Bun 20150119

januari 19, 2015 Lämna en kommentar

20150119_100415

Mandatperiodens första sammanträde med Barn och utbildningsnämnden var då avklarat. En dag med mycket information, sådan information som egentligen berör nya ledamöter och ersättare, men även är en bra uppfräschare för en som varit med förut.

Vi började tidigt 8:30 och det var beräknat att vi skulle vara klar 16:00. Vi drog över nästan en timma. Så dagen blev lång med mycket info och korta raster (kortare än brukligt, bara för att vi skulle försöka hålla tiden).

Förvaltningschefen informerade om barn och utbildnings förvaltningen.

Förskolechefen presenterade och informerade om förskolans verksamhet.

Grundskolechefen presenterade och informerade om grundskolans verksamhet.

Elevhälsochefen presenterade och informerade om elevhälsans verksamhet.

Administrativchefen presenterade och informerade om den administrativa verksamheten.

Förvaltningsekonomen drog lite snabbt om ekonomernas verksamhet.

Utvecklingsledare Madelene Garwi informerade om en revidering av plan för systematiskt kvalitetsarbete. Och informerade om verksamhetsuppföljning – nuläge, behov och långsiktig organisation.

Löneavdelningen informerade om praktiska saker för oss ledamöter och ersättare, såsom anmälan av personliga uppgifter, ersättningar och arvoden etc.

Kanslichefen informerade om juridiken som berör oss politiker och nämnder. Detta var nog den dragning som tog längst tid. Men skötes på ett sätt som blev både underhållande och informativt, så tiden bara flöt iväg.

Mycket information och presentationer av verksamheter, tjänstemän och politiker blev det. Men vi hade även några ärenden att ta ställning till. Godkännande av kort verksamhetsberättelse 2014, (vilken är den verksamheten i den gamla nämnden, där bla en massa fritidsgrejer ingick tex en skridskohall som sällan har dragit in några pengar).

Vi skulle ta ställning till att begära en ramökning av år budget för 2015 på 22,4 miljoner kronor + 1 miljon till (till en modul som behövs på Granåsskolan i Vargön) alltså 23,4 miljoner. Pengarna räcker inte i skolverksamheten vi har fått 130 nya barn till kommunen som skall ha tillgång till förskola,skola och fritids, och man beräknar att det skall komma ytterligare 130 barn 2015. Detta kostar givetvis, och skall inte den redan hårt ansatta skolan och skolbarnen drabbas så måste vi ha dessa pengar för att klara av verksamheten. Att dessa barn tillkommit beror i stort på anhöriginvandring, (och har inget att göra med asylboendet, de som går i skola där får kommunen ersättning av staten för).

Vi skulle även yttra oss angående en detaljplans ändring, för byggnation av bostäder. Problemet för vår nämnd är att denna nybyggnation kan ev påverka Norra skolan. En massa nya bostäder kan påverka inflyttning av barnfamiljer i ett område där skolan redan är fullbelagd, och det kan även påverka trafiksituationen negativt i området som redan är kaotiskt. Men nämnden ansåg ändå att vi bör vara positiva till nybyggnation, men att man utreder och tar hänsyn till påverkan för vår del.

Det valdes även representanter till lite olika grupper, bla skolmatsakademin.

Utredningsuppdrag gällande  förskole- och skolmat beslutades återtas, beslut om ny delegationsordning, var även några ärenden som vi beslutade om.

Ja, det var lite i korthet om dagen i den nya nämnden. För egen del var det inte mycket nytt, som sagt hade denna roll tidigare fast då som vänsterpartist. Nu satt jag på andra sidan bordet med borgarna, och denna gången var jag ensam, vi har inga fler ledamöter eller ersättare i nämnden. Men Välfärdspartiet fick ett eget rum för att överlägga i, inför beslut… Känns väl sådär att gå in i ett rum ensam och överlägga 🙂

Kul att vara igång igen.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Tanken på detta gör mig syrak.

januari 19, 2015 Lämna en kommentar

 

20150119_100415

Då har den nya mandatperioden rullat igång så sakteligen. Idag var det första mötet med den nya barn och utbildningsnämnden. Jag skall göra en bättre kortfattad blogg om hur dagen avhandlades.. Men kände att jag rent spontant var tvungen att återge en del av min blogg från förra mandattidens början. Det som hände då var att man sparade in på bullen till kaffet, på nämndmötena.. Denna mandat period börjar med att man även drar in på kaffet. Lär ju bli rätt så griniga möten de kommande 4 åren.

Som sagt jag återger texten från Tage Danielssons lilla sång om kaffe och bullar.

 

Jämt det står i pressen krig och nöd på varje rad.
Våld och förtryck det gör mig ledsen
Men kaffe och bullar gör mig glad

Blir det särskilt äckligt och beter sig folk som svin.
Då vill jag deppa så förskräckligt, så då får det bli en mazarin.
Den som inte önskar ramla i förtvivlans lömska fällor måste alltid träget samla på livet små, små glädjekällor.
Våldtäkt och tortyr ack, sådant händer varje dag.
Tanken på detta gör mig syrak men kaffe och bullar gör mig glad.

Blir en männska gripen fast hon varit god och snäll då är det jag som tar till lipen. Då hjälper det med en karamell.
Bilder av polisen som beter sig grymt och rått sånt för mig riktigt under isen. Då köper jag mig en påse gott.

Allt som verkar rent förbannat och som väger tungt på vågen, får man väga upp mot annat som gör en riktigt glad i hågen.
Pest och översvämning tycker inte jag är bra. Sådant skapar en viss förstämning men kaffe och bullar gör mig glad.

 

(ps. OBS!! Ironi, jag har råd att köpa mitt kaffe)

Kategorier:Vänersborgs kommun

Dialogträff

december 13, 2014 Lämna en kommentar

image

I torsdags var jag på dialogträff i Västra Tunhem. Först och främst som politisk representant för Välfärdspartiet,  men också av rent allmänt intresse då jag är uppväxt i bygden.
Dialogträffarna handlar om att kommunens tjänstemän åker ut till landsbygden och har en dialog med de boende. Informerar lite om vad som är pågång, angående ny översiktsplan etc.. samt att invånarna får komma till tals om vad man tycker är bra och mindre bra.
Tjänstemännen i fråga som var på plats och tillika projektledare för översiktsplanen var, Lars Rudström planeringssekreterare på kommunstyrelseförvaltningen och Pål Castell planarkitekt på byggnadsförvaltningen.

Man kan väl lätt sammanfatta det med att även Tunhems borna likt andra landsbygdsorter i kommunen känner sig förbisedd i förmån för Vänersborg stad. Fast i Tunhems fall handlar det om lite mer, man känner att man har större tillhörighet med Trollhättan,  och så har det kanske alltid varit (själv född och uppvuxen i bygden, och skulle jag till ”stan” så va det Trollhättan jag syftade på.. aldrig Vänersborg).

Men frågan är om det verkligen är det bästa som skulle kunna hända om man ritade om kartan. På 70-90 talet, så ja då skulle det nog varit bättre för Tunhemsborna, med lägre skatter och bättre kommunal service. Men tyvärr så tror jag att idag skulle det nog inte göra någon större skillnad, Trollhättan är inte den rika kommun man en gång var, all den stora industri som gjorde kommunen rik finns inte längre.

Men Tunhemsborna är iallafall stolta över sin vackra natur,  sin anrika kulturhistoria, aktivt föreningsliv, sin skola, kyrka och hembygdsgård. Man trivs på denna plats som carl von Linné en gång kallade för paradiset på jorden.

Men som sagt det finns saker som kan bli bättre. Det nämndes bla fler cykelvägar och ett bättre vägunderhåll.  Man efterlyser kommunalt VA och fiber.  En bättre återvinnings station eller något annat alternativ. Man tycker underhållet på skolan är under all kritik.

En sak som diskuterades flitigt  var att det växer igen på sina ställen, och då pratar man om floget. Vägen mellan Bråten och holsby vägen. Svea skog har inga pengar till att undehålla och kommunen röjer i nödfall men släpar det man röjt in på sveaskogs mark så man slipper ta hand om det ”då är det inte kommunens pinne längre om den ligger på sveaskogs mark”. Sen pratades det även om naturskyddsområde. Och då får man inte röra någonting. (vad som är naturskyddsområde i frågan vet jag inte) Tragiskt för det blir inte bra. Det är ju faktiskt ett område (floget och grottorna) drar en del besökare. För hundra år sedan fanns det inte ett trä i detta område. På den tiden var det kalkbrytning längst hela bergskanten. Samt att det eldades både i kalkugnar och för uppvärmning och matlagning. Där kalkbrotten lades ner fick det i princip växa igen.
En del problem är att många träd växer i schifferhögar och har ett ganska ostadigt växtförhållande. De faller hur som helst och blir en ogenomtränglig natur. Samt att det rasar torra döda grenar ner på vägen, och i värst fall ner på bilar som passerar.

Man pratade även om en gammal kyrkväg som går från storeklev till prästeklev. Som en person på eget initiativ hållt efter, fast den börjar bli väldigt dålig i skicket ändå. Denna väg/stig minns jag från min barndom då jag gick hem från skolan några gånger och då gick man där. Detta är en del av bygdens kulturhistoria,  och det tycker jag är väl värt att bevara.

Det var också en del prat om gatubelysning. Man vill väldigt gärna ha kvar det som finns, även om det funnits planer från Samhällsbyggnads nämnden att spara in.

Det var en intressant och trevlig tillställning tycker jag. Och hoppas att det blir fler sådana här tillfällen, även om detta sker just nu för att man gör en ny översiktsplan.  En dialog mellan kommunen och invånarna är aldrig fel. Även om kommunen inte kan trolla så kanske man kan diskutera fram lösningar med de som bor på plats.

Gå gärna in och gilla Välfärdspartiet på facebook.  Där kan du följa oss i vänersborgs kommunpolitik. 

Kategorier:Uncategorized

Premisser

december 2, 2014 Lämna en kommentar

Om man hörde en radiointervju på sr/väst med socialdemokraternas Marie Dahlin efter att samarbetet mellan dom och oss (vfp) spruckit, så får man uppfattningen att vi i Välfärdspartiet skulle vara fullt medvetna om när vi gick in i samarbets diskussionerna att vi inte skulle få någonting gällande platser i nämnder etc. Mer än en ”insynsplats” i kommunstyrelsen.  Vi var givetvis medvetna om att vi tar inget på egna mandat. Men vi hade ändå en tro på att det skulle delas med från de andra partierna i samarbetet.  Jag säger åter igen, som jag sagt förut.. skall man vara med och styra så är min fasta övertygelse att man även måste få vara representerade i samtliga nämnder, där som politiska frågor bereds innan kommunstyrelsen.  Visst vi skulle få information i andra hand av de andra partierna.  Men jag tycker likväl att höra diskussionerna som bedrivs i nämnderna ger så mycket för att aktivt kunna vara med.
Vi visste inte att vi inte skulle få mer i samarbetet från början.  Vi blev till ockmed erbjudna att skriva en ”önskelista” med vad vi ville ha. Om vi nu fick skriva en sån, då är det väl ganska rimligt att förstå att vi inte visste att vi inte skulle få mer än en plats i Ks.
När vi fick tillbaka listan och det stod klart att vi inte skulle få mer, så skrev vi ett krav.. vi skulle ha ex antal insynsplatser.. (ersättare eller ordinarie, inte så noga vilket, bara vi blev representerade). Om kravet inte skulle kunna uppfyllas, så kommer Vfp avbryta samarbetet med omedelbar verkan. Och som sagt så blev det.
Vi hade inga krav på höga poster som andra partier hade, utan bara insyn. Men det var inget de övriga tre var villiga att ge oss.
Så bara för att göra det klart en gång för alla. Vi visste inte att vi inte skulle få något mer än Ks.

Jag tog själv upp frågan i tidigt skede om att vi kanske inte blir nöjda med tilldelningen,  vad händer då?

Jag satt själv med och hörde att, ni behöver inte vara oroliga när det gäller tilldelning.. självklart skall ni få insyn.

Och i efterhand vet vi att insyn var lika med en plats i kommunstyrelsen.

Gå gärna in och gilla Välfärdspartiet på facebook

Kategorier:Uncategorized

En ganska bra känsla

november 29, 2014 Lämna en kommentar

En känsla nu efter att vi (vfp) avbröt samarbetet med de övriga styrande partierna i Vänersborg,  är mest lättande. Det är ju så att när man går in i en samverkan/koalition är att man måste komma överens om vilken politik som skall föras. Många saker var givetvis bra men det fanns som sagt även saker som var mindre bra. En sådan sak var en grej som behandlades på förra kommunfullmäktige.  Vissa delar i budget, som t ex pengar till barn och ungdomsnämnden. Man ville att 9 miljoner av de pengar som beslutats att tillföras extra till nämnde skall läggas in i kommunstyrelsen.  Och så får Bun helt enkelt begära pengar därifrån när man behöver. Dumt tycker jag. Går ju liksom inte att göra en budget för nämnden när man inte vet om man får pengarna eller inte. Det röstades just om den punkten i fullmäktige.  Vänsterpartisten stefan kärvling yrkade på att pengarna skulle lyftas ur och läggas in direkt på Bun. Först röstades det för olika budget förslag.  Alliansens mot miljösossecenterns förslag där miljösossecenterns vann. Sen ställdes miljösossecenterns mot Stefan Kärvlings (V) förslag. Och då vann miljösossecenterns även där. Det märkliga är att sverigedemokraterna röstade för alliansens förslag och mot miljösossecenterns.  Men när man skulle rösta om Kärvlings förslag röstade man för miljösossecenterns,  även fast alliansen röstade för Kärvlings.  Märkligt…. fast ändå inte. Varför skulle Sd rösta för nått från V. Även fast det var bra. Jag läste Lutz Rininslands (V) blogg om detta ärendet och han ifrågasätter detta smått förvirrande agerande som Sd gjorde. Och det kan jag nog hålla med om. Man kanske måste släppa lite på prestigen, och fundera på vad som är bra även on det kommer från de största motståndarna. Liksom Lutz funderar jag också om detta bara var en förvirrad situation,  så här i början eller om det kommer att fortsätta resten av mandatperioden. 

Det där med pengarna förresten, till Bun. Jag är livrädd att dessa pengar inte kommer att komma skolan till dels, då det ryktats om att styrande socialdemokratiska kommunalrådet,  sagt i kommunstyrelsen att man kan ta dessa pengar till annan verksamhet, t ex kunskapsförbundet väst, komvux etc.. då det handlar om pengar till utbildning. 

Som sagt bra känsla att vi avbröt samarbetet. 

Följ gärna Välfärdspartiet på facebook.

Kategorier:Uncategorized

Spänning att ta på..

november 23, 2014 Lämna en kommentar

vbg fullmäktige

 

 

Märklig stämning på kommunfullmäktige i onsdags. Spänningen gick nästan att ta på, och då handlade det om exploatering av Mariedal östra. Det är ganska otroligt när det gäller denna skog, allt är projekterat och klart, i stort alla partier i Vänersborg vill skrida till verket och sätta spaden i backen. I princip alla (Hos Vfp och V känns det inte som en livsavgörande fråga), utom miljöpartiet. Miljöpartiet har lyckats att förhala detta under förra mandat perioden och kommer antagligen även lyckas denna. Man går nästan med på vad som helst bara man får behålla skogen.

I onsdags ville man få in att det skulle vara orört i de kommande 4 åren, det kunde gått käpprätt.. Vänsterpartiet förklarade att man tänkte lägga ner sina röster. Mini alliansen och SD pratade för en exploatering, medans överenskommelse mellan Mp, S och C gjorde klart att man inte skulle göra nått under 4 år. Mini alliansen + Sd = 21 mandat, S,C och Mp= 22 mandat, V=6 mandat (vilka skulle lägga ner sina röster). Alltså 22 mot 21… Då återstod Vfp,s 2 mandat. Helt plötsligt kunde man höra i pausen hur det frenetiskt räknades, och även ursäktande om att det inte var Mp,s fel i att samarbetet spruckit, (samverkan S,C, Mp och Vfp). Man ville helt enkelt ha Vfp,s stöd.

Nu blev det ett annat alternativ där man yrkade på att skjuta ett år på frågan, och samtidigt jobba med en plan för att hitta alternativ för byggande bla hyreslägenheter etc.. På förslag av Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kunde tänka sig att stödja ett sånt yrkande lades, och givetvis högg Mp på detta direkt, och så blev det.

Man slås ändå av att det kom beklagande och ursäktande både från Mp representanter och C representanter att samarbetet spruckit. Och att det inte varit deras fel. Men dom satt väl också med i förhandlingarna?

Stöd till Mp förresten?? Hur var stödet från dom häromdagen i socialnämnden, när Vfp,s motion om att tillsätta en äldreombudsman behandlades? Vfp förlorade omröstningen med 10-1. (mina egna funderingar).

 

Kategorier:politik

Obunden politik.

september 8, 2014 Lämna en kommentar

 

2604268_orig

Funderade igår på vem jag skall rösta på i valet 14 september. Funderar fortfarande.. Men när det gäller kommunvalet så är det givet, Välfärdspartiet. Och det är ju klart jag är ju medlem och engagerad i detta parti.

Välfärdspartiet är ett lokalt parti i Vänersborgskommun. Idag har man 2 mandat i fullmäktige, och givetvis hoppas vi på fler i detta val. Tidigare var jag medlem och hade uppdrag inom vänsterpartiet, men valde att lämna vänstern mest pga att jag inte kände att politiken inte stämde överens med min egna övertygelse, och skall man se det riktigt rätt så är jag nog mer socialdemokrat än vänster, fast jag ser mig som vänster socialdemokrat och inte den höger liberala socialdemokratin som man kan välja på idag. Politiken i Vänstern är bra i mycket, men lika dåligt i mycket annat. Jonas Sjöstedt är en sympatisk och trevlig människa, har både lyssnat på honom och träffat honom live. Men jag är inte överens riktigt i den linje han styr. Det fanns en farhåg hos mig redan när han kom på tal att ta över från Ohly. Läste någonstans att Sjöstedt var en favorit hos de gamla ”förnyarna” (med den gamle vice vänsterledaren Johan Lönnroth i spetsen) som var rivaler till Ohly en gång. Och jag upplever att Sjöstedt följer denna bana som förnyarna en gång stod för.

Jag valde Välfärdspartiet att engagera mig, då jag ändå har ett politiskt intresse, och ville inte sluta med engagemang. Att det just blev Välfärdspartiet är just att det är ett kommunparti. Ingen politisk tillhörighet i vare sig höger eller vänster, alltså tvärpolitiskt, därav den lila färgen, Rött+Blått=Lila. Man har ingen politik från någon större centralorganisation att ta hänsyn till, utan vi bestämmer vår politik själva och då med hänseende till kommuninvånarnas och våra väljares bästa. T. ex Carema (vardaga) där det stod ett val om den privata aktören skulle få fortsätta åldringsvården i Brålanda eller att kommunen skulle ta över, Socialdemokrater och Vänsterpartister ville ta tillbaka verksamheten även fast man fått klart att de åtgärdat sina brister, och skötte sig exemplariskt.

”Samtidigt är man noga med att påpeka att personalen gör ett bra jobb och ställningstagandet är principiellt: Det ska inte gå att tjäna pengar på välfärden.
Men man lägger till att det inte är så konstigt att Vardaga nu följer avtalet med kommunen eftersom det har gjorts kontroller och företaget har haft ögonen på sig.” (angående vänsterpartiet , Ttela 29 mars 2014). Det är väl bra att man står för sin sak… Men jag kan ändå känna att när det funkar och alla är nöjda, så måste man kunna vara flexibel. Och apropå på kontroller så vill Vfp har fler och tätare, men det ville ingen annan. Däremot ansåg man både från S och V, att Välfärdspartiet var en skam för sitt namn..

Tittar vi mer på den lokala politiken så kan vi helt klart se olika block, miniallians (M,Fp,Kd) och oppositionen (S och C) Och den oppositionen som inte räknas (Vfp, Mp och V) Och så dom som ingen vill ta i (Sd).  Vfp, Mp, V och Sd har inget samarbete mer än att man kan stödja varandras förslag om man tycker att det är bra (ok då, inte Sd för dom har aldrig några bra förslag om dom nu har några förslag överhuvudtaget.. eller?) Men minialliansen M,Fp och Kd håller ihop, Och S och C håller ihop (till döden skiljer dom åt verkar det som). Och sen har dom i sin tur stöttat varandra i många frågor. Iallafall S och minialliansen om man tittar på de tre och ett halvt år jag deltagit i BUN.

Vill man ha en förändring basunerar V ut i reklam den sista månaden, så skall man lägga sin röst på Vänsterpartiet. Jo en förändring lär det väl inte bli med ett maktskifte där Socialdemokraterna deltar. Hamn (eller rättare kaj) i vargön, och lägenheter på Sanden är ju de största redan överens om. Och mer lär det väl bli. Men frågan är hur en förändring skulle te sig med tillexempel V och Mp..??

Man får inte glömma att även om man röstar på ett antal individer i ett parti, så är det så att man röstar inte bara på deras (de antal individerna) vilja och åsikt, utan man röstar på helheten från centrala rikspartiet.. Man får hela grejen så att säga. Ideologier etc..

Och apropå det (Sd) i kommunen.. frågan är vad de kan åstadkomma, deras kärnfrågor ligger på riksnivå. Därav kan jag inbilla mig att en röst på dom i kommunen är en bortkastad röst, (kanske det är i andra sammanhang också, fast vilka partier är det inte det ?egentligen har jag ingen åsikt om det, rösta på va ni vill i riksdag)

Välfärdspartiet är obundet, och vill påverka bara för kommunens bästa, hela kommunen. Och vi är inte bundna till nån ideologi som bestämts i Stockholm.

 

 

Kategorier:politik

Vem f-n skall man rösta på?

september 7, 2014 1 kommentar

partier

 

Exakt en vecka kvar till valet, valet som avgör vilket/vilka partier som skall bestämma i sveriges riksdag, kommuner och landsting. Och jag har inte en endaste aning vart jag skall lägga min röst. Jag tillhör med andra ord den gruppen som kallas osäkra väljare. Och när det gäller kommunen så finns ju inga tveksamheter, vore ju konstigt att vara engagerad i ett parti och rösta på ett annat. Men Välfärdspartiet ställer ju bara upp i Vänersborgs kommun.

Jag har inte bestämt mig vilket eller vilka partier som skall få äran att få min röst i riks och landsting. Jag menar hur f-n skall man kunna bestämma sig när alla vill likadant. Eller nja, inte riktigt likadant kanske, men nästan. Jag är ensamstående 45 årig tvåbarnspappa (delad vårdnad) arbetslös, boende  södra Dalsland i egen villa och äger en volvo från -99. Att jag bor i södra Dalsland innebär att villa priserna är lägre än i tätort, tex Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla. Och jag har inte mycket i skuld, det handlar mest om driften och den kan jag påverka, kan inte bo billigare än så. Någon ny miljövänligare bil har jag inte råd med, och jämförelsevis med tex en Volvo 240 från 1984, är min Volvo från -99 rena friskluftsmaskinen. Miljöpolitiken som flera partier driver skulle bli en katastrof för mig rent personligt, högre elpriser, högre skatter på bil i både vägskatt och drivmedel, högre matpriser. Och även om vissa lovar att höja A-kassan så kan jag aldrig tro att den skulle kunna bli såpass hög så det skulle kunna utjämna påslagen. Vänsterpartiet som jag var medlem i tidigare, för en politik med Jonas Sjöstedt i spetsen som är lika miljöfanatisk som miljöpartiet. Visst miljön är viktig för våra barn och för våra efterkommande, men Sverige ligger redan idag i framkant, och följer vi de mål som EU tagit fram och i den takt man som de målen är satta så tror jag det löser sig på bästa sätt. Men många partier i Sverige (MP och V) vill vara ännu bättre och det skall ske snabbt (grön omställning på rekordfart) som antagligen kommer att straffa mig som inte har råd att köpa ny bil, för bil måste man ha, varenda jobb som jag varit i närheten av sen SAAB konkursen har varit bemanningsjobb med krav på egen bil. Sen inbillar jag mig att en sådan politik slår hårt mot den döende industri vi har kvar i Sverige, man blir tvungna att lägga ner å flytta utomlands och vips så blev det ännu färre jobb att välja på för en arbetslös industriarbetare.

Röstar man på Socialdemokraterna så röstar man även på Miljöpartiet, med allt vad det innebär. Även om Socialdemokraterna är mer liberala i sina uttalanden kring EU, kärnkraft, miljö, bemanningsföretag, vinster i välfärden och ja i nästan allt… Men just precis liberalare. Jag är av en åsikt att Socialdemokraterna är just ett liberalt parti väldigt nära folkpartiet, och detta har man jobbat på sedan Ingvar Carlsson och Kjell-olof Feldt skötte partiet. Sen brukar de vara väldigt generösa i valtider för att sedan när man fått makten tala om att man kommer inte lyckas med det man lovat för Sverige har varit så nedkört i bott med den Moderata ledningen som styrt de föregående mandat perioderna. Alltså blir det ingenting utan bara en fortsättning på den politik som bedrivs idag.

Ok.. Centerpartiet då? Men herregud, aldrig i livet. Ett parti som tappat helt sin ideologi, riktar sig mer åt stadsfolk än landsbygdsfolk och det mest facklig fientliga partiet vi har i sverige idag. Och med partiledare de senaste åren, både Maud och Annie som verkar vara från en annan planet.

Folkpartiet.. Nä.. Skolreformernas stora vän. Visst ordning å reda, tycker jag också. Men bygga ut kärnkraften? Gå med i NATO?

Moderaterna.. Rysning.. ursäkta ”nya Moderaterna” Jobbar stenhårt för att amerikanisera vårt samhälle, ett samhälle där du inte får vara arbetslös eller sjuk. Och skulle du vara det så får du skylla dig själv. ”Arbetar partiet” Arbetspartiet är mer rätt, tvinga folk ut i arbete även fast det inte finns några.. Och sjuk det är du inte förrän du möjligen är död, kanske inte ens då. Fast visst när man har arbete med fast inkomst och är kärnfrisk och bara tänker på sig själv, så är det en jättebra politik.

Kristdemokraterna.. hmm, kärnfamiljen, och kristen etik och moral. Fast jag är emot religion, för egen del iallafall. Och sen tycker jag nog att det finns starka skäl för att kvinnor skall kunna få göra abort.

Och skulle man mot förmodan tycka att något utav dessa partier är jättebra, så faller ju rösten ändå på den så kallade alliansen.

Sverige demokraterna.. Nja,, Åkesson kanske har en poäng i något han säger, för tydligen enligt opinionen så går partiet framåt. Och jag tycker nog att visst, invandrar politiken behöver belysas. För något verkar inte funka dag. Men säger man det så hamnar man genast under epitetet rasist. Med en röst i bakhuvudet från en gammal man som jag hörde på stan för några dagar sedan när jag var ute och valarbetade, ”Va f-n skall jag rösta för? blir ju bara skit ändå. Jag har jobbat och betalat skatt i hela mitt liv, får ut en pension på 8000 kr och har en hyra på 6000 kr. Sen ser jag hur det kommer folk utifrån och får allting, utan att behöva göra nått.. Nä jag skiter i alltihop” Och så blir man förvånad att SD ökar i opinionen. Nånting är ju fel. Och folk missnöjes röstar. Men frågan är vad vi får med SD?? Ibland känns det oseriöst och historien som dom har har i bagaget luktar litet unket. Men å andra sidan.. Vänsterpartiet har också ett bagage, och hamnar vi i ytterkanterna av den politiska höger och vänsterskalan så blir det gärna så. Sen får man heller inte glömma att SD stöder alliansen i 9 fall av 10. SD är ett höger parti, och har en liknade politik som KD, om man bortser från invandringsfrågan och det kristna budskapet. (min uppfattning).

Så som sagt. vad f-n skall jag rösta på?? En röst på ett parti, blir en röst på ett annat parti, fast jag inte vill.. Och röstar jag på det ena blocket får jag saker jag inte vill.. och röstar jag på det andra blocket så får jag saker jag inte vill..

Aldrig har det varit så svårt. Löfven övertygar inte, Fridolin och Romson är helt skogstokiga. Sjöstedt kör stenhårt på allt, inga vinster för privata aktörer, en snar miljöomställning, en kraftig feministisk våg. En öppnare och mer välvillig flyktingpolitik. En levande landsbygd,högre skatter, osv osv.. (Fast det är osäkert om Sjöstedt får vara med). Lööf kommer från en annan planet, Björklund vill ha betyg i lägre klasser och genomföra nya reformer, så skolan blir ännu sämre? Och ännu fler 9,nde klassare går ur skolan utan att kunna läsa och räkna? Reinfeldt fortsätter sin jakt på det sovande folket, Hägglund.. Halleluja!! Och Åkesson……  (sen finns ju även Schyman.. eller inte!).

Nä.. vad f- skall jag rösta på??

 

Kategorier:Uncategorized

Försvarsblogg.. när valtemperaturen skruvats upp.

september 1, 2014 7 kommentarer

 

2604268_orig

 

Känner mig nöd tvungen att göra en försvarsblogg. En förklaringsblogg som svar på min vän och före detta partikollegas blogg, om valdebatter som publicerades häromdagen. Eftersom han attackerar välfärdspartiet ganska starkt i denna, vilket jag tycker är beklagligt. Men jag vill med detta förklara, vår syn på de debatter som varit. Jag själv satt med i panelen för Välfärdspartiet i skoldebatten på Torpa skolan, och deltog som åhörare i gågatekrysset, där parti ordförande Morgan Larsson företrädde Välfärdspartiet.

Välfärdspartiet har inte fått utrymme att prata om sin politik i de debatter vi deltagit i. Utan dessa har styrts av moderatorer, som av någon anledning (min uppfattning) varit väldigt fokuserad på två huvud rivaler, Moderaterna och Socialdemokraterna. För att ta exempel från skoldebatten, så fick jag en enda fråga från moderatorn, och den handlade om kunskapsförbundet. Vi som blivit kallade till debatten var alla från Barn och ungdomsnämnden (jag var tidigare ledamot i nämnden för vänsterpartiet). Kunskapsförbundet är en gymnasieskole fråga, i BUN pratar vi bara om grundskola och förskola, när det gäller skolfrågor. Och detta var givetvis den uppfattning jag fått och fler med mig att vi skulle debattera. När den gäller just kunskapsförbundet är jag inte insatt, men Välfärdspartiet röstade i mot denna sammanslagning av gymnasieskolan, och anser fortfarande att det inte var en bra ide, utan att det hade räckt med ett avtal med Trollhättan. Men jag tänker inte fördjupa mig mer i den frågan nu. Men faktum är att i denna skoldebatt var den enda fråga jag fick var just denna, och den kunde jag inte svara på, hur trovärdigt känns det.. Kunde givetvis läst på, men ingen stans i kallelsen stod det att vi skulle debattera gymnasieskolan, utan skolan i Vänersborg, kan också tillägga att frågorna i övrigt handlade till 80% om riksdagsfrågor. En jättekonstig lokal kommun debatt.

” Välkomna till skoldebatt!
Lärarförbundet bjuder in alla politiker i barn och ungdomsnämnden att delta i skoldebatten” (text från kallelsen till debatten).

Vidare så går min fd partikollega hårt åt Morgan Larsson (Vfp) i sin blogg. Vilket är samma sak här, en moderator styr, och Välfärdspartiet får heller inte här tala om vad man vill. Moderatorn hade ställt frågan till Morgan före debatten, ”finns det någon stor fråga i detta valet”. Vilket Morgan svarade på att, om man jämför med förra valet så var Arenan en stor fråga, där vi var väldigt aktiva. Och någon så stor fråga finns inte detta val. Vilket resulterade i att moderatorn började med Morgan Larsson och presenterade att Välfärdspartiet har inga stora frågor att gå till val på. Självklart har vi stora frågor. Men när man inte får komma till tals på ett korrekt sätt blir det ganska plumpt tyvärr.

Välfärdspartiet stora frågor.

 • Inrätta en äldreombudsman i kommunen.
 • Sänka åldern för fria bussresor från 75år till 65år och utöka dessa resor till att gälla för resa även inom grannkommunerna
 • Barnomsorg med fler dagbarnvårdare/dagmammor. (idag finns bara ett fåtal kvar i kommunens regi)
 • Väl anpassade barngrupper i förskolan
 • Tillräckligt med personal på kommunens skolor, alla barns behov måste tillgodoses.
 • Tillräckligt med personal för att skapa ett innehållsrikt, harmoniskt och tryggt liv inom äldreomsorgen.
 • Vi stöder kommunens verksamhet med anhörigstöd.
 • En levande landsbygd och småskalighet.
 • Brålanda, Frändefors och Vargön behöver utvecklas.
 • Vi vill verka för en öppen polisstation dygnet runt.
 • Skapa förutsättning för etablering av nya företag.
 • Vi stöder lärlingsplatser.
 • Vi vill utveckla turismen i kommunen, Det vattennära området är en stor tillgång.
 • Förbättra matkvalitén i skola och inom äldrevården.
 • Förenklad och rättvis bygglovshantering.
 • Vi vill ha trygghetsboende
 • Kultur skall beaktas.
 • Vi vill verka för att brott och övergrepp mot äldre bekämpas. (och givetvis mot alla andra grupper samhället också)
 • Förkorta köerna till ekonomisk rådgivning.
 • Förbättra villkoren för funktionshindrade.
 • Avsevärt förbättra samarbetet mellan de politiska partierna i kommunen.
 • Det behövs byggas fler bostäder (hyres och bostadsrätter) (fast lyxbostäder på Sanden kan man ju fundera över, min tanke)

Här är massor av stora frågor. Men inget vi fått diskutera i debatterna. När det gäller hamnfrågan som tex vänsterpartiet har gjort till en ny ”Arena” fråga. Så är vi inte av annan åsikt, än att saken måste utredas grundligt innan man  börjar sätta spaden i marken. Frågan om Gläntan äldreboende så är vi fast beslutna om att den skall renoveras och byggas om, och detta kommer att ske. Någon annan uppfattning har vi inte och det var det vi kommit överens om med andra partier och röstat för.

Att ha ett demens boende där två till tre personer skall dela toalett är inte ok. Jag hörde vid något tillfälle att va då, det är väl inga problem dom kan ju ha blöjor. Ovärdigt, enligt min mening. Självklart skall vi ha moderna och förstklassigt boende för våra äldre i kommunen. Och oavsett om de bedrivs av kommunen eller i privatregi.

Stefan Kärvling kände sig påhoppad av Morgan Larsson för att han uppfattat att Morgan påstod att Stefan sprider lögner i sin blogg. Nu är det väl som så att dessa bloggar (även min) är skrivna av personer och dessa personers uppfattningar. Jag menar min uppfattning är rätt för mig, men kanske inte rätt för någon annan. Morgan har fått en del kritik i Stefans blogg, och de har givetvis varit Stefans uppfattning. Och Morgans är tvärtom. Morgan menar att man måste ta det för vad det är. Att det skulle vara lögn allt Stefan skriver är ju inte riktigt.

Men jag funderar just på den senaste bloggen, där både den ena och den andre får en del skit. Samtidigt som bloggaren skriver. ”Göthblads ogenomtänkta angrepp visar väl också hur desperat han och Folkpartiet är. Göthblad försöker värva röster genom att prata skit om andra partier hellre än att berätta för väljarna vad han själv vill… Fast det kanske var lite orättvist – han vill ju faktiskt mer…” 

Men Vänsterpartiet vill ju inte veta vad partierna vill, utan att väljarna skall se vad dom gjort.??  Känns som Vänsterpartiet lider av en släng av hybris. Vid ett tillfälle skrevs det om att både kristdemokrater och Välfärdspartiet pratat om att stärka samarbetet mellan kommunens partier. Och i samband med detta skrevs det även att detta skulle vara en vanlig grej bland småpartier ”Det kanske är typiska kommentarer från de partier som är allra minst i kommunfullmäktige?” Vänsterpartiets 15% i förra valet har gjort dom till det största partiet verkar det som.

Återigen som så många gånger förr… Min blogg, mina tankar, min uppfattning!!

 

Kategorier:politik

Grunden sätts de fyra första åren.

augusti 25, 2014 Lämna en kommentar

 

 Magnus

Resurser till skolan är ofta ett ämne som man i den lokala barn och ungdomsnämnds politiken haft delade meningar om. De styrande minialliansen vill inte skjuta till pengar, tvärtom spara. Och ta bort små enheter och göra större, så vill även förvaltningen, att förvaltningen vill det beror mest på att de har problem med att få ihop organisationen med den budget de fått av politiken plus att dom fått ett uppdrag av tidigare nämnd att se över skolstrukturen.

Jag fortsätter med en dåres envishet att påstå att skolan inte mår bra av stora enheter, utan att de små är bättre. Givetvis är det ett problem när pengarna inte räcker. Men vill man nå ett bättre resultat så måste man tillföra, fast givetvis på rätt sätt och saker. De finns de i dag som säger att aldrig har vi lagt så mycket pengar på skolan och ändå blir den bara sämre. I nämnden i vänersborg sa moderata ordförande i början av denna mandatperiods sittande nämnd, att det inte skulle föras till mer pengar, för resurserna var tillräckliga ”det handlar inte om mer pengar, utan att få lärarna att jobba smartare” och det är ju möjligt att det är en väg, att få lärarna mer effektiva. Men då behövs ju också en dräglig arbetsmiljö för just lärarna, och hur får man till då?

Idag pratas det om att det är viktigt att höja lärares status, och lärarfacket vill att politikerna skall jobba för att ge lärarna högre lön. Och visst kan detta ha betydelse, framförallt för att få ungdomar att välja att utbilda sig till lärare, samt få duktiga lärare att stanna i kommunen. Men min uppfattning är ändå att arbetsmiljön måste på nått sätt gå först. Den ena reformen efter den andra har löst av varandra med det politiska styret som förts de sista åtta åren med Björklund (Fp) i spetsen. Lärarna hinner inte med.

Jag läste vid Högskolan Väst en kort period förra året, och gjorde ett arbete kring klass storlekar och om det hade någon betydelse, små kontra stora klasser. Jag studerade ett antal avhandlingar och forskarrapporter. Och kunde konstatera  i denna rapport att mindre klasser har betydelse. Framförallt de första åren, förskoleklass till klass 3.

Jag tänkte delge en del av rapporten här i min blogg. Och börjar med en undersökning som gjordes i delstaten Tenessee USA, mellan åren 1985-1989. STAR experiment (Student- Teacher Achievment Ratio).

STAR projektet är kanske den största,  mest betydande och omfattande undersökning som gjorts kring klasstorleken och dess konsekvenser för elevers inlärning. Projektet var en undersökning som omfattade 79 olika skolor och berörde 11,600 olika elever där över 1000 olika lärare medverkade. Undersökningens mål var att undersöka klasstorlekens betydelse för resultatet eleverna åstadkom. Undersökningen byggde på att man formade klasserna efter projektet. Man gjorde 3 olika typer av klasser, en liten  klass 13-17 elever med en lärare. En medelstor klass 22-25 elever tillsammans med en lärare. Och slutligen en medelstor klass 22-25 elever med en lärare och en heltids hjälplärare. Dessa tre typer av klasser följdes noggrant under en tidsperiod av fyra år (förskoleklass till årskurs 3). Lärarna blev slumpvis utplacerade i klasserna.

Det gick ganska snabbt att se fördelar med småklasser.lärarna i en liten klass och lärarna i medelklass med hjälplärare upplevde att det fanns tid för att bemöta elevernas behov vid inlärning samt ha mycket bättre uppfattning om elevernas kunskapsförmåga. I de små klasserna individualiserade lärarna mer, lade inte så mycket tid på instruktioner och var mer flexibla i sin användning av kompletterande och konkret material. I de små klasserna hade eleverna bättre inlärningsresultat än i de normalstora, effekten av klasstyp var starkast för åk 1. Effekten av klasstyp var det samma för pojkar och flickor, men i synnerhet för läsning interagerande klasstyp med socioekonomisk och etnisk bakgrund. Effekten var ungefär dubbelt så stark för elever med minoritetsbakgrund. Svarta elever vann särskilt mycket på att undervisas i småklasser. När man tittade på läsproven som genomfördes i årskurs 1 såg man en klar skillnad på att de mindre klasserna hade bättre resultat än de större. I de normalstora klasserna med hjälplärare uppnåddes inte bättre resultat än i de klasser som endast hade en lärare.

Efter årskurs 3 upphörde STAR experimentet, och alla deltagande elever återgick till normalstora klasser. I syfte att undersöka i vilken utsträckning de positiva resultaten är hållbara över en längre tid startades en uppföljnings undersökning (The lasting benefits study). Här redovisar man resultatet av mätningar som gjorts efter årskurs 4, analyserna visade att elever som gått i små klasser i STAR experimentet hade bättre resultat inom alla studieområden, vidare visade eleverna från de små klasserna enligt lärarskattningar mer engagemang i skolarbetet, var mer uppmärksamma på lektionerna och ade en lägre frekvens av störande aktiviteter under lektionerna. Även uppföljningar från åk 5, 6 och 7 visar på kvarstående positiva effekter från studieresultat.

(ref: Gustafsson, Jan-Eric. & Myrberg, Eva. (2002). Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat- en kunskaps översikt. Stockholm, Liber, skolverket)

Detta var en del av min högskole uppsats/rapport. Här är det ganska solklart att klasstorlek har betydelse, på resultat. Visst, 1980 tal och  USA. Men ändå är det den största undersökning som gjorts. Och jag påstår att den är aktuell även i dag och i sverige. Alla som vill skapa större ”bättre” enheter har fel. Jag kommer med fler inlägg i detta ämne som bevisar att min övertygelse är rätt… (tycker jag iallafall).

 

Kategorier:politik, Uncategorized