Arkiv

Archive for december, 2014

Dialogträff

december 13, 2014 Lämna en kommentar

image

I torsdags var jag på dialogträff i Västra Tunhem. Först och främst som politisk representant för Välfärdspartiet,  men också av rent allmänt intresse då jag är uppväxt i bygden.
Dialogträffarna handlar om att kommunens tjänstemän åker ut till landsbygden och har en dialog med de boende. Informerar lite om vad som är pågång, angående ny översiktsplan etc.. samt att invånarna får komma till tals om vad man tycker är bra och mindre bra.
Tjänstemännen i fråga som var på plats och tillika projektledare för översiktsplanen var, Lars Rudström planeringssekreterare på kommunstyrelseförvaltningen och Pål Castell planarkitekt på byggnadsförvaltningen.

Man kan väl lätt sammanfatta det med att även Tunhems borna likt andra landsbygdsorter i kommunen känner sig förbisedd i förmån för Vänersborg stad. Fast i Tunhems fall handlar det om lite mer, man känner att man har större tillhörighet med Trollhättan,  och så har det kanske alltid varit (själv född och uppvuxen i bygden, och skulle jag till ”stan” så va det Trollhättan jag syftade på.. aldrig Vänersborg).

Men frågan är om det verkligen är det bästa som skulle kunna hända om man ritade om kartan. På 70-90 talet, så ja då skulle det nog varit bättre för Tunhemsborna, med lägre skatter och bättre kommunal service. Men tyvärr så tror jag att idag skulle det nog inte göra någon större skillnad, Trollhättan är inte den rika kommun man en gång var, all den stora industri som gjorde kommunen rik finns inte längre.

Men Tunhemsborna är iallafall stolta över sin vackra natur,  sin anrika kulturhistoria, aktivt föreningsliv, sin skola, kyrka och hembygdsgård. Man trivs på denna plats som carl von Linné en gång kallade för paradiset på jorden.

Men som sagt det finns saker som kan bli bättre. Det nämndes bla fler cykelvägar och ett bättre vägunderhåll.  Man efterlyser kommunalt VA och fiber.  En bättre återvinnings station eller något annat alternativ. Man tycker underhållet på skolan är under all kritik.

En sak som diskuterades flitigt  var att det växer igen på sina ställen, och då pratar man om floget. Vägen mellan Bråten och holsby vägen. Svea skog har inga pengar till att undehålla och kommunen röjer i nödfall men släpar det man röjt in på sveaskogs mark så man slipper ta hand om det ”då är det inte kommunens pinne längre om den ligger på sveaskogs mark”. Sen pratades det även om naturskyddsområde. Och då får man inte röra någonting. (vad som är naturskyddsområde i frågan vet jag inte) Tragiskt för det blir inte bra. Det är ju faktiskt ett område (floget och grottorna) drar en del besökare. För hundra år sedan fanns det inte ett trä i detta område. På den tiden var det kalkbrytning längst hela bergskanten. Samt att det eldades både i kalkugnar och för uppvärmning och matlagning. Där kalkbrotten lades ner fick det i princip växa igen.
En del problem är att många träd växer i schifferhögar och har ett ganska ostadigt växtförhållande. De faller hur som helst och blir en ogenomtränglig natur. Samt att det rasar torra döda grenar ner på vägen, och i värst fall ner på bilar som passerar.

Man pratade även om en gammal kyrkväg som går från storeklev till prästeklev. Som en person på eget initiativ hållt efter, fast den börjar bli väldigt dålig i skicket ändå. Denna väg/stig minns jag från min barndom då jag gick hem från skolan några gånger och då gick man där. Detta är en del av bygdens kulturhistoria,  och det tycker jag är väl värt att bevara.

Det var också en del prat om gatubelysning. Man vill väldigt gärna ha kvar det som finns, även om det funnits planer från Samhällsbyggnads nämnden att spara in.

Det var en intressant och trevlig tillställning tycker jag. Och hoppas att det blir fler sådana här tillfällen, även om detta sker just nu för att man gör en ny översiktsplan.  En dialog mellan kommunen och invånarna är aldrig fel. Även om kommunen inte kan trolla så kanske man kan diskutera fram lösningar med de som bor på plats.

Gå gärna in och gilla Välfärdspartiet på facebook.  Där kan du följa oss i vänersborgs kommunpolitik. 

Kategorier:Uncategorized

Premisser

december 2, 2014 Lämna en kommentar

Om man hörde en radiointervju på sr/väst med socialdemokraternas Marie Dahlin efter att samarbetet mellan dom och oss (vfp) spruckit, så får man uppfattningen att vi i Välfärdspartiet skulle vara fullt medvetna om när vi gick in i samarbets diskussionerna att vi inte skulle få någonting gällande platser i nämnder etc. Mer än en ”insynsplats” i kommunstyrelsen.  Vi var givetvis medvetna om att vi tar inget på egna mandat. Men vi hade ändå en tro på att det skulle delas med från de andra partierna i samarbetet.  Jag säger åter igen, som jag sagt förut.. skall man vara med och styra så är min fasta övertygelse att man även måste få vara representerade i samtliga nämnder, där som politiska frågor bereds innan kommunstyrelsen.  Visst vi skulle få information i andra hand av de andra partierna.  Men jag tycker likväl att höra diskussionerna som bedrivs i nämnderna ger så mycket för att aktivt kunna vara med.
Vi visste inte att vi inte skulle få mer i samarbetet från början.  Vi blev till ockmed erbjudna att skriva en ”önskelista” med vad vi ville ha. Om vi nu fick skriva en sån, då är det väl ganska rimligt att förstå att vi inte visste att vi inte skulle få mer än en plats i Ks.
När vi fick tillbaka listan och det stod klart att vi inte skulle få mer, så skrev vi ett krav.. vi skulle ha ex antal insynsplatser.. (ersättare eller ordinarie, inte så noga vilket, bara vi blev representerade). Om kravet inte skulle kunna uppfyllas, så kommer Vfp avbryta samarbetet med omedelbar verkan. Och som sagt så blev det.
Vi hade inga krav på höga poster som andra partier hade, utan bara insyn. Men det var inget de övriga tre var villiga att ge oss.
Så bara för att göra det klart en gång för alla. Vi visste inte att vi inte skulle få något mer än Ks.

Jag tog själv upp frågan i tidigt skede om att vi kanske inte blir nöjda med tilldelningen,  vad händer då?

Jag satt själv med och hörde att, ni behöver inte vara oroliga när det gäller tilldelning.. självklart skall ni få insyn.

Och i efterhand vet vi att insyn var lika med en plats i kommunstyrelsen.

Gå gärna in och gilla Välfärdspartiet på facebook

Kategorier:Uncategorized