Arkiv

Archive for december, 2012

Intersektionalitet??

december 21, 2012 2 kommentarer

Högskolan Väst 20121220

intersection-300x197

Dagens föreläsning var i kursen OGL, och ämnet för dagen INTERSEKTIONALITET. Föreläsaren var en ny bekantskap som hade hemma adress Skövde högskola i vanliga fall. Jag måste säga att jag upplevde henne som både noggran, förberedd och framförallt pedagogiskt duktig att förmedla sitt budskap. Ämnet i sig var lite knepigare,, eller inte.. Det var väl egentligen frågan om vad betydde ordet Intersektionalitet? Boken som vill skulle läsa i inför föreläsningen upplevdes inte tillräckligt tydlig i just vad ordet Intersektionalitet betyder.

Men den alldeles förträffliga föreläsaren klargjorde ganska väl för vad det stod för. Till att börja med, just ordet kommer ifrån USA, och kan likställas med på/avfarts vägar som är vanliga i USA,s storstäder. De där som går lite över och under varandra.

I övrigt betyder begreppet Intersektionalitet  en sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Begreppet intersektionalitet myntades under slutet av 1980-talet.

Könsdiskriminering och rasdiskriminering samverkar och i vissa fall förstärker varandra. Intersektionalitetsstudier är ett vanligt inslag inom genusvetenskap och feministisk teoribildning.

Intersektionalitet bör inte ses som en övergripande teori, utan snarare som ett analytiskt hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar efter att rangordna identitetskonstruktioner utan efter att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer, såsom det politiska, det representationella, eller det strukturella. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet, etnicitet och religion. Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar.

En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (t ex ”icke-vit etnicitet”, ”transsexualism” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att uppmärksamma t ex ”vithet”, ”heterosexualitet” eller ”överklass” som identitetskategorier. Begreppet användes först inom den antirasistiska femenismen i Nordamerika och har fått stor spridning såväl i den akademiska forskningen som i den politiska debatten om diskriminering även i Sverige där begreppet introducerades av postkolonialt inspirerade forskare.

All ojämlikhet bygger på samma grund, först delas världen in i två delar, beroende på social kategori. Här är några exempel:

Kön: man/kvinna

Klass: rik/fattig

Etnisk bakgrund (I Sverige): svensk/”invandrare” eller utländsk

Ålder: vuxen/ung

Denna indelning bygger på idén om att människor i grunden är olika varandra och har olika egenskaper som har att göra med deras kön, etnicitet eller ålder mm. Detta skaparstereotypa bilder av människor t ex att män ska vara tuffa och hårda.

I nästa steg görs en värdering av denna indelning där den ena delen blir norm och den andra blir just den andra. Den som tillhör normen i vissa sammanhang ges högre status: män, rika, svenskar, vuxna och de egenskaper som kopplas ihop med normen till exempel manlighet, svenskhet, ansvarsfullhet mm ges högre värde än de som kopplas ihop med att vara den andra. Här är några exempel som bygger på stereotyper eller fördomar:

Norm (hög status) 

Manlighet: hårdhet, att ta för sig, oberoende

Rik: välutbildad, organiserad, smart

Svensk: laglydig, icke-troende

Den andra (låg status)

Kvinnlighet: mjukhet, omhändertagande, beroende

Fattig: outbildad, kaotisk, dum

”Invandrare”: kriminell, religiös fundamentalist

Dessa förenklingar och stereotypa bilder kan tyckas harmlösa men lägger ofta grunden för hur vi organisaerar samhället och får som konsekvens att de människor och egenskaper som kopplas till normen värderas högre. Denna värdering rättfärdigar ojämlikhet och ger vissa sociala grupper mer makt än andra. Till exempel har män som social grupp mer makt än kvinnor som social grupp.

För en och samma person kan olika kategorier påverka ens sociala status på olika sätt, beroende på situationen. Ett exempel:

I Sverige har en svensk välutbildad kvinna i vissa sammanhang större social status än en lågutbildad man från Somalia. I andra sammanhang kan samma kvinna ha lägre status, exempelvis i jämförelse med en svensk välutbildad man.

För att förstå hur makt fungerar räcker det inte med ett enda perspektiv, då detta bara visar en del av verkligheten. I vissa situationer är exempelvis ett genusperspektiv inte tillräckligt för att förklara verkligheten, utan en komplettering med andra perspektiv kan vara nödvändig.

Tror jag hajat grejen.. Nu gäller det att få in detta i examinations rapporterna/analyserna.. Och där känner jag att stöter på patrul…

Kategorier:Högskolestudier

Inga Tomtar i lussetåget i Frände skolan!!!

december 11, 2012 Lämna en kommentar

Mycket prat kring pepparkaksgubbar sista dagarna. Jag funderar på hur folk orkar..?? Nu kan man kanske tycka att det där som det skrevs om i Nerikes allehanda, om att en pojke nekats att vara just pepparkaka i lussetåget, kanske var lite plumpt… om det nu förhöll sig så som man skrev?? Antar att det står lite ord mot ord i hela saken.. Men om läraren sagt det som sägs.. Att någon skulle kunna ta illa upp med hänvisning till att det skulle vara kränkande mot någon form av invandrar grupp, om det nu är det man menar. Låter ju faktiskt inte riktigt klokt.. Att någon överhuvudtaget skall ha sagt nått sånt.. Om det nu handlade om att man bestämt att det inte skulle vara någon pepparkaks gubbe i tåget, och att därför nekat pojken. Och skulle man tillåta honom så skulle det leda till att någon annan skulle ta illa upp för att de inte också fick vara något annat än stjärngosse.. Ja, jag vet inte.. Men uppenbarligen nådde det ut till rekord många och Nerikes Allehanda fick rekord mycket sökningar på sin artikel via nätet.. Aldrig förr  har man nått sådana siffror.. Jösses vad ett lucia tåg med fjärdeklassare i Laxå kan uppröra känslor i hela sverige..

I min ”egen ” skola i Frändefors, så skall sonens klass hålla lusse tåg.  Här har man också bestämt att inget annat än Lucia, tärnor och stjärngossar. Inga tomtar, inga pepparkakor.. Sonen ville vara tomte, men nä det fick han inte.. utan alla pojkar skall vara stjärngossar.. Jag blir väl inte speciellt upprörd över detta. Men eftersom alla skall vara vitklädda innebär det att föräldrarna får stå för linnet, struten och stjärnan.. För det finns inget att låna.. Möjligen finns det några få till låns, men då är det få..

Jodå, fick ge mig iväg till Trollhättan och införskaffa detta linne 125 spänn.. 125 kronor för ett linne som kommer att användas en enda gång, för jag tror knappast att han kommer att springa omkring i det nån mer gång. Och så en fyrtio -femtio spänn för strut och stjärna..

I skollagen står det att skolan skall vara gratis.. Visserligen för det kosta, och då talar man om en obetydlig kostnad, till exempel i samband med utflykter, aktiviteter och liknande. Men vad som är rimligt bestämmer skolan. Men enligt Skolinspektionen är det inte förenligt med skolans värdegrund och principen om lika tillgång till utbildning  att vissa elever av kostnadsskäl ska behöva avstå från inslag i utbildningen.

Man pratar från skolverkets håll om att det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Med obetydlig kostnad avses enligt tidigare förarbeten främst kostnad för en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum
eller liknande.

Man pratar också från skolverket om att Utöver de enstaka och obetydliga kostnader som beskrivs ovan får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader i samband med skolresor och liknande aktiviteter som ersätts av vårdnadshavaren på frivillig väg.

På frivillig väg.. jo det är klart.. men om jag vägrar då förvägrar jag min son att delta på nått som alla hans klasskompisar skall delta i. Och han hamnar utanför.. Frivillig väg..?

Som sagt hade han fått varit tomte, hade det löst sig på ett klart billigare sätt.. då vi har sådana saker hemma redan.. Men köpa ett linne, strut och stjärna för runda slängar 175 kronor. Kan kännas onödigt, när familjens ekonomi inte är vad den varit som när jag hade ett jobb.. Ok, vi lider inte för dessa 175 kronor.. Inte vi, men det kan ju faktiskt finnas andra i samma situation på andra skolor, där man gör samma sak. Och där kan dessa 175 kronorna vara väldigt mycket pengar..

Så, jag stör mig inte speciellt mycket på lussetågen i sverige, för att man inte vill ha pepparkaksgubbar i tågen.. Skiter faktiskt i det helt å fullt.. Men däremot stör det mig att sådana här jippon skall kosta föräldrarna pengar, för nått som används en enda gång.. Och för att man faktiskt inte har ett frivilligt val, för då ställer man sitt barn utanför, och det mår dom antagligen inte speciellt bra utav..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Levererar noll..

december 7, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan väst 20121206

Dagen bestod av grupparbeten, både i OGL kursen och ITU kursen.

Vi började förmiddagen med OGL gruppen. En morgon reflektion från gårdagen som gav mig lite nya vinklar som jag inte tänkt så mycket på. Men först var vi nog alla ense om att den där video föreläsningen var i våra ögon något obegripligt och som kände ganska avlägset.. Gör i alla fall min bedömning en gång till.. Detta var inget bra, kändes som vi gick tillbaka till den första träffen vi hade med vår käre Universitetsadjunkt i psykologi.. Ett slängande med en massa konstiga ord som ingen människa med en lång arbetslivserfarenhet i verkstadsindustrin begriper.. Fick känslan lite som att man har en utmaning med sig själv ”Undrar hur många kostiga ord jag kan få in i varje mening?” ”ju fler desto bättre, och jag har vunnit”.. Nä, jag skall väl inte vara elak.. Det är den världen, det är så man pratar.

Det jag fick till mig under vår reflektion som jag själv inte tänkt,, men som blev en ”ja just det” känsla. Var att läraren vi hade igår, som jag visserligen tycker är lite mer ”basic” och som jag anser har erfarenheter från ”verkliga livet”. Faktiskt har en del negativa sidor.. sådana som jag nog inte tänkt så mycket på innan vi pratade i gruppen. Tex, han har på de träffar vi haft med honom, kastat ut ett antal tester, (vilka jag tycker är både bra och intressanta) dessa tester tar ganska mycket tid i anspråk att göra, vilket i sin tur blir kortare tid med lärande. Alltså testerna tar tid från lärarled lektion/föreläsning. Och tänker man då på detta, när man i inledningen talade om att han är konsult och kostar en hel del pengar, han har även talat om det i sin inledning att han är konsult och att man tjänar mer pengar på det.. Så kan man kanske tycka att han borde ge mer för sin lön än bara slänga ut tester som tar upp mot en halvtimma fyrtio minuter styck, att genomföra. Han har också en tendens att vara oförberedd inför lektion, känns det som. Lite rörigt, lär i lite andra termer än vad som står i böckerna, vilket kan skapa förvirring. Ändå hänvisa man till böckerna hela tiden, då kanske det är bra om man utbildar utifrån vad det står i dom.

Som sagt jag tycker att han funkar. Men betänk, precis som jag skrev i går,, ”Funkar”.. Och antagligen kommer jag att fundera mer på det som mina grupp kompisar sa under vår reflektion på kommande lektioner med omnämnde lärare. Vilket antagligen kommer att göra mig mer kritisk under tidens gång…

I övrigt i denna grupparbets del där vi tittar på organisation. Så läser jag i boken,, ”Hur moderna organisationer fungera” av Dag ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2008). Jag försöker gång efter annan komma på hur jag skall gå vidare.. Men har helt fastnat.. Levererar Noll!! Fick lite hjälp och stöd av kompisarna, så förhoppningsvis,, kanske jag kan komma runt det här.. Men det är svårt. Tyckte häromdagen att man började traska sig upp för den där kurvan, att man var i botten och att det började lätta med en liten stegring.. Men just nu djupdök det igen. Och paniken börjar sätta in.

Del 2 av dagen. Grupparbete ITU. Kritiskt tänkande, gå igenom boken ”Kritiskt tänkande” av Hultén, Hultman och Eriksson (2007) och se till att alla i gruppen förstår den, samt brainstorma ideer om vilka ämnen man skulle vilja använda i sin individuella examination.

Till en början kör det ihop sig pga att vi blivit tilldelat ett grupprum, som var en lektionssal, vilket innebar att vi inte kom in där, utan fick springa runt och leta upp en ny plats att vara på, vi hade turen att faktiskt hitta ett ledigt grupprum, (kanske skulle köpa en triss lott)..

När vi sedan skulle komma igång, fick jag ett samtal från sonens lärare som talade om att det blivit bråk i skolan och att sonen avvikit från platsen, antagligen gått hem. Tills det hade rett ut sig efter en del telfonsamtal, så blev tyvärr inte mitt fokus det allra bästa. Men till slut kändes det ändå som att vi löste uppgiften.

Här händer alltså en sak som gör att man tappar fokus.. Och jag upplever en svårighet, alla säger att ”Nu när ni går på högskolan, så är det studieliv som gäller” Det skall vara studier 24 timmar om dygnet. Kurserna vi går är koncentrerade och skall ske skyndsamt. En person från arbetsförmedlingen sa att vi måste studera 24 timmar, arbetsförmedlingen betalar en dyr utbildning och förväntar sig att vi kopplar bort allt annat under den här tiden.. Tex, så har jag politiska uppdrag, Arbetsförmedlingen var mycket tydlig, sån får man stå över just nu, det finns alltid ersättare i sådana sammanhang. Detta är det viktigaste ni har att göra just nu…

Men jag är 43 år, inte 20.. Jag har ett liv, som faktiskt kräver en del av mig. Jag kan inte skita i att min son har problem och blir retad/mobbad och får stryk i skolan.. Jag kan inte skita i att mina barn skall hämtas från barnomsorgen. Jag kan inte lägga hela ansvaret på familjen på min sambo. Hon har ett jobb hon skall sköta, och vi behöver hjälpas åt..

Här kan jag känna en stark frustration. Jag vill gå det här, arbetsförmedlingen vill att jag går det här. Men hur skall man kunna samköra det??  Med livet? Tveksamheten kryper på..

Kategorier:Högskolestudier

Skrutifiera

december 5, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Väst 20121205

OGL lektion på förmiddagen. Slås av vilket utbildningssätt läraren arbetar. Mycket röra sig, ritar mycket på tavlan, samt berättar från egna erfarenheter.. Tre saker som jag minns från min egen instruktörs utbildning som jag gick för att kunna utbilda truckförare. Den här läraren är väl kanske den mest ”jordnära” jag stött på i den här världen. Funkar riktigt bra vill jag påstå.

Vi gjorde en test i dag också. ”En analys av olika förhållningssätt vid konflikter”. Åter ett svar att jag är en stönig jäkel.. Konkurrens nivån i topp, kämpar för det jag tror på, lite samarbetsvillig och knappt alls tillmötesgående. Alltså, tror att man färgats och präglats av arbetet kring arbetsmiljö under de sista åren. När det handlar om arbetsmiljö finns det inget kompromissande eller tillmötesgående, lagen är näst intill solklar. Mina fackliga kollegor i klassen hamnade mer åt kompromiss hållet, och väldigt lågt på sin konkurrens nivå.. Då har de jobbat mer med rena fackliga frågor, och där är förhandling och kompromiss vardagen. Tror iallafall att det kan vara så..

Som sagt förmiddagen bestod en del om konflikter..

Andra delen av dagen skulle ägnas åt självstudie, och två data föreläsningar. Blev som så att jag beslutade mig för att åka hem och göra detta hemifrån med egen dator. Petri Kajonius, höll två kortare video inspelade föreläsningar. Kritiskt tänkande och kunskapsinhämtning.

Då tänkte jag börja med att bli kritisk direkt.. Jag gillar Petri Kajonius och hans lektioner, till ock med så att jag ser fram emot dom. Han är kunnig och intressant att lyssna på, live..

Tyvärr gillade jag inte upplägget, med video föreläsning. Blev lite ”livlöst” och ointressant. Mycket vridande med ord som känns främmande för en gammal truckförare. Ord såsom, Predikament, stringenta, metodologi, facktuider, adhominem, defermer, ontologisk, ambienta, skrutifiera etc etc..

”Skrutifiera” föresten..?? Funderade en stund på om det var ett riktigt ord, låter mer som nått hämtat från ett barnprogram eller nått.. så jag tog reda på det.. Jodå, ett ord faktiskt..

Skrutifiera: (noggrant)granska, undersöka.

Men jag blev klar på att 5% fastnar i minnet av att gå på föreläsning, men att det finns sätt att kunna ta till sig mer..

Jag förstår också vikten av att tänka kritiskt. och tycker nog att jag mer och mer börjar gå åt det hållet i mitt liv.. Har alltid vart negativt och ganska pessimistiskt lagd, men har väl förstått att negativ och kritisk är inte riktigt samma sak, även om jag inbillat mig det förut.

Som sagt 5% är det man kommer ihåg.. och det är väl ungefär det jag kommer ihåg av två kortare föreläsningar.. ”Skrutifiera” 😉

Kategorier:Högskolestudier

Torr och intelligent…

december 4, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Väst 20121204

Gjorde ett intressant test idag. ”Belbins rolltest”. Man skulle ange lite olika alternativ på ett antal frågor.. Utifrån detta så skulle man kunna utläsa vad man är för en lagrolls typ.. Jodå, vid en första anblick så skulle jag då vara en ”ordförande” (Trygg, mogen.. koordinerar/sammanfattar.. Värderar människors kompetenser… Ingen framträdande intelligens eller kreativitet)

Jag låg också nära att vara en utvärderare, men poängen blev 16 på det och 21 på ordförande. Men efter att ha konfererat lite med läraren, så kom vi nog överens om att en fråga som jag svarat på, vilket skulle gett mig poäng som innovatör.. Så blev vi överens om att jag läst och svarat på frågan som en ”Utvärderare”.. Vilket i såfall skulle ge mig en poäng på 22 som utvärderare.. (Objektiv, saklig… Torr och intelligent.. Analyserar, bedömer.. Saknar drivande kraft, ej inspiratör).

Frågan som jag bedömde var: Om jag plötsligt får en svår uppgift som skall utföras på en begränsad tid och med okända människor: Hur skulle jag då reagera eller göra??

Jag hittade ett alternativ som jag kände att det skulle jag göra, och det var: Jag skulle vilja retirera till ett hörn för att finna en väg ur återvändsgränden. Innan jag kommer med en lösning… Detta svar skulle enligt facit göra mig till en innovatör just i denna fråga… Men som sagt jag fick vinkla det svaret i efterhand… Spännande.. ”Torr och intelligent” Hmmm.??

Nån lagarbetare är jag  överhuvudtaget inte.. Inte speciellt förvånad över det svaret.. Jag funkar i lag/grupper.. Har inga större problem med det och har väl aldrig haft det heller.. Men jag är ingen jublande glad grupp/lag arbetare.. Och grupparbeten i olika sammanhang har aldrig vart min grej..

Vi gjorde även en bedömningstest ”Återkopplingstest” där man skulle bedöma sig själv utifrån lite olika frågeställning. Sen skulle grupp arbetskompisarna göra samma bedömning på mig.. Min egen uppfattning och kompisarnas stämde mycket väl.. jag är en stönig och bockig individ som är lite otålig och har svårt att lyssna på andra i ett första läge.. har jag en uppfattning så har jag svårt att ändra den genom att bara lyssna på andra.. Jag är full av insikt.. 😉

Andra delen av dagen blev grupparbete.. Läser ur boken Hur moderna organisationer fungerar av Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik. En förbaskat tung tegelsten. Vi har delat upp kapitlen i gruppen och skall läsa och skriva en analys om vår organisation som vi bestämt oss för att använda. Analysen skall göras med boken som grund och referens.. MEN..Jag får inte in det jag läser……. Det fastnar inte!! jag vet inte hur jag skall få ihop det här..?? Och tiden är knapp, samt att det skall läsas i andra kursen också.. Lite panik!!

Men det löser sig antagligen.. Fast det just nu känns som omöjligt uppdrag. Jag får väl dra mig tillbaka till mitt hörn och utvärdera problemet.. 🙂

Kategorier:Högskolestudier

Vi och dom..

december 3, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Väst 20121203

Dagen bestod av egen studie, försöker läsa en tung bok om organisation.. Känner åter att det är svårt att ta till sig det jag läser.

Senare, efter klocka 13:00 träffades vi i vår grupp kring grupparbetet ”analys grupp”. Visst jag har sagt det förut att vi är ganska samspelta, men nu börjar det märkas lite skillnad. Vi sammanställde det vi läst och analyserat. Ser nu att vi har lite olika syn.. Vi är två med facklig bakgrund, och tre med tjänstemanna bakgrund. Av någon anledning skiljer sig ”vår” syn mot ”deras”. Vi går mer åt ett kritiskt med snudd på negativ syn på det vi analyserar, vi skriver även mer än vad ”dom” gör..

Idag när vi sammanställde blev diskussionen till en början att det mesta av det jag skrivit skulle strykas, och det enda som skulle vara kvar, var ett stycke som helt var hämtat ur boken som vi skulle referera till.. Men efter en stund och många bud fram och tillbaka så kom mer och mer text med..

Givetvis vet jag att min analys är lång skrev ett par sidor, medan man tyckte att vi skulle skriva en halv A4 var.. Jag köper nedbantningen som vi gör, och jag köper även att man tycker att det är en del egna värderingar i det jag skrivit.. men å andra sidan var det ju faktiskt så det var.. Lägger in min skrivning/analys här..

Arbetsledar område (PK) kaross fabriken SAAB automobile

Analys enligt de två första kapitlen i boken Samspel i grupp av Björn Nilsson 2005. individen (och gruppen), Gruppen (och individen).

I boken samspel i gruppen av Björn Nilsson (2005) Så pratar man om hur individen fungerar i grupp och hur gruppen påverkar individen. På arbetsplatser använder man sig av grupper (lag och team) i syfte att öka produktiviteten och gruppens kontroll över sin prestation. Man belyser även vikten att ta hänsyn till att människan är en gruppvarelse.

Tittar man då på hur det var upplagt just i fabriken och arbetsledarområdet. Så är det så att man genom åren gått igenom ett antal olika koncept där man strävat efter att skapa tighta grupper och även jobbat på gruppernas och individens inflytande både i sin arbetssituation och produktivitet. Ett exempel var ett koncept som man kallade QLE (Quality, leverans och ekonomi), som först och främst var ett syfte att jobba mot slöseri och öka produktiviteten samt att lättare kunna mäta produktivitet. Efter några år lade man även till ett H i bokstavs kombination (”H”= Human) QLEH för att också fokusera mer på individen/ människan.

Man skapade mindre grupper/ lag. Man jobbade mer med att skapa förutsättningar för att involvera och ge mer inflytande för lagen och individen. I QLE / QLEH konceptet fanns även en lagledarroll, en roll som skulle vara en länk mellan laget/ lagen/ arbetsledning och vice versa. Lagledaren skulle enligt konceptet utses av lagen i samråd med arbetsledaren. Allt i syfte om att få lagmedlemmarna mer involverade och att få vara med och påverka sin situation.

I takt med involvering av GM (General Motors) så skapades ett nytt koncept GM/ GMS. Ett globalt koncept som skulle gälla alla GM,s fabriker världen över. Här förstärks lagrollerna och även kontroll och mätning av resultat. Man visualiserade mer med hjälp av dokument och stora tavlor. Syftet var att lätt kunna läsa av hur man låg till och var man behövde förbättra, detta för att både ledning och lag/ lagmedlemmar.

Lagledarrollen förändras med att bli en ”tjänst/befattning”. Man fick alltså söka tjänsten och sedan väljas ut av arbetsledningen. Lagens påverkan var i och med detta borta. Tanken var att förstärka rollen som lagledare lägga ut mer ansvar och således även avlöna högre. I och med detta fanns också ett syfte att det skulle stärka lagen att nå högre prestation och mål.

Man belyser även i boken samspel i grupp, vikten av att bekräfta/se individen, samt stärka lagen/gruppen med att göra saker tillsammans. Detta skedde på lite olika sätt. Arbetsledare och chefer på något högre nivå behövde ses ute bland arbetarna/lagen. Arbetsledningen behövde ta sig tid att se varje individ. Man använde sig av strukturerade personalutvecklingssamtal, där individ och arbetsledare gick igenom var individen behövde för att utvecklas. I konceptet GM/GMS skapades även mål som skulle göra lagen mer samarbetade, tex lagförslag.

Detta lades in som ett mål, att varje lag eller för den del lagmedlem skulle lämna in ett visst antal förbättringsförslag. Detta premierades också i att man fick poäng på alla förslag som i sin tur omvandlades i någon form av värde/peng som kunde användas i personalbutiken eller personalmatsalen. Man fick även en form av trivselpeng som företaget stod för, som kunde användas till exempelvis julbord eller någon aktivitet med laget.

En gång i veckan så hade man ett såkallat Q-stopp/lagmöte. Där produktion stod still en halvtimma. Här kunde man samla lagen och hålla information eller ha grupparbete inom tex konceptet GM/GMS. Allt för att stärka lagen och individerna, samt produktiviteten.

Tittar man generellt på just karossfabriken, fans här en stor sammanhållning och trivsel. Som eventuellt kan härledas till att personalen hade jobbat här länge och att medelåldern var ganska hög. Detta kan jämföras både med montering med lägre medelålder, och press fabriken som hade ännu högre medelålder. Siffrorna på tex sjukfrånvaro var nästan obefintlig i en fabrik som pressfabriken, medans den var högre inom montering. Vill inte dra några slutsatser, för givetvis kan det finnas andra saker som påverkar. Men känslan är ändå att mer år tillsammans och högre medelålder tenderar till större sammanhållning/samhörighet och trivsel för just den enskilda individen. Åtminstone i den här fabriken

Lagen/grupperna var i enlighet med konceptet indelat på 5+1, alltså 5 lagmedlemmar och en lagledare. Man kan här se förklaringen i boken, att skall man få en så bra relation och samhörighet mellan individerna bör man inte ha större grupper än just 4-8 deltagare. Mer blir svårt att överblicka (kontrollera).

Det kritiska ögat…

Väljer man nu att se kritiskt på det.. Hur fungerade det? Fungerade det som det var tänkt enligt de olika koncepten? Ja, ibland och delvis.

  1. Men.. I och med att man valde att skapa en lagledar tjänst. Lyfte man särskilda individer som utsågs av arbetsledningen, och som oftast inte var påverkbara av lagen själva. Detta kunde skapa en ostabilitet och en vi och dom känsla istället för att stärka lagen.
  2. Gällande lagförslagen blev det nästan aldrig tid för lagen att tillsammans kunna sätta sig ner och fundera. Utan det blev i regel lagledare som skrev själva för att nå målen.
  3. Arbetsledningen hade en relativt hård arbetsbelastning i och med alla saker som skulle uppfyllas i GM/GMS konceptet så tiden blev liten till att synas så mycket som man skulle behöva.
  4. Genomförande och förändringar skulle göras i lagen, där lagmedlemmarna skulle vara involverade. Den involvering som skedde var mer att lagen fick information om förändringen. Lagledare genomförde ibland ensamma eller tillsammans med andra lagledare. Problematiken var även här att tiden inte fanns.
  5. De såkallade Q-stoppen/lagmöten, blev ibland inte heller som de var tänkta. Hade något gått fel i processen, så var man tvungen att ställa in stoppet och köra produktion.
Kategorier:Högskolestudier

Lite grupparbete och lite kritiskt tänkande..

december 3, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Väst 20121130

Idag försökte jag jobba hemma.. skulle sätta samman en analys. Vårt grupparbete i OGL kursen. Åter uppstår problem, jag tänker negativt, och inte objektivt. Har svårt att lägga band på mig. Men måste. Jag skulle analysera utifrån de två första kapitlen i boken Samspel i grupp av Björn Nilsson (2005). Individen (och gruppen) samt Gruppen (och individen).

Jag har fördjupat mig i kapitlen, och skall sedan utifrån detta fundera hur det funkade i vårt exempel, vi har valt en organisation från vårt tidigare arbetsliv på SAAB. Tanken var att vi skulle skriva en halv A4 var rörande det vi analyserat genom våra kapitel i boken. Jag klarar inte av detta utan mina två kapitel blir 1 och en halv A4… Blir väl antagligen att gallra lite när vi väl skall sätta ihop det.

Jag funderar lite kring kritiskt tänkande.. Helt omedvetet börjar jag uppenbarligen se kritiskt på sånt som jag inte brytt mig så mycket om förut.. Visst i mitt fackliga uppdrag och även i mitt Vänsterpartistiska engagemang, så har det alltid funnits en viss kritisk ådra.. Men det känns ändå som att det börjar hända nått. Exempel, idag satt jag och tittade i Facebook, och ser en bild/länk som en bekant delat. Det handlar om att Fredrik Reinfeldt satsar i kommande budget på mer pengar till invandrare, samt att invandrare skall få låna pengar som de sen inte behöver betala tillbaka, skattebetalarna får ta detta… ”Tycker du inte detta är ok? dela”.

Helt plötsligt kommer jag på mig själv att försöka googla på ”nyheten”, men nä.. inget svar från någon av de etablerade nyhetsforumen. Bara högerpopulistiska sidor. Jag går även in och kollar budget för 2013, men nä inte där heller, visst pengar till integration finns, men inget om att staten skall satsa extra på ”invandrar lån”..

Jag söker upp CSN, och visst det finns lån som är knutna till nyanlända invandrare, ett lån som är satt upp till max 35000:-

Från CSN,s hemsida.. ”Om du är flykting i Sverige, kan du få låna pengar av CSN för att köpa möbler och köksutrustning (hemutrustning) till ditt hem. För att ha rätt till lånet måste du bland annat omfattas av ett flyktingmottagande.”

  • Om du bor i en möblerad bostad eller är inneboende, får du låna maximalt 5 000 kronor, oavsett hur många personer ni är i familjen.
  • Om du bor i en omöblerad bostad, får du låna 15 000 kronor om du bor där ensam.
  • Om du bor i en omöblerad bostad tillsammans med andra, får du låna 15 000 kronor samt 5 000 kronor för varje familjemedlem förutom dig. Det maximala belopp som du kan få låna är 35 000 kronor.

”De två första åren behöver du inte betala något. Om du inte kan betala efter den tiden kan du ansöka om att få göra uppehåll med betalningen under ett år (anstånd) eller att få betala mindre varje månad. CSN skickar med en ansökningsblankett för anstånd första gången vi skickar räkningar till dig. Du kan också beställa blanketten på Mina Sidor – Hemutrustningslån eller genom att kontakta CSN. Tänk på att räntan räknas under den tid som du har anstånd. Ditt lån kommer alltså att öka om du inte betalar något.”

Finns visserligen en liten sak som man kan tolka till det man säger i artikeln.. ”Kan lånet tas bort? Ja, om vi bedömer att du inte kan betala tillbaka lånet. Det kan exempelvis bero på att du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. När vi bedömer om lånet kan tas bort, tar vi även hänsyn till din inkomst.” Men det det finns ju faktiskt en hel del som måste bedömas först.. Det är inte bara så enkelt att man får låna utan att betala tillbaka..

Ok.. En höger populistisk sida på nätet, sprider alltså en tolkning av hur dom ser på det. Folk läser denna tolkning utan att kritiskt läsa det, och tycker att det är förjävligt, vilket resulterar i att de sprider det vidare på facebook. Man har här nått sitt syfte.. Och ju mer man sänder dessa inte helt korrekta upplysningar, ju mer sanning blir det bland gemeneman, För man har ju läst detta nånstans..

Jag kan också se vinsten man gör här, när man vill nå ut med budskapet på det här sättet, man sätter ut det som en tidningsnotis, man skyltar inte med stora bokstäver var ifrån notisen kommer, människor uppfattar det som trovärdigt i en hast, utan att kritiskt bedöma sanningshalten. Man gör en större vinst på detta än som andra högerfalanger håller på med att affischera elskåp etc ute på stan.. med kritiska budskap och starkt deklarerande av sitt namn.. Sådana affischer försvinner bara förbi relativt obemärkt..

Intressant hur man smått förändras i sitt tänk, jag har som sagt inte brytt mig så mycket förut…

Kategorier:Högskolestudier