Arkiv

Archive for september, 2011

strukturell översyn del 3

september 29, 2011 Lämna en kommentar

Hittade en notis på sr.se från augusti 2009, angående dramatisk ökning av nedlägda grundskolor i sverige . 2009 talar man om att det under sex års tid lagts ned omkring 300 skolor, de som oftast drabbas är skolor i glesbyggd och i tätorten vid de större städerna. De främsta orsakerna är att årskullarna minskar i antal. Detta var 2009.. och ändå fast man gjort drastiska neddragningar av skolorna så ökar ändå kostnaderna. Enligt SCB så ökar Grundskolans kostnader med 1-2 miljarder varje år mellan 2006-2010. Förskoleverksamheten ökar 2009-2010 med så mycket som 4,9 %.

Vi har i barn och ungdomsnämnden hört från socialdemokraten som är 1:a vice ordförande, att vi har lokalkostnader som ligger långt över snittet i riket, och att detta är en viktig bit att skära i. Även Moderata ordföranden har även hon sagt detta flertalet gånger. Åter då till SCB, lokalkostnaderna för vänersborgs skolor ligger på 16 452 kr per elev. Snittet i riket är 17 250 kr per elev. Alltså nästan tusen spänn mindre i vänersborg än  medel i riket? Vi ligger på plats 162 gällande kostnaderna, med andra ord 161 kommuner i sverige som är dyrare. Partikamraten Stefan Kärvling har skrivit i sin blogg om detta  http://karvling.wordpress.com/2011/08/09/skrmmande-siffror-p-skolkostnaderna/

Faktum är att Vänersborg har svårt att nå ett bra resultat, och i detta anser man att det finns ett recept och det är att lägga ner skolor som är alldeles för dyra och centralisera, till färre enheter (storskolor). Vi skulle kunna spara in 5,7 miljoner i driftskostnader, ja faktiskt ända upp till 7,8 miljoner enligt ett alternativ, samt att kommunen skulle spara 12,7 miljoner i investeringskostnader. Lärarna som är ute på småskolorna får man på köpet så de skulle bidra med större lärartäthet i de ”Större skolorna”. Jo de är klart att någon promille går det väl upp, för det är ju så att även om skolorna försvinner, så är ju ändå eleverna kvar..

Kostnader de finns, men jag tror inte på att nedläggningar och större klasser i större skolor skulle bidraga till att fler elever blir godkända.. Finns ju faktiskt de som påstår tvärtom, att det ger både trygga och duktigare elever när de gått i mindre skolor med mindre klasser. Jag tror att det finns risk att man biter sig i svansen till slut i kommunal besparingsiver.

Björklund (FP), han som bestämmer om skolpolitik i sverige, säger att det allra viktigaste stadiumet i skolan är lågstadium, det är där det skall grundas för att det skall bli bra i de övriga stadium. Jag skulle kunna tänka mig att han faktiskt har en poäng där (Folkpartister brukar sällan ha det). Och skulle det då inte vara bra att ha kvar småskolorna så man kan ha mindre grupper, det kanske tom är så att många föräldrar skulle kunna tänka sig att fylla på dessa skolor med sina barn, där de kan få en trygg och ”klassisk” skolmiljö, med mycket uteaktivitet i skog och mark. Kan ju faktiskt vara det som är en bra start på skollivet och som skulle kunna ge bra resultat i slutet av resan i grundskolan.

För vad jag kan se så är vi långt ifrån,,. Vi ligger bland de sämsta i sverige när det gäller elever som är klara för gymnasie, ändå har vi sparat 20 miljoner om året de senaste två åren inom skolan.. Och man har lagt ner huvudnässkolan, flyttat elever från sundals- ryr till Brålanda, och i år flyttade man eleverna från Väne-ryr.

Vad som kommer härnäst har jag spekulerat tidigare i. och gör det igen,, Väne-ryr och sundals-ryr är ju redan i princip nedlagda, finns inga elever, dessa läggs ned. Rösebo läggs ned pga av stora investeringskostnader (har hört lite olika, allt ifrån 7 miljoner upp till 30 miljoner, vet inte vad som är sant), man flyttar eleverna till Frände. Skerrud läggs ned, eleverna splittas vissa hamnar i Brålanda och andra i Frände. En besparing på 2. 272.747 kronor och en besparing på investeringar på 9,6 miljoner kronor minst. Sedan så kommer även Blåsut att läggas ned och eleverna flyttas till Öxnered som byggs ut och renoveras. Dagens kostnad för Blåsut skola är 2.272.247 kronor samt en besparing på investering gissas vara 35 miljoner kronor, men blir antagligen inte rätt besparing då Öxnered kommer att kosta.

Mulltorp vet jag inte, signalen man kunde få häromdagen i lokalpressen från Moderata ordförande var att Dalsland var mest bråttom och att man måste göra något snarast, typ ”medborgardialog”, eller låta rektor ta beslut som rektor har rätt till… Vad vet jag??

Det jag skriver ovan angående vad som kommer att hända med våra skolor är bara vad jag tror ren spekulation, finns inga beslut tagna i dagsläget om någonting. Mer än egentligen ett gammalt löfte mellan S, C och KD, om att får man bara bygga arenan så kommer man inte röra några skolor. Hur mycket det löftet eller om det ens finns betyder, har kanske ingen som helst betydelse idag när moderaterna styr. Men man kan ändå förundras, om det nu fanns ett sånt. Både Socialdemokrater och Kristdemokrater stöder Moderaterna i att vi måste nog lägga ner, och det som ev man kommit överens om gällde bara förra mandatperioden??

Kategorier:Vänersborgs kommun

Strukturell översyn del 2.

september 27, 2011 Lämna en kommentar

Elevantalet i grundskolan har minskat med 800 under perioden 1999-2009. Frågan är när det vänder upp igen?? För nu har vi ju en bandy arena.. Och det skulle ju generera till att folk skulle flytta till Vänersborg.. och faktiskt, så har ju folkmängden ökat 2011 med 54st bandyfantaster?.. Fast det rusar ju inte in folk precis.. Men vi förväntar oss en tillströmning, för resecentrum måste byggas om snarast, för att kunna ta emot invasionen, det är riktigt bråttom nu. Ja, jäklar va det skall åkas tåg, och långa skall de va.

Tänkte fundera vidare på den strukturella utredningen av grundskolorna i Vänersborg. Man pratar i ett avsnitt om ”Forskning och framgångsfaktorer”. Det allra viktigaste är struktur, ledarskap och lärarnas kompetens.

Dagens organisation motverkar till viss del möjligheterna för skolorna att ge eleverna bättre möjlighter att nå målen. Flera av skolorna är för små för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Största resurserna går åt till att lägga ut en organisation som täcker den garanterade undervisningstiden som eleverna har lagstadgad rätt till. Kvar till flexibla lösningar och satsningar för att möta varje enskild elev på sin nivå blir endast en mindre del. Detta har inneburit att man fått omfördela medel till de mindre skolorna från övriga, vilket i sin tur innebär att även större skolor blir drabbade med svårighet att bedriva sin verksamhet.

Ett annat problem är att en större del av resurserna går till kostnader som inte har med undervisningen att göra, till exempel lokaler, transporter, måltider mm. Dessa kostnader är oftast svåra att påverka på kort sikt och drabbar ofta hårdast de skolor och förskolor som idag inte har några ekonomiska marginaler på grund av ofördelaktig organisation.

Utmaningen är dels att skapa ett system som stödjer och underlättar en undervisning av hög kvallitet samt att styra resurserna så att större del går till undervisning och en mindre del till lokaler, transporter måltider mm.

Lokaler, transporter och måltider mm.  jo de va ju en besparing (om man väljer att lägga ner alla föreslagna skolor) på 5,7 miljoner kronor (alt B 7,8 miljoner). Men frågan är vad man egentligen sparar på tex transporter, transporterna kommer man ju inte ifrån.. och måltider skall ju alla ha i alla fall (de e klart där sparar man in transporter). Jag har lite svårt att se besparingarna på samma sätt som utredningen. Men jag har ju inte kompetensen som dom har som gjort den. Det måste man ju förstå.

Man har ett citat med i texten också som jag tycker är intressant. Från framtidsforskare.

”Om inte skolan samtidigt förmår att möta kraven från de socialt mest utsatta eleverna och en alltmer kräsen och växande internationaliserad medelklass är det troligt att vi kommer att landa i en än mer segregerad skola, där de som har råd köper extraundervisning för sina barn och placerar dem i elitorienterade friskolor samtidigt som de svagare eleverna blir kvar i en alltmer utarmad kommunal skola” (Kairos Future, skola 2021)

Jag tror att detta som man säger i citatet är en verklighet vi får om vi gör som man vill i den strukturella översynen. Och man kan se vad som hänt i Väne ryr. Föräldrarna väljer Trollhättan i stället för Onsjö, (Jättebra då slapp vi transportkostnaderna men skolpengen får vi betala till Trollhättan). Undrar vad som händer i Mulltorp?

Och hur många av ren frustration gentemot kommunen väljer tex friskolor? Tror vi på fullaste allvar att vi löser framtidens skola med att centralisera till tätort. Större klasser i institutions form, och färre men för all del mer ( enligt en vision) kompetent personal? För det handlar ju om att jobba smartare, så sa borgarna när vi hade ”gruppmys” i Fiskebäckskil. Vi hade en utbildning där med barn och ungdomsnämnden.

Vi skulle få en besparing på 5,7 miljoner enligt alternativ A i utredningen. Pengarna finns ju redan så det är inget som man går minus med idag. Utan det är en ren besparing, ev läggs pengarna på lärandet och skulle alltså ge 5,7 miljoner extra till kompetent personal. Arenan har inga pengar, Arenan ger inga pengar. Där får man äska extra för att det fattas, kan man inte göra som man tänkt med skolorna, lägg ned en del av Arenan för ungefär 6 miljoner?? Tex Själva frysgrejen är inte gratis, precis.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Strukturell översyn.

september 26, 2011 Lämna en kommentar

Försöker att förstå och sätta mig in i Kommunens strukturella översyn av skolor och förskolor. Säga vad man vill men ett gediget arbete är det. Det kommer sig av ett beslut i barn och ungdomsnämnden 2009-09-14. Med anledning att man sett ett vikande elevantal i kommunen, och därav skulle förvaltningen göra en översyn, och komma med förslag hur man skulle kunna spara pengar och samtidigt bli mer effektiv.

Så här står det. Utredningen syftar till:

 • att genomlysa förskola och grundskola, kartlägga och arbeta fram alternativa utgångspunkter för verksamheterna.
 • att se över förskolans och grundskolans strukturer.
 • att utgå ifrån att alla barn har rätt till en god kvalitet.
 • att belysa sambandet kvalitet och ekonomi.
 • att ge olika alternativ samt konsekvensbeskriva dessa.
Man kommer fram till 3 olika förslag A, B, och C. A och B innehåller nedläggningar medans C är ett oförändrat alternativ.
lite snabbt innebär både A och B att Mulltorp, Skerrud, Rösebo, Sundalsryr, Blåsut och Väne ryr läggs ned, och verksamheten flyttar till närliggande skolor. Men att man lägger ned Blåsut innebär också att man måste bekosta utbyggnad av Öxnered. Öxnered har redan utan ihopslagandet ett behov att byggas ut pga ett förväntat ökat elevantal när Botered byggs ut. i vilket fall som helst skulle lokalkostnaderna gå ner med 5,5 miljoner per år, och ett minskat investeringsbehov på 12,7 miljoner.
Alternativ B handlar om att man strukturerar om och skapar skolor Förskola- klass 5. Och så gör man om ”högstadie” skolorna till klass 6-klass 9. Alla skolor som i alternativ A skulle läggas ned, läggs även ned i detta förslag. och faktum är att även Brålanda skolla försvinner i detta alternativ. Alltså tre stycken F-9 enheter, Ett större i Vänersborg och två mindre i Frändefors och Vargön. Här skulle man spara 7,8 miljoner i lokalkostnader och 12,7 miljoner i investeringsbehov.
Och C, var som sagt oförändrat. Men om jag förstått de styrande så är C alternativet bara en jämförelse hur det ser ut idag. Och något av de andra alternativen är de som man skall ta ställning till.
Nu har ju det Moderata ordförandeskapet talat om att man skall använda ”Medborgardialog” där medborgarna själva skall vara med och bestämma, och frågan är som jag sagt tidigare ”bestämma vadå”?? vilka alternativ? Tar man den strukturella utredningen i sin helhet, eller kan den komma att revideras? Reviderar man den och låter vissa skolor vara kvar, så blir ju inte vinsterna speciellt stora, och då kan man fundera på om det verkligen är nödvändigt?
Skolorna man vill ta bort har en en kostnad (baserad på 2009 års redovisning).
 • Mulltorp, driftskostnad 580 749:- och ett investeringsbehov 2 miljoner kronor.
 • Skerrud,  driftskostnad 1 394 658:- och ett investeringsbehov på 1 miljon kronor.
 • Rösebo, driftskostnad 332 191:- och ett investeringsbehov på 7 miljoner kronor.
 • Väne ryr, driftskostnad 398 606:- och ett investeringsbehov på 100 000:-
 • Sundals ryr, driftskostnad 520 777:- och ett investeringsbehov på 1,5 miljoner kronor.
 • Blåsut, driftskostnad 2 272 747:- och ett investerings behov på 35 miljoner kronor.
 • (Brålanda, driftskostnad, 2 303 774:- och ett investeringsbehov på 0 kronor).
Den totala kostnaden för alla skolor F-6 (inklusive de ovan) är lokal/drifts kostnader 35,7 miljoner kronor, och investerings behovet beräknas till 48 miljoner kronor.
Någonstans pratas det hela tiden om att vi har så stora lokalkostnader, men samtidigt stämmer det lite dåligt, för enligt statistik jag sett så ligger vi under medel i sverige, så att vi skulle vara så dyra som de styrande (Presidiet BUN. M, S och KD) påstår är inte riktigt.
Viceordförande (S) har flertalet gånger försökt att påvisa när vi pratar Arenan, att det inte är någonting i drift, jämfört med alla andra lokaler vi i BUN betalar för. Va vad vi uppe i nu? 25- 30 miljoner i drift och kapitalkostnader för Arena Vänersborg 2011. Medan skolorna F-6 kostar 35,7 miljoner.
Ja, jag får läsa på mer, som sagt ett gediget arbete. Får nog all anledning att återkomma i ämnet misstänker jag…
Kategorier:Vänersborgs kommun

Misstänksam.

september 23, 2011 Lämna en kommentar

Fortsätter att fundera på ”medborgardialog”. Och syftet med detta. Inom industrin jobbar man på ett sätt där det handlar om att arbetarna skall ha inflytande, och delaktighet i arbetsprocessen. Man även belönar de som är extra duktiga och kan hjälpa till att effektivisera, i ren sann Taylorism anda. Visserligen var Frederick Winslow Taylor, inte så mycket för att ALLA arbetare skulle vara med i effektiviseringen, för de skulle konsentrera sig på att utföra sina arbete, utan det skulle som sagt skötas av de allra duktigaste arbetarna med hjälp av en stark ledning som skulle styra.

Frederick Winslow Taylor 1856-1915

Där vi är idag, handlar det om att man delar in arbetarna i lag (visserligen styrs lagen av en lagledare), man uppmuntrar lagen att hitta på sätt att effektivisera sitt arbete, jobba smartare. och för detta premieras lagen på ett eller annat sätt, tex att man får nån form av ekonomisk belöning för att man lämnat in ett förbättringsförslag. När man jobbar på detta sätt så löser man problemet med arga upproriska arbetare, arbetarna rationaliserar sig själva helt enkelt, fast nuförtiden kallar vi det för LEAN produktion,en vidareutveckling av taylorismen som innebär att allt slöseri skall bort, och där är och skall arbetarna vara delaktiga. Man behöver inte som tjänsteman ta skiten (men man kan ändå tydligt styra åt vilket håll man vill), utan bara att hänvisa till att ni har ju vart med, ni har fått vara med och påverka.

Det är ett effektivt system, för i ren blindo och för lyckan att få vara med och påverka sin arbetsituation, så rusar en del rakt fram och hittar på både det ena och det andra utan att tänka på konsekvenserna, och det till en ganska liten kostnad för företagen.

Jag har antagligen och förhoppningsvis fel, i mina misstankar mot presidiets representanter i BUN, som förordar medborgardialog, och att det är viktigt att folk får vara med och bestämma. I synnerhet när det gäller skolfrågan…

Men jag kan se vissa likheter, får bara folk vara med och påverka sin situation så slipper man som styrande ta konsekvenserna och kan således skylla på medborgarna själva. Lite grand som när man bytte ut och reformerade pensionssystemet, folket får själva ta ansvar för sin framtid, och gör du det inte på rätt sätt får du skylla dig själv..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Mulltorp.

september 22, 2011 2 kommentarer

Var härom kvällen i Västra Tunhem, och träffade Mulltorpsskolas föräldraförening. Vi hade några veckor tidigare fått inbjudan, alla som sitter med i BUN, gruppledare inom partierna i vänersborg samt tjänstemännen. Man ville fortsätta dialogen som man påbörjade före valet. Eftersom man upplever ett hot mot sin skola enligt kommunens strategidokument. Så föll detta möte sig ganska naturligt. Som jag skrivit tidigare, så var inte alla partier intresserade av att komma på detta, av skilda anledningar.

http: //baeckstrom.wordpress.com/2011/09/21/medborgarna-far-bestamma/

Mitt eget syfte till att jag åkte dit gick ut på att jag ville lyssna på vad folk säger. Det handlade från mitt håll inte att lova någonting, utan att få argumenten från de oroliga medborgarna. Nu skall vi komma ihåg att det finns inga beslut tagna huruvida skolor skall läggas ner eller inte. Men det är klart det kan ju hända väldigt snabbt också, likt det som skedde i Väne ryr. Där tog tjänstemän och rektor beslutet att flytta de 11 elever som gick där i enlighet med skollag och delegationsrätt, man informerade presidiet som i sin tur överlade och bestämde sig att stödja rektor och tjänstemän, ”för det är elakt att dra ut på det”. Detta diskuterades aldrig överhuvudtaget i BUN, och var tänkt om jag förstått rätt, bara skulle passera på nästkommande möte som en informationspunkt, (Nu blev det mer än en informationspunkt). Jag minns själv att jag upptäckte vad som hänt genom att jag såg på Facebook, där Centerpartiets ledamot skrev en fråga till ordförande i BUN om hur det kom sig att elever flyttats, hon hade fått uppgiften från föräldraföreningen i Väne ryr, i övrigt kände ingen till någonting om detta. Så visst det kan gå fort, och detta skrämmer naturligtvis medborgarna i de områden som har utpekats sedan tidigare (landsbyggdsskolorna).

Jag tycker upplevelsen från mötet med föräldraföreningen i Västra Tunhem var bra och givande. Eftersom jag är ny i det politiska sammanhanget så kände jag mig lite obekväm i själva upplägget, som man iscensatt. Men tycker nog ändå att det förflöt på ett ordnat och bra sätt. Arenan kom naturligtvis på tal, många gånger, och ställdes mot deras skola. Och så är det, pratar man med folk utanför centrala Vänersborg, och det gör jag ibland då jag själv bor i södra Dalsland, och har barn i Frändeskolan. Så anser folk att man blir orättvist behandlade när man bor på landsbyggden, och att Arenan är en stor bandit i sammanhanget. Och vi som bor utanför Centrala Vänersborg, tycker att våra kommunala inrättningar är viktigare än en bandyhall i stan. Vi vill behålla vår skola och barnomsorg, det finns nu  Moderater som uttryckt det att vi bedriver ingen socialverksamhet för att folk skall kunna utnyttja till egen fördel, utan att allt handlar om att det skall vara för barnens bästa. ”man måste se barnen”, vi bryr oss inte om vare sig vad föräldrar tycker eller personal. Utan det skall handla om att barnen skall gå först. Vem har rätt att avgöra det? Vad som är för barnens bästa..

Nu inbillar jag mig att Mulltorp inte ligger i farozonen denna gången, utan det är Dalslandsskolorna som skall känna sig mer oroliga. Men som sagt det är vad jag inbillar mig.

Och jag blir mer och mer fast besluten om att, Nej.. Jag tänker inte lägga min röst, (om det nu blir någon sådan överhuvudtaget i BUN) på att någon av de skolor vi har läggs ner. Utan snarare tvärtom, satsa på landsbyggdsskolorna de kan faktiskt ge mycket tillbaka i form av trygg skolgång med inslag av naturupplevelser.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Medborgarna får bestämma…

september 21, 2011 1 kommentar

Barn och ungdomsnämnden hade i måndags möte, första mötet sedan sommar uppehållet. Det togs upp en del saker, bla mer pengar till Arenan, (nån som blir förvånad?). Men man pratade också om någonting man kommit på, ”medborgardialog”. En tjänsteman föredrog hur man kunde gå tillväga för att ha en dialog med medborgarna samt vad viktigt det var. En jättebra presentation, och ett bra upplägg som mycket handlade om Web baserad kommunikation. Han drog också upp jämförelser om hur man gjort i Kil,s kommun i Värmland. Bla hade man använt sig av medborgardialog när man var tvungen att lägga ner skolor.. just det, ”lägga ner skolor”

Det här med medborgar dialog tyckte samtliga partier var en fantastiskt bra sak, och alla  tyckte att det var så viktigt med en dialog med medborgarna. Miljöpartiets representant tog till orda under denna övning, och ifrågasatte, varför flertalet partier hade avböjt att delta på ett möte med Mulltorps föräldraförening som vi alla blivit inbjudna till för ett par veckor sedan. Då hettade det till, det haglade ursäkter och att man inte ville utsätta sig för någon form av gisslansituation, man hävdade att man inte hade några beslut att prata om därför var det inget som behövdes diskuteras. Kristdemokraterna hade inga siffror och uppgifter om Mulltorp så därför skulle man inte åka. Samma kristdemokrat säjer också att ”visst handlar det om att bara åka ut för att ta billiga poäng och visa upp sig själv, för att få mer röster, så är det klart att man kan åka dit. Men det är inte juste mot föräldraföreningen”

Det hettade även till hos Folkpartiets representant som verbalt attackerade Centerns ledamot, som inte ens öppnat mun. och Folkpartiets representant hade ingen lust att åka ut till en massa människor och få ovett för nått, det hade hon gjort förut en gång, och det skulle hon inte utsätta sig för igen. ”Åka ut till en massa avskyvärda människor, som bara är ute efter att skälla handlar inte om dialog” hon tog tillbaka att det skulle vara avskyvärda människor, ”dom är säker jätte trevliga, det vet inte jag”

Socialdemokraterna var tämligen tysta i vanlig ordning, ”gruppledaren” och vice ordförande i BUN. Talade antagligen för allihop och sa att han hade inte för avsikt att åka på sånt här då det inte finns några beslut.

 

Jag vet inte, men ”Medborgardialog” en fantastisk sak som vi bara måste ha.. Hyckleri!

Jag läser i dagens TTELA, en artikel där BUN,s ordförande talar om detta med medborgardialog. Hon vill göra allmänheten delaktig i utvecklingen av framtidensskola i Vänersborg. ”-Jag vill ha en brett förankrad skollösning som håller över tiden”..

Hon vill alltså att medborgarna skall vara med och välja. Och att medborgarna skall få säga sitt hur dom vill ha det, medverka..

Ja, låter fint men till vadå? Hon pratar i artikeln om att det är bråttom för det finns bekymmer i Dalsland och Blåsut/Öxnered. Två olika problem Blåsut/Öxnered är förmånga elever och Dalsland för få till alla de lokaler man nyttjar.

Alltså nu börjar jag bli lite orolig, medborgarna skall vara med och bestämma, mmmm,, vilken/vilka skolor som skall bort. Tror ju inte att syftet är att behålla alla skolor, eftersom förvaltningen, Moderaterna och socialdemokraterna varit ganska tydliga i att vi har alldeles för stora lokalkostnader, man måste helt enkelt lägga ner för att spara dessa pengar.. och betänk nu att medborgarna skall ev rösta, och att man delar in skolorna i olika områden, Skerrud 43 st elever/ Brålanda skola 176 elever. Gissa vilken skola som kommer att försvinna??

Om man ställer Frändeskolan 193 elever mot Rössebo 35 elever, gissa igen??

Hur troligt är det att barnen i Blåsut/Öxnered bussas till de dalsländska skolorna, för att minska deras elevantal och höja Brålanda och Skerrud. Tror inte det. Angående Blåsut har även en Moderat pratat om att det är viktigt att bygga nytt, för det är ett så attraktivt område och fler kommer att flytta dit, barnfamiljer (med gott ställt). Nu vet jag inte vad det betyder, som just den moderaten sa? Men troligare är nog att man fyller Frände och Brålanda. Lägger ner Rössebo och Skerrud, och för de pengar man sparar investerar man i Blåsut/Öxnered.. Och allt detta i ”Medborgardialogens” anda.

Jag vet inte om mina misstankar stämmer, men visst sjutton blir jag orolig. Har man hittat ett ytterligare sätt att göra sig av med landsbyggdsskolorna? Ett nytt modernt sätt. Presidiet hade pratat om detta om sade sig vara väldigt exalterade över detta med ”medborgardialog” och så läser man i tidningen det ordförande säger där.. Blir mycket misstänksam.

När man vill ha mer pengar till Arenan, så är det ingen som höjer på ögonbrynen mer än vi i Vänsterpartiet, (ibland även MP och VFP). Det är liksom inga problem 6 miljoner hit, 6 miljoner dit, äska på för ”Den står ju där”.. Och kommunstyrelsen följer med och bifaller, ”För den står ju där”. Och ”den måste bli klar så den kan användas till det den var tänkt”.

Men, det står en massa skolor ute i byggderna också. Behöver dom mer pengar då lägger vi ner dom. Här går inte att äska. Och förslår man att vi skall äska 20 miljoner till personal/lärartäthet, när man i två årstid sparat in 20 miljoner om året på detta område. Då är man bara dum och inte realistiskt…

Jag är antagligen en alldeles för enkel människa i mina tankar. Är ju bara en simpel lågavlönad truckförare på SAAB i Trollhättan. Jag begriper antagligen inte sånt här…

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Jodå, det är klart man är glad.

september 21, 2011 Lämna en kommentar

Kork smäll och porlande av champange.. och ett stort muntert HOVRÄTTEN SÄGER JA!!

Korksmällen och porlandet kom från en mobiltelefon, en person som jag höll truckutbildning för hade detta ljud som signal för SMS.  Och meddelandet kom hemmifrån där personens äkta hälft hade följt nyheterna och skickat SMS att SAAB får rekonstruktion. Visst är det glädjande och det känns mycket bra, för nu blir det en andhämtning, den som behövs för att Kina affären förhoppningsvis skall bli av.

Men framförallt så blokeras kronofogdens utmätningar och de inlämnade konkursansökningarna. Och SAAB får nu möjlighet att med hjälp av statlig lönegaranti betala ut lön till de anställda.

Jodå, nu pustas det ut, och UNIONENS lokala ordförande skriker i korridorerna talar hon om för media.. (Hon som var positiv i radion till att hennes förbundsfolk begärt SAAB i konkurs). Undrar om det blir tårta nu??

Jo jag gläds och de jag pratat med är också mycket positiva. Frågan man kan ställa sig är vad händer nu?

Om man försöker titta på detta lite objektivt, lite från sidan.. Jo, en inte enig hovrätt beslutade att slå tingsrätten på fingrarna och bevilja SAAB rekonstruktion. Rekonstruktionen går nu tillbaka till tingsrätten och de får i uppdrag att bevaka, och ev avbryta om de ser att det barkar åt skogen, första borgenssammanträdet skall man ha 31 oktober, alltså tingsrätten kan när som helst gå in och avbryta, Saab kan då överklaga och då går det åter till hovrätten.

Man meddelade i dag också från tingsrätten att Advokat Guy Lofalk skall sköta rekonstruktionen, det var den advokat SAAB ville ha. Guy Lofalk skötte rekonstruktionen förra gången, för två år sedan. Företaget kommer att skötas precis som förrut, av företagsledningen, men ”företagsdoktorn” advokat Lofalk kommer att vid sidan jobba med att hitta saker som gör att företaget kan gå ur rekonstruktionen som ett friskt bolag.

Och det är klart tittar man på hur det gick förra gången så innebar det effektiviseringar och uppsägningar. SAAB har deklarerat i dag att det inte är omöjligt att det blir så nu med. Men frågan är, klarar vi att gå ner i personal med tanke på att vi haft en del bemanning och visstidsanställda inne när vi producerade bilar på halvfart.

Förhoppningen jag har, är nog mest att rekonstruktionen är egentligen bara en åtgärd som var tvungen för att affärerna med kina inte hunnit bli klara och att man stod inför ett faktum.. Men visst är det klart att man kan ju inte missköta regelverket, utan nått kommer säkert hända, undrar bara vad?

Men i vilket fall som helst så ser det ändå ut som en möjlighet och hovrätten hade aldrig beslutat som de gjorde om det inte finns en chans..

Kristdemokraten och den kände konkursadvokaten Rolf Åbjörnsson, talar om i media idag, att det spelar ingen roll att det blir rekonstruktion. Det är kört i allafall, det blir konkurs. Det är bara  ett sätt att förlänga det hela några veckor. Kristdemokraten och advokaten Rolf Åbjörnsson, tycker heller inte om advokat Guy Lofalk. Kristdemokraten och advokaten Rolf Åbjörnsson var sur förra gången vi hade rekonstruktion, han hade räknat med att han skulle få bli rekonstruktör och talade om i media att advokat Lofalk var ett enda stort misslyckande som aldrig lyckats med något i hela sitt liv.. Kristdemokraten och advokaten Rolf Åbjörnsson företrädde återförsäljarna sist gång..

Jo, idag pustar vi ut, lite.. och vi får pengar på våra lönekonton inom kort. Vad som händer sedan, återstår att se.. Precis som det gjort de senaste halvåret..

Kategorier:SAAB

Inte ropa hej förrän..

september 19, 2011 Lämna en kommentar

Ett steg på vägen,, men ”man skall inte ropa hej, förrän man är över bäcken”.

Känns mycket bra, idag. Men som sagt man kan aldrig vara riktigt säker. Hovrätten har sagt ja till prövning, av tingsrättens beslut. Men utan motivering, så ingen kan gissa hur det slutgiltiga svaret blir.. Kanske i morgon, men troligast på onsdag vet vi. (Hoppas dom som bestämmer kör SAAB, för då vet dom vad det handlar om)

Tänker inte skriva så mycket mer idag. Utan det räcker så här…

Kategorier:SAAB

Se där ja, där kom den igen då..

september 18, 2011 Lämna en kommentar

I morgon är det dags igen för Barn och ungdomsnämnden i Vänersborg att ha möte. Juni mötet ställdes in, beslut från presidiet. Vi hade tydligen inget att diskutera och så ville man väl spara in pengar,, Tror personligen att det handlar  om att få ihop ekonomin, då vår nämnd är en nämnd med två vice ordföranden… Och dom har fasta arvoden, kan ju tycka att skall man spara pengar så kan man väl plocka bort en vice ordförande,, är ju lite onödigt enligt mig. Nä, då ställer vi in ett möte i stället och så drar vi in fikat till kaffet… (jag är lite sarkastisk, i ärlighetens namn jag skiter i både kaffet och bullarna, jag kan allt betala för mig själv om jag vill ha).

Jo, känns ju lite spännande att vi har detta möte i morgon, då jag själv har haft mina tankar på annat håll de senaste veckorna, som dom som brukar titta in här säkert har märkt. Och huvet är nog fortfarande kvar till största delen i Trollhättan och Stallbacka bilfabrik. Jag måste försöka att fokusera även på mitt uppdrag som Vänsterpartistisk representant i en av kommunens viktigaste nämnder.

Det jag förstår nu är ett par saker som kommer att behandlas, Arenan…. Ja, då var det dags igen.. Arena Vänersborg, (rysningar och ståpäls).. Det verkar som att det inte går ihop, Igen.. Tidigare i år fick vi klart för oss att det inte skulle gå ihop, så vi var tvungna att begära tillbaka 6 miljoner som tidigare år gått tillbaka från nämnden till kommunstyrelsen, samt ytterligare miljoner till advokat kostnader, till advokaterna som jobbar med att försöka få ut ersättning från byggföretaget som man anser fördyrade hela spektaklet och även jobbar med att få Länsförsäkringar att pröjsa ut försäkringspengar på takraset. Dom (advokaterna) hade redan kostat typ 5 miljoner,,

Nu kommer det ett extra utskick i dagarna som eventuellt kommer att tas upp i morgon om ordförande tycker att det är nått att ta upp i nämnden??

6 miljoner höjning av ram till i driften, samt engångskostnad 2,5 miljoner i advokatkostnader.. Jag känner mig mycket osäker vad det innebär, men troligen handlar det om att man vill höja ramen för kostnaden, då den idag ligger på nånstans, 20 miljoner i driftskonstnad o kapitaltjänster, och det räckte ju inte så upp med den på 6 miljoner till.. Jag förstår inte om det är redan beslutade pengar man pratar om, de i våras. Eller om det är att man vill ha ytterligare 6 miljoner, men det ger sig väl i morgon, kanske eventuellt..Och när det gäller advokaterna så vette tusan hur länge dom skall ligga och belasta kommunens konto.. Den Moderata ordföranden talade om vid ett möte att advokaterna skulle generera STORA pengar tillbaka till kommunen,, fast jag vet inte, känns just nu som att det kommer att sluta plus minus noll om man nu överhuvudtaget kan få tillbaka några pengar.

Jag känner mig så trött och anti.. Alltså vi håller på och lägger på ishallen miljoners och åter miljoners, både i drift och för att den skall bli ”färdigbyggd”. Men samtidigt tittar kommunen på hur man skall få ihop budgetten för skolorna och lärandet, och i det består det att lägga ner landsbyggdsskolor, för de kostar för mycket??

När man vill begära mer pengar typ 20 miljoner som vi i Vänsterpartiet gjorde, alltså vi ville att nämnden skulle begära av kommunstyrelsen 20 miljoner i extra anslag för att det skulle gå till skolorna i form av personalhöjande åtgärder som skulle kunna skapa mindre klasser/barngrupper, men då var vi orealistiska.. http://baeckstrom.wordpress.com/2011/04/20/2o-miljoner-fa…19-mer-rimligt/

Jag har sagt det förut, jag ville aldrig ha någon arena, mest juste hade vart om man haft en folkomröstning, innan beslutet togs. Skiten kommer att kosta, och den kommer att kosta mycket pengar i ca 30-35 år. Jag pratade med en förtvivlad förälder för ett par veckor sedan, som har sina barn i en nedläggningshotad skola, och åter igen så kommer det upp, Arenan och kostnaderna ställt emot deras barns skolgång, utsatta föräldrar ser det så. Även om dom som bestämmer påstår att det är olika budgettar, olika pengahögar, så till syven o sist så är det likväl samma penga hög som allt tas ifrån för att delas upp i de mindre olika högarna.. Och när det gäller Arenan så finns det inga hinder, där kan man begära hur mycket som helst, men skolorna? Nej, det går inte det.. fattar inte?!?! Blir bara frustrerad.

Och så snackar man om att Vänsterpartiet är bara emot, och någon påstår att folk skrattar åt oss och vi inte är trovärdiga… Ok, då skratta gärna åt mig, men det skiter jag faktiskt i. Så länge vi skall hålla på och läka Arenans nedbantade kostnader till de verkliga kostnaderna, samtidigt som vi skall lägga ner småskolorna på landsbyggden för att på nått sätt centralisera hela kokarongen i några få skolor i Vänersborgstätort.. För att pengarna inte räcker till. Jag kommer aldrig att ändra uppfattning, kommer alltid att vara emot..  Arenan är nått jag aldrig ville ha och många med mig. Men lärare, förskolelärare, barnskötare och fritidspedagoger det vill vi ha. Och jag lägger hellre kommunens pengar på det än Arenan.. Arenan kan nån annan ta hand om, sälj skräpet.. och låt inte den gå ut över våra barn, som har rätt till en bra skolgång.. Oavsett var man bor..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Små billiga bilar? Som folk har råd med.

september 15, 2011 1 kommentar

Hörde häromdagen på den eminenta lokalradion P4 Väst, att man haft ett program inslag, där folk fick ringa in och säga sin mening på en telefonsvarare, angående SAAB. Jodå, både plus och minus.. men mest så körde man minus tyckarna, och det gjorde man upprepade gånger, alltså samma ”grin folk” återupprepat. ”det har alltid vart ett sånt daltande med det där SAAB, det får vara slut nu” etc..

Jag lade en herres åsikt särskilt på minnet. ”SAAB är en alldeles för bra bil, SAAB borde göra mindre och billigare bilar så vanliga Metallare/arbetare hade råd att köpa dom” Jo det finns många som sagt det genom åren, SAAB,s bilar är för dyra, ”vanligt” folk har inte råd.

Men då måste vi komma ihåg en väldigt viktig sak. Visst skulle man kunna göra det.Men problemet är att vi är för små.. Fabriken är effektiv, men liten och har en begränsning på hur mycket bil man klarar av att bygga. För att man skall tjäna pengar på små billiga bilar krävs det att man kan spotta ut bortåt en tusen bil om dagen, och detta har inte vi resurser till. Alltså har man vart tvungen att hålla sig i premium segmentet för att på så sätt klara av att ha fler modeller igång samtidigt. Om vi har en kapacitet på ungefär 3-400 bil om dagen, så måste dessa vara av en sådan art att vi tjänar pengar på få sålda produkter. Alltså småbilsmarknaden är en för stor konkurens, både från europa och framförallt asien.

Möjligheterna öppnar sig givetvis med att det tänkta delägarskapet med Youngman och Pang da blir av. Möjligheten finns att i en Kinesisk anläggning bygga en mindre billigare bil med genuin SAAB teknik. Resurserna finns där borta, här finns dom inte. Utan SAAB Trollhättan måste få fortsätta bygga större dyrare bilar, och det kan vi. Och betänk, bilarna vi gör idag om man jämför med konkurenterna audi, volvo, BMW etc. etc så är våra bilar billigare än deras.. Och betydligt mycket bättre 😉

Rachel Pang VD för Youngman säjer att man är villig att tillsammans med Pang da skjuta till 8 miljarder till SAAB, (inte allt på en gång, men steg för steg under en period). Men givetvis förutsätter det att Kinesiska regeringen och dess superdepartment  NDRC säjer ja till affären mellan SAAB, Youngman och Pang da. Rachel Pang säjer också hon känner att hon har ett grundläggande stöd hos NDRC, för investeringen i SAAB.

Jag måste också få beröra hur man från lokalradion idag lyckas igen att försöka trycka ner förhoppningarna, men lite negativitet. Man lyckas få tag i en bilanalytiker, tysk eller Schweiszisk. Tror han var Tysk. Kristoff Stürmer. Jodå, han berättar att kina är väldigt intresserad av SAAB, och SAAB,s teknik. Men att Kina är inte intresserad av den marknad SAAB är störst på idag alltså Västeuropa och USA. Och att med det så tror han att SAAB kommer  längre fram, på sikt att försvinna från Trollhättan.

OK, då… Men Volvo då? Är det samma med dom? Det är då själva den, att man hela tiden måste leta fram någon ”expert” som kan sprida sin dynga, och det är som jag sagt tidigare media påverkar, har man ingen riktig uppfattning av vad som pågår, så är allt som sägs i radion sant. När skall Advokat Åbjörnsson uttala sig igen? Han har vart tyst nu i en fem dagar.. Tydligen har han fullt upp med att kritisera Krisdemokraternas ledning, och tycker att Göran Hägglund skall avgå.. Bra Rolf, lägg din energi där,, så slipper vi ditt hånfulla tyckande..

Det har även kommit in en ny konkursansökan mot SAAB, som först var hemlig??

Men sedan visade sig vara ett produktionsbolag i Göteborg, som inte fått betalt för några Web filmer man gjort i början av året. Edithouse Communication. Och SAAB var skyldig 1.181.500 kronor. fakturorna hade förfallit i Mars.

Frågan är hur sådana aktörer handlar, fackförbunden säjer att de kommer att verka för att hålla tillbaka sin konkurs om inte Hovrätten är klar med ett besked före konkursförhandlingarna. Men hur gör Edithouse Communication??

Nja, måste nog ändå säga att, jag tror ta mig tusan att detta går vägen.. Mår riktigt bra idag. Får väl se imorgon??

Kategorier:SAAB