekrytera personal så jämförde jag oss med glesbygdskommuner, vilket inte riktigt framgick av tidningsartikeln.”

————————————————————————————

Ja som sagt jag fick ett svar, och jag frågade ju va ett kommunalt utjämningssystem var för något. Och det svarade han på.. kanske skulle önskat att han svarat på min fråga va han menade hur det systemet fångat upp detta väl, när vi gör ett minus på 22.8 miljoner pga ökat elevantal.. Och det kanske är så att vi inte är speciellt extrem kommun när det gäller inflyttning, jämfört med övriga landet, som han säger i artikeln.. Men det fattas likväl 22.8 miljoner kronor..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Bun 20150316 del 2

 

660653_366_180

Jag vill återkomma till gårdagens Barn och utbildningsnämnd, samt lite tankar..

I går skrev jag i bloggen om den tunga punkten vi behandlade på sammanträdet. Budget och att vi har ett underskott. Det var väl egentligen det som tog den mesta tiden. I övrigt var det mest information och uppföljning som lades till handlingarna. Inget speciellt avvikande i dessa punkter. Vi hade även en motion att besvara, gällande ekologisk mat, som givetvis var ställd av miljöpartiet. Man hänvisade till kommunfullmäktige beslut som handlade om att man skulle nå vissa mål inom vissa år.. Och det har man inte gjort. Förvaltningen fördrog ett svar som jag ändå kan tycka var tillfredställande. Tänker inte gå in vidare på det, för precis som Fp,s representant i församlingen sa, det känns som detta ligger ganska långt ner på listan just nu, om det är så att det kostar mer pengar för nämnden att införa mer eko/krav mat. Då maten uppfyller de krav för övrigt man har att rätta sig efter. (enligt Mp,s representant, så skulle det inte bli dyrare, för det handlar om tillagning, tex byta ut kött i köttfärssås till rotfrukter). Personligen så ser jag närproducerat som en större vikt, då man gynnar bygden och vet var maten kommer ifrån. Ekologiskt och krav i all ära..

I övrigt så rullade som sagt mötet på, på de övriga punkterna förutom som sagt när det handlade om budget, där blev det mycket frågetecken, och en vilja att vilja veta.. så bland annat skall nämnden få en fördjupad dragning om problematiken angående organisation Dalbo, Frände och Rösebo.

Jag vill också göra ett förtydligande kring underskottet. Så här ser det ut.

Nya barn/elever                    -23,4 Mkr

Dalbo/Frände/Rösebo           -3,2Mkr

Lägre nämnds kostnad         +0,8Mkr

Lägre kostnad särskola         +3,0Mkr

Summa:                                     -22,8Mkr

Apropå nya elever, så behövs det mer lokalyta.. Lokalerna räcker inte till, på de skolor som fylls på. Det pratas från olika håll i nämnden om att varför inte Bussa eleverna till Dalsland? där finns det plats. Men detta är ett problem enligt förvaltningen, och det handlar om det fria skolvalet. Föräldrar och barn får ju fritt välja var de vill gå, och då väljer man där man bor.. Men å andra sidan vilken reklam gör kommunen för sina skolor på landsbygden? Kanske finns massor av föräldrar och barn som skulle välja tex Skerrud, Rösebo, Väneryr om de visste om att de fanns, och hur fantastisk miljö det är på dessa skolor.. ??

Fast det är klart.. kommer ni ihåg den här?? dalbo pilar

Rätt mycket längre till tex Dalbo än tvärt om…

 

Vi gjorde även verksamhetsbesök på två skolor denna dag Mariedal och Brålanda. Tyvärr fick undertecknad avstå Mariedal, då det var ett inbokat möte med Arbetsförmedlingen klockan 14:00. Men jag hann ikapp så jag deltog i Brålanda skola. En som alltid givande stund att besöka verksamheten, inget speciellt att skriva om detta, mer än att det framkom att Brålanda barnen kommer att välja bort Dalbo, när de börjar sjuan i höst…!!!

Redan förra året skrev jag en blogg om det alarmerande att 70 barn i upptagningsområdet väljer bort Dalbo, läs gärna Det fria skolvalet….

Varför?? Varför väljer Dalslands barnen bort sin egen högstadieskola? Är det något som inte funkar? Jag hoppas att detta kommer att belysas i den fördjupade redovisning som förvaltningen skall ge oss i samband med det jag skrev tidigare i bloggen..

Fast en sak som nämndes var att många barn väljer profilklasser i Vänersborg.. Fotboll, friidrott etc.. Mycket för att det finns ett stort intresse för detta bland bygdens barn..

Och då kommer jag att tänka på sånt jag tänkt förr.. Varför inte skapa profilklasser på Dalbo? Det finns plats. Och det finns en idrottsanläggning. Visserligen behövs viss upprustning.. Men jag menar Fotbollen och friidrotten är inte bara stor i Brålanda utan även i Frändefors.. Istället för att avfolka Dalsland så borde man ju satsa för att få hit folk och framförallt få våra egna elever att stanna..

 

frendev(4)

Kategorier:Vänersborgs kommun

BUN 2015-03-16

mars 16, 2015 1 kommentar

Pengar

Så då har det varit nämndsammanträde i Barn och Utbildningsnämnden i Vänersborg igen då… Jag har vidrört det en del i mina tidigare bloggar under förra veckan.. om den stor a heta frågan som vi behövde ta beslut om. Pengar och budget i balans. Vi förväntas ju som sagt gå minus i nämnden med 22.8 miljoner, mest beroende på nya elever som man inte räknat med.

Att tro att saker och ting skulle bli klarare efter detta nämnd möte var för optimistiskt tänkt.. För givetvis blev det rörigt igen.. för en arbetslös fd industriarbetare/truckförare.. Jag ställde ju tidigare lite frågor till förvaltningen ”frågor och svar” och eftersom jag upplevde att de svaren jag fick inte var tillfredställande, så hoppades jag att det skulle bringa mer klarhet när ärendet föredrogs. Siffror som uppgetts gällande hur många barn det kommit är nu enligt förvaltningen 166 grundskolan och 115 förskolan. I materialet från utbildningsdagarna så stod det ju 196 grundskole elever och 64 förskolebarn.. Men den faktiska siffran från januari till december 2014 är 166 grundskola och 115 förskola.. eller?? jo men så är det enligt förvaltningen, vi budgeterar för ett gissat antal och jämför man med det vi budgeterat för så är det 196 barn i grundskolan och 64 i förskolan.. fast det egentligen är 166 och 115.. typ. Antar att alla andra förstår i nämnden, för uppenbart blev det verifierat på ordförandes  inrådan.

Sen diskuterades det flitigt gång efter annan problematiken med organisationen i på Dalbo/Frände och Rösebo. Enligt våra handlingar utgör dessa, 3,2 miljoner av underskottet.. Stora organisatoriska problem,, verksamhetschefen talar om att arbete görs men antagligen kommer man inte att vara i balans förrän 2016. Ett av problem är att få ”rätt” personal till skolorna med rätt behörighet, vilket lett till att man har fler lärare istället.

Ett annat problem som man talade om var att nämnden avslog ett förslag som förvaltningen kom med 2014, där det handlade om att flytta verksamheten från Rösebo skolan till frändeskolan. Här påtalar man också att, visst det finns en fullmäktige beslut om att inga skolor skall läggas ner, och det tänkte man inte göra heller.. utan bara flytta verksamheten.. Besparing man skulle gjort, skulle hamnat på ca 1 miljon och där ingick även att man skulle kunna säga upp en tjänst. Läs gärna min blogg från förra året ”En osanning och….”

Våra borgerliga vänner med den Folkpartistiska Vice ordförande i nämnden som talesperson, gjorde helt klart att det var nämndens beslut, och nämnden får ta sitt ansvar. Vi skall inte belasta förvaltningen för detta.. för de hade tagit fram ett förslag som skulle sparat pengar. Men nämnden beslutade att inte flytta verksamheten. Med andra ord, nämndens fel som inte tog beslutet..

En märklig sak till som hände var att ledande gruppering S,C och Mp önskade samtala med V och Vfp för att hitta ett sätt att få samsyn i hur man skulle tackla förvaltningens förslag, angående personalneddragningar, lokalförändringar etc.. Vi träffades och hade ett bra samtal tycker jag. Men vi kom inte 100 fram till gemensamt ställningstagande. Vänsterpartiet la fram ett yrkande som skulle göra att ärendet avgjordes direkt på mötet, och att det förslaget bara skulle tala om att Nej, det går inte att spara.. det finns inte en chans.

Medans C,S och Mp pratade om att man skulle återremittera ärendet, och ge förvaltningen i uppdrag att hitta andra lösningar till besparingar.. och att ärendet skulle komma upp igen i april.

Nu blev det så att vårat samtal ledde inte till något konstruktivt gemensamt, då Ordförande la fram sitt förslag under redogörelse punkten och inte väntade till ajournering av mötet med samtal mellan partierna innan beslutsomgång, vilket ledde till att Vänsterpartiet gjorde samma sak, la upp sitt yrkande innan beslutsomgången.. Jag (Vfp) valde att yrka bifall till vänsterpartiets förslag, då jag likt de inte kan se hur det skulle gynna ärendet att återremittera, blir bara en fördröjning som skadar skolan då de inte vet vilken organisation de har att rätta sig efter till hösten. Och eftersom man valde att lägga ett yrkande direkt från C, S och Mp istället för att diskutera så såg jag inget annat alternativ än att följa Vänsterpartiet. Efter ajournering så kom det ett förslag från C,S,Mp, Fp, M och Kd!!!

Förslaget från vänsterpartiet var uttömmande och omfattande, tänker inte återge det i sin helhet men yrkandet var följande.. ”Vänsterpartiets yrkande är därför att barn och utbildningsnämnden beslutar att den inte kan föreslå besparingar. Nämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna”

Förslaget från Ordförande som lägger förslag från C,S,Mp,Fp,Kd och M lyder så här: ”barn och utbildningsnämnden beslutar -Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas. Ärendet återkommer till nämndsammanträdet i april och kommer att ligga till grund för nämndens svar till kommunstyrelsens arbetsutskott”.

Det blev votering, vilket resulterade i att 2 röstade för V,s förslag, 8 röstade för ordförandes förslag och Sd avstod. Alltså blev det återremiss.. Och ärligt så har jag väl inte så jättemycket emot det.. Bara det att det drar ut på tiden att förklara det vi kunde gjort direkt.. DET GÅR INTE!

Och ärligt… Tillskott på 166 elever eller 196 eller 130-166. Besparingsåtgärden för att klara det ökade tillskottet är att vi sparkar 21 heltidstjänster?? På ärlig svenska.. Hur f-n rimmar det??

Nä nu orkar jag inte mer från detta sammanträde.. Får återkomma med mer, fast detta var den stora tunga pucken på detta mötet..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Alla barns rätt till undervisning

mars 16, 2015 1 kommentar

skolan-jpg

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi”, skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén med flera. i en debatt artikel på Svt opinion 16 december 2014.

Man skriver också vidare..

Vi hoppas att rätten till undervisning även ska gälla alla skolbarn i Sverige. Varje år diskrimineras tusentals barn och skolelever i Sverige. För detta har FN kritiserat Sverige.

Bland annat lyfter man fram den stora kunskapsbrist om funktionsnedsättningar som finns hos såväl allmänhet som beslutsfattare och då särskilt inom utbildningsväsendet.

FN är också oroad över att det i rapporter framkommer att det finns barn som behöver omfattande stöd som inte får det och därför inte kan gå i skolan.

Denna ovilja och kunskapsbrist blir extra tydlig i kommunernas och de enskilda rektorernas kortsiktiga jakt på besparingar och budget i balans. Föräldrar får ofta höra att de uppfostrat barnen fel. Barnen får veta att de är lata och att det bara handlar om att ”skärpa sig”.

Men en funktionsnedsättning försvinner inte bara för att man vill, lika lite som cancer försvinner för att man vill. Eller förlamning. Eller nötallergi.

Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med exempelvis ADHD och Aspergers syndrom har svårt för att läsa av sociala koder och är sämre på att kommunicera än sina jämnåriga.

Vill man läsa hela artikeln kan man klicka här Barnen som offras i den svenska skolan 

Jag vill med detta bara understryka att jag håller fullständigt med i det de skriver. Jag upplever själv en hel del okunskap i skolans värld, fast skall ändå tillägga att i dagsläget så finns viljan att förstå och göra något, men problem kan givetvis uppstå i det som artikelförfattarna skriver, rektorers och kommuners kortsiktiga jakt på besparingar och budget i balans.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Elevhälsan och uppföljning

img13

Jag glömde en sak i min senaste blogg.. Skyll inte på politikerna . Det handlade ju om elevhälsan, och deras arbete. Det är sällan jag blivit imponerad av någon moderat, förutom Carl Bildt men i hans fall handlar beundran från min sida att det finns ingen svensk politiker som är så skicklig att skaka av sig, få varje massmedial attack mot sig att verka som en flugskit. Den ene politikern efter den andre oavsett politisk tillhörighet körs i bott och trampas sönder så fort media hittat nått på dom, allt ifrån snattat smågodis, köpt chokladbitar med sitt politiska kontokort eller haft en fru som haft lite rörigt med ekonomin och även gjort avdrag för sånt som man fått uppgift om att det är ok att göra eller de som inte betalt sin TV licens.. Men Carl Bildt han kan göra precis vad som helst å då klart mycket grövre saker än att snatta smågodis och skita i Tv licensen, å klara sig ur det med en axelryckning.. (jag impas av hans skicklighet som politiker, inte av hans saker han gjort eller hans åsikter).

Men nu va det inte Carl Bildt som var med på utbildningsdagarna utan den lokala Vänersborgs moderaten Henrik Josten.. Och det var han som va den Moderat jag imponerades av vid ett tillfälle.

Jag önskar jag hade frågat det själv, för det var en genial fråga till elevhälsan (Fast å andra sidan trodde jag nog att det var en självklarhet, men ack vad jag bedrog mig). ”Under årens lopp har det gjorts utredningar på utredningar, det finns hyllmeter med utredningar på barn som haft problem”  ”Gör elevhälsan någon uppföljning på dessa utredningar?” ”För det måste ju finnas massor att lära sig på detta”

Elevhälsan svarade att Nä, detta är man dålig på. Och skulle vara en sak att bli bättre på att göra.

Henrik sa också (Och han borde veta som själv är lärare) ”Man gör massor med utredningar på ett barn med problem och när man väl vet vad man skall göra, då är man redan framme vid att han går ur nian”.

Och visst är det så.. jag kan själv vittna om det. En massa möten, utredningar,, problem, mobbing, ett barn som vägrar gå till skolan, Och när man väl börjar komma någon vart så är man redan uppe i högstadiet, och då skall man i princip jobba i kapp det som tappats i låg och mellanstadiet. Plus det som skall göras på högstadiet. Det finns idag tusentalsbarn i Sverige med olika problem, som man borde med dagens kunskap och alla utredningar i ryggen, fånga upp redan i lågstadiet. För dessa tusentals barn som finns i skolan idag, har givetvis föregåtts av tusentalsbarn tidigare.

Kategorier:Vänersborgs kommun