Arkiv

Archive for the ‘Vänersborgs kommun’ Category

BUN 2015-03-16

mars 16, 2015 1 kommentar

Pengar

Så då har det varit nämndsammanträde i Barn och Utbildningsnämnden i Vänersborg igen då… Jag har vidrört det en del i mina tidigare bloggar under förra veckan.. om den stor a heta frågan som vi behövde ta beslut om. Pengar och budget i balans. Vi förväntas ju som sagt gå minus i nämnden med 22.8 miljoner, mest beroende på nya elever som man inte räknat med.

Att tro att saker och ting skulle bli klarare efter detta nämnd möte var för optimistiskt tänkt.. För givetvis blev det rörigt igen.. för en arbetslös fd industriarbetare/truckförare.. Jag ställde ju tidigare lite frågor till förvaltningen ”frågor och svar” och eftersom jag upplevde att de svaren jag fick inte var tillfredställande, så hoppades jag att det skulle bringa mer klarhet när ärendet föredrogs. Siffror som uppgetts gällande hur många barn det kommit är nu enligt förvaltningen 166 grundskolan och 115 förskolan. I materialet från utbildningsdagarna så stod det ju 196 grundskole elever och 64 förskolebarn.. Men den faktiska siffran från januari till december 2014 är 166 grundskola och 115 förskola.. eller?? jo men så är det enligt förvaltningen, vi budgeterar för ett gissat antal och jämför man med det vi budgeterat för så är det 196 barn i grundskolan och 64 i förskolan.. fast det egentligen är 166 och 115.. typ. Antar att alla andra förstår i nämnden, för uppenbart blev det verifierat på ordförandes  inrådan.

Sen diskuterades det flitigt gång efter annan problematiken med organisationen i på Dalbo/Frände och Rösebo. Enligt våra handlingar utgör dessa, 3,2 miljoner av underskottet.. Stora organisatoriska problem,, verksamhetschefen talar om att arbete görs men antagligen kommer man inte att vara i balans förrän 2016. Ett av problem är att få ”rätt” personal till skolorna med rätt behörighet, vilket lett till att man har fler lärare istället.

Ett annat problem som man talade om var att nämnden avslog ett förslag som förvaltningen kom med 2014, där det handlade om att flytta verksamheten från Rösebo skolan till frändeskolan. Här påtalar man också att, visst det finns en fullmäktige beslut om att inga skolor skall läggas ner, och det tänkte man inte göra heller.. utan bara flytta verksamheten.. Besparing man skulle gjort, skulle hamnat på ca 1 miljon och där ingick även att man skulle kunna säga upp en tjänst. Läs gärna min blogg från förra året ”En osanning och….”

Våra borgerliga vänner med den Folkpartistiska Vice ordförande i nämnden som talesperson, gjorde helt klart att det var nämndens beslut, och nämnden får ta sitt ansvar. Vi skall inte belasta förvaltningen för detta.. för de hade tagit fram ett förslag som skulle sparat pengar. Men nämnden beslutade att inte flytta verksamheten. Med andra ord, nämndens fel som inte tog beslutet..

En märklig sak till som hände var att ledande gruppering S,C och Mp önskade samtala med V och Vfp för att hitta ett sätt att få samsyn i hur man skulle tackla förvaltningens förslag, angående personalneddragningar, lokalförändringar etc.. Vi träffades och hade ett bra samtal tycker jag. Men vi kom inte 100 fram till gemensamt ställningstagande. Vänsterpartiet la fram ett yrkande som skulle göra att ärendet avgjordes direkt på mötet, och att det förslaget bara skulle tala om att Nej, det går inte att spara.. det finns inte en chans.

Medans C,S och Mp pratade om att man skulle återremittera ärendet, och ge förvaltningen i uppdrag att hitta andra lösningar till besparingar.. och att ärendet skulle komma upp igen i april.

Nu blev det så att vårat samtal ledde inte till något konstruktivt gemensamt, då Ordförande la fram sitt förslag under redogörelse punkten och inte väntade till ajournering av mötet med samtal mellan partierna innan beslutsomgång, vilket ledde till att Vänsterpartiet gjorde samma sak, la upp sitt yrkande innan beslutsomgången.. Jag (Vfp) valde att yrka bifall till vänsterpartiets förslag, då jag likt de inte kan se hur det skulle gynna ärendet att återremittera, blir bara en fördröjning som skadar skolan då de inte vet vilken organisation de har att rätta sig efter till hösten. Och eftersom man valde att lägga ett yrkande direkt från C, S och Mp istället för att diskutera så såg jag inget annat alternativ än att följa Vänsterpartiet. Efter ajournering så kom det ett förslag från C,S,Mp, Fp, M och Kd!!!

Förslaget från vänsterpartiet var uttömmande och omfattande, tänker inte återge det i sin helhet men yrkandet var följande.. ”Vänsterpartiets yrkande är därför att barn och utbildningsnämnden beslutar att den inte kan föreslå besparingar. Nämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna”

Förslaget från Ordförande som lägger förslag från C,S,Mp,Fp,Kd och M lyder så här: ”barn och utbildningsnämnden beslutar -Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas. Ärendet återkommer till nämndsammanträdet i april och kommer att ligga till grund för nämndens svar till kommunstyrelsens arbetsutskott”.

Det blev votering, vilket resulterade i att 2 röstade för V,s förslag, 8 röstade för ordförandes förslag och Sd avstod. Alltså blev det återremiss.. Och ärligt så har jag väl inte så jättemycket emot det.. Bara det att det drar ut på tiden att förklara det vi kunde gjort direkt.. DET GÅR INTE!

Och ärligt… Tillskott på 166 elever eller 196 eller 130-166. Besparingsåtgärden för att klara det ökade tillskottet är att vi sparkar 21 heltidstjänster?? På ärlig svenska.. Hur f-n rimmar det??

Nä nu orkar jag inte mer från detta sammanträde.. Får återkomma med mer, fast detta var den stora tunga pucken på detta mötet..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Alla barns rätt till undervisning

mars 16, 2015 1 kommentar

skolan-jpg

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi”, skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén med flera. i en debatt artikel på Svt opinion 16 december 2014.

Man skriver också vidare..

Vi hoppas att rätten till undervisning även ska gälla alla skolbarn i Sverige. Varje år diskrimineras tusentals barn och skolelever i Sverige. För detta har FN kritiserat Sverige.

Bland annat lyfter man fram den stora kunskapsbrist om funktionsnedsättningar som finns hos såväl allmänhet som beslutsfattare och då särskilt inom utbildningsväsendet.

FN är också oroad över att det i rapporter framkommer att det finns barn som behöver omfattande stöd som inte får det och därför inte kan gå i skolan.

Denna ovilja och kunskapsbrist blir extra tydlig i kommunernas och de enskilda rektorernas kortsiktiga jakt på besparingar och budget i balans. Föräldrar får ofta höra att de uppfostrat barnen fel. Barnen får veta att de är lata och att det bara handlar om att ”skärpa sig”.

Men en funktionsnedsättning försvinner inte bara för att man vill, lika lite som cancer försvinner för att man vill. Eller förlamning. Eller nötallergi.

Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med exempelvis ADHD och Aspergers syndrom har svårt för att läsa av sociala koder och är sämre på att kommunicera än sina jämnåriga.

Vill man läsa hela artikeln kan man klicka här Barnen som offras i den svenska skolan 

Jag vill med detta bara understryka att jag håller fullständigt med i det de skriver. Jag upplever själv en hel del okunskap i skolans värld, fast skall ändå tillägga att i dagsläget så finns viljan att förstå och göra något, men problem kan givetvis uppstå i det som artikelförfattarna skriver, rektorers och kommuners kortsiktiga jakt på besparingar och budget i balans.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Elevhälsan och uppföljning

img13

Jag glömde en sak i min senaste blogg.. Skyll inte på politikerna . Det handlade ju om elevhälsan, och deras arbete. Det är sällan jag blivit imponerad av någon moderat, förutom Carl Bildt men i hans fall handlar beundran från min sida att det finns ingen svensk politiker som är så skicklig att skaka av sig, få varje massmedial attack mot sig att verka som en flugskit. Den ene politikern efter den andre oavsett politisk tillhörighet körs i bott och trampas sönder så fort media hittat nått på dom, allt ifrån snattat smågodis, köpt chokladbitar med sitt politiska kontokort eller haft en fru som haft lite rörigt med ekonomin och även gjort avdrag för sånt som man fått uppgift om att det är ok att göra eller de som inte betalt sin TV licens.. Men Carl Bildt han kan göra precis vad som helst å då klart mycket grövre saker än att snatta smågodis och skita i Tv licensen, å klara sig ur det med en axelryckning.. (jag impas av hans skicklighet som politiker, inte av hans saker han gjort eller hans åsikter).

Men nu va det inte Carl Bildt som var med på utbildningsdagarna utan den lokala Vänersborgs moderaten Henrik Josten.. Och det var han som va den Moderat jag imponerades av vid ett tillfälle.

Jag önskar jag hade frågat det själv, för det var en genial fråga till elevhälsan (Fast å andra sidan trodde jag nog att det var en självklarhet, men ack vad jag bedrog mig). ”Under årens lopp har det gjorts utredningar på utredningar, det finns hyllmeter med utredningar på barn som haft problem”  ”Gör elevhälsan någon uppföljning på dessa utredningar?” ”För det måste ju finnas massor att lära sig på detta”

Elevhälsan svarade att Nä, detta är man dålig på. Och skulle vara en sak att bli bättre på att göra.

Henrik sa också (Och han borde veta som själv är lärare) ”Man gör massor med utredningar på ett barn med problem och när man väl vet vad man skall göra, då är man redan framme vid att han går ur nian”.

Och visst är det så.. jag kan själv vittna om det. En massa möten, utredningar,, problem, mobbing, ett barn som vägrar gå till skolan, Och när man väl börjar komma någon vart så är man redan uppe i högstadiet, och då skall man i princip jobba i kapp det som tappats i låg och mellanstadiet. Plus det som skall göras på högstadiet. Det finns idag tusentalsbarn i Sverige med olika problem, som man borde med dagens kunskap och alla utredningar i ryggen, fånga upp redan i lågstadiet. För dessa tusentals barn som finns i skolan idag, har givetvis föregåtts av tusentalsbarn tidigare.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Skyll inte på politikerna

mars 15, 2015 1 kommentar

20150309_181017

När jag häromdagen var på utbildningsdagar med Barn och utbildningsnämnden. Så var även elevhälsan med och föredrog lite om sin verksamhet. Tyvärr kan jag säga att jag spårade ur lite, och höll mig inte riktigt politiskt professionell, utan blev lite personlig i mitt tänk och agerande. Man skall ju helst lämna sånt hemma, och bara fokusera på ett övergripande sätt.

Men då man själv varit med i en relativt jobbig skolsituation (inte jag själv alltså, men som förälder), så blir man lätt upprörd när skolan och förvaltningen föredrar saker som jag upplevt som en icke sanning..

T ex, en rektor eller annan skolpersonal får aldrig skylla ifrån sig på politiker. Detta skall aldrig få förekomma. Jag själv började engagera mig politiskt efter uppmaning från rektor, ”vi gör så gott vi kan men tyvärr beror det på politikerna, så vill ni ha mer hjälp får ni engagera er politiskt.”

Jag kom även in på diagnos, då detta är något jag blivit introducerad i. Jag menade att det finns en stor vikt att alla dessa barn inte hamnar mellan stolarna. Och svårigheten för dessa barn att faktiskt funka i ett storklass situation som skollagen kräver.

Förvaltningschefen negligerade mina inlägg i föredraget, upplevde jag. När det gäller diagnos så är det ju något som föräldrar själva väljer, något man kan begära att få. Detta störde mig, för han fick det att låta som att vem som helst kan begära att få en diagnos och att det görs på lösa grunder.. (nu sa han inte så,lösa grunder, utan jag som uppfattade det så). Precis som att föräldrar begär det lite hur som helst. Nu förklarade elevhälsochefen det ändå så att de diagnoser elevhälsan gör är ”lättare diagnoser” (minns inte exakt vilka de var) samt diagnos/bedömning för att komma till särskola, men när vi pratar autism, asperger, ADHD etc görs detta av Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP). Och när man kommit så långt att man vill ha hjälp och göra psykiatrisk utredning, så är det ju absolut för att barnet inte mår bra.. Å andra sidan mår säkert inte de som får diagnos av elevhälsan speciellt bra heller..

Enligt elevhälsan har man full kontroll på hur många barn det finns i verksamheten som har fått ställda diagnoser och deras särskilda behov. Det är heller ingen direkt ökning, utan ligger ganska konstant med både små uppgångar och nedgångar.

Ett jätteproblem som jag ser är ju givetvis dessa barns behov, de kräver extra resurser. och vad händer om Barn och utbildningsnämnden gör slag i förvaltningens förslag att spara pengar genom att säga upp 21 heltidstjänster inom grundskolan.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Frågor och svar

mars 14, 2015 1 kommentar

 

frågetecken

Jag skrev häromdagen att jag skickat ett antal frågor till förvaltningen.. Mest bara för att verifiera att jag fattat rätt, men samtidigt försöka få mer klart för mig vad som gäller i viss specifik fråga/frågor.

Svaret kom igår, visserligen inte tillfredställande och inte svar på alla frågor. Men ett svar fick jag.

Oginal mailet såg ut så här på mina frågor..

Det är ett par saker som vi pratade om i måndags gällande budget. Jag vill bara bli klar med att jag uppfattat saker och ting rätt.
 
När man tittar på bilden i utbildningshäftet vi fick  så står det Bokslut 2014. Förändring mot prognos/budget:  förskola +64 barn, fritidshem pedgoms 6-12 år +145 elever, Grundskola F-åk 9 +196 barn. och sedan står det belopp, 6,4, 3,2 samt 17,6 Mkr.
 
Vi har tidigare hört att det kommit ca 130 nya barn till kommunen, jag förstår inte riktigt. om jag läser bilden så är det inte 130 utan minst 260. Vad är den exakta summan?
Jag funderar också på vad är detta för barn? det sägs bara att det kommit in nya invånare.. Och när man frågar i politiska sammanhang och säger att det är ett problem som kan röra en invandrar fråga,, så får man ganska snabbt förklarat för sig att det inte har med migrationsboendet att göra.. för det belastar inte kommunen. och sen känns det inte som man vill prata mer om det.. Men jag vill veta för jag tycker det är viktigt i sammanhanget.
Det jag vill veta, är det helt plötsligt så att vi fått en tillströmning från grannkommunerna som vi inte räknat med? eller har det att göra med anhöriginvandring eller invandrare med permanent uppehållstillstånd som blivit placerade i kommunen etc??
 
Siffrorna i bilden säger en ökad kostnad på 27,2 Mkr medans underskottet, om jag fattat rätt landar på 22,8Mkr. Är underskottet mest beroende på den ökande barn tillströmningen som vi inte räknat med?
Som sagt jag håller på att smälta en del saker, och för att komma rätt behöver jag svar på om jag uppfattat saker rätt.
Jag skickade ett ytterligare mail samma dag med två frågor till som löd så här:
Jag läser i handlingarna inför kommande möte, i ärende 8.
 
Det står att man haft svårt med organisationen i Frände, Dalbo och Rösebo pga sviktande elevunderlag.
Det står också längre ner att för att komma i balans så krävs att Frände, Dalbo och Rösebo gör åtgärder 2015.
Vad för åtgärder?
 
De tagna beslut som vi föreslås ompröva angående utökning av lokaler, 5,5Mkr antar jag är Modulerna??
 
Svaret som jag inte upplever tillfredställande, mest pågrund av att det inte innehöll svar på samtliga mina frågor, lyder så här.

Hej Magnus!

Översänder svar på dina frågor.

 När vi redovisar bokslutet 2014 så gör vi en jämförelse mot lagd prognos avseende antal barn/elever och jämför mot faktiskt utfall.

Vi har även beräknat vad dessa barn/elever skulle ha kostat på ett helår och dessa uppgifter finns redovisade under Bokslut 2014.

 

När Kent nämner uppgiften om nya elever som ligger runt 130-166, så är detta den ökning av elever som är baserad på faktiskt förändring av antal elever om man jämför förändrat elevantal mellan januari och december 2014.

 

Elevökningen beror till största delen av anhörighetsinvandringen och är en del i den stora ökningen av invånare i Vänersborgs kommun som under 2014 ökade med nästan 900 nya invånare.

 Beräknat underskott avser fler barn/elever än vad vi räknat med.

 

Blev ju inte direkt nått jätte klargörande, Att ökningen som jag redan visste fast ville ha det mer klargjort för mig, beror på anhörig invandring. Var väl egentligen det enda jag fick ett klart svar på. och att underskottet beror mest på detta

Antal barn som enligt presentationsmateriel skulle vara minst 260, är troligen uppskattat om jag fattat rätt, eller..?? och faktiska antalet som svaret anger är 130-166. Men min fråga var vad är den exakta siffran, då jag tycker att det förekommit för många siffror i ärendet. Så skulle man tolka svaret är alltså den exakta siffran, 130-166.. Känns ju exakt och bra.

Nä.. möjligt att jag är trög eller nått.. men jag blev inte direkt klokare på detta svar från förvaltningen.

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Utbildningsdagar 2015 03 09-10

framtidens skola

Två dagars utbildning med barn och utbildningsnämnden i Vänersborg, hette det. Vi skulle efter dessa dagar komma upp på ”berget” och kunna blicka ner på verksamheten. Nja,, jag kom nog aldrig upp på den där toppen som man antagligen förväntade sig. Jag kände igen det mesta då jag varit med förut, och visst är det alltid bra med uppfräschningar. Men som sagt nån bestigning av nått berg upplevde jag aldrig.

Första dagen ägnades mycket att diskutera budget, så den dagen kändes mer som ordinarie nämndsammanträde. Fast visst va det väl bra för frågan kring ekonomi och budget är krävande kommande möte, så det passade nog bra att vi började prata om det redan nu.

Nu försöker jag dagarna efter att, sammanfatta och smälta in. Men givetvis återkommer frågetecken, då det ändå blir mycket saker och intryck på två dagar tillsammans med olika politiker och förvaltningsfolk.

Jag har ställt några frågor till förvaltningen för att reda ut min frågetecken, jag tror jag har uppfattat rätt men för säkerhetskull så måste jag verifiera, så man fattat rätt för att kunna fatta rätt beslut.

BUN har gått med förlust (alltså minus i budget) och förväntas gå mer med förlust, typ 22,8 Miljoner. Vi behöver alltså mer pengar. Kommunstyrelsen är avig att ge oss detta (om jag fattat rätt). Så då kommer förvaltningen med ett förslag som man tycker att vi skall besluta om i nämnden för att hamna i balans. I det förslaget finns det neddragning av personal, minskande av skolytor, ta tillbaka nämndens beslut om att hyra in moduler till ett antal skolor som har brist på yta (Detta är vad jag uppfattat av texten alltså modul grejen, här är en sak jag vill få bekräftat att jag förstått rätt). Man pratar också om organisatoriska problem på Dalbo,Frände och Rösebo, och att man förväntar sig att detta rektorsområde gör åtgärder 2015 (här är ytterligare en fråga till förvaltningen från mig, Vilka åtgärder förväntas man göra?)

Anledningarna till att BUN gör minus beror på flera saker, bla höjda semesterlöne skulder, höjda hyror och att det börjat fler barn i kommunens skolor, fritids och förskolor än man budgeterat för. Jag har hört olika siffror, först 130. sedan 150? och nu på denna utbildning 196 barn till grundskolan, 145 till fritids/ped omsorg och 64 till förskolan (barn 1-5år). När det gäller de 145 så är det barn som är 6-12 år alltså ingår dessa även i 196 grundskolebarn. Och det innebär alltså om jag uppfattar rätt, 260 barn som kommit nya till kommunen, som man inte budgeterat för, som man inte hade räknat med.

Vad är detta för barn? undrar jag. Jag får inga bra svar tycker jag, men allt tyder på att det är invandrar relaterad ökning. Och när jag nämnde detta i måndags så får man bara klart för sig att det inte har något med asylboendet på restad att göra. För de som är där får man betalt av staten för.. Ja,ja visst, det fattar jag också. men är det så att det helt plötsligt är en ström av människor som flyttat in till vår kommun från exempelvis våra grannkommuner. Eller är det en invandrar relatera ökning?

Problemet som man kan bemötas av när man ställer denna fråga är att ingen vill riktigt svara tycker jag, och att frågan är inte relevant, för oavsett så är det barn som vi är skyldiga att bereda skolgång till.

Med risk för att bli kallad rasist (för tyvärr är det populärt att stämpla folk just rasist i dagens samhälle när man undrar över saker som rör invandrar relaterade ärenden), så vill jag ändå veta. För frågan är relevant. Om vi får ta emot en större andel nya elever helt plötsligt som är knutna till en generös invandrarpolitik, som bestämts av de som styr landet så måste ju dessa ökande kostnader även tillsättas till kommunen från staten. Kan jag tycka. Detta skall inte tas ur den budget som är baserad på en verksamhet med 260 färre barn. Det som händer är ju precis det som förvaltningen föreslår. Vi måste säga upp personal och ta ett nytt beslut om skolorna i Vänersborg, där det riskeras att läggas ner ett antal småskolor på landsbygden.

Bland de förslag som ges till nämnden så kan man finna personalneddragningar. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5år: personalminskning med 16 heltidstjänster, vilket ger en minskad kostnad om 7,4 Miljoner kronor på helår. Grundskola F-9: personalminskning med 21 heltidstjänster som ger en minskad kostnad om 10,7 Miljoner kronor. Här ingår även att ompröva beslut om ökning av lokaler, som ger en besparing på 5,5 miljoner kronor.

Jag kan också tillägga att från allianshåll i nämnden kom signalerna ganska snabbt om deras inställning, ”Aldrig att vi går med på en personalminskning, däremot minskning av lokaler kan man göra”. Alltså samma tongångar som förra mandatperioden. Lägg ner små skolorna på landsbygden (min egen tolkning av deras inställning)

Min spontana tanke blir ju givetvis att på grund av ökad invandring till kommunen påverkar detta våra skolor och skolbarn i kommunen negativt, med att skolor får stängas på landsbygden och personal tätheten blir mindre. Och vilket parti kommer vinna framgång på detta???

Man förväntar sig att det kommer lika många under detta året som förra, fast det är inget man kan säker ställa än utan det blir som det blir. Men några pengar har vi inte…

Som sagt jag har ställt ett antal frågor till förvaltningen, som jag inte fått svar på än. Så en del jag skriver är min gissning och uppfattning hittills. Kan bli annorlunda då jag fått svaren. Jag återkommer snart i ämnet…

Kategorier:Vänersborgs kommun

Rösebo skola 2015-03-05

Rösebo skola

Rösebo skola andas lite Bullerbyn. Skolgården består av fruktträd, granskog, fotbollsplan och ett för årstiden väldigt populärt, lerigt dike. Här står också båten Ragnhild på skolgårdens torraste plats. En skolgård för fantasi och lekfullhet. Så börjar ett reportage i Bohuslänningen 13 april 2011. Läs gärna hela reportaget tryck på LÄNK . Jag rekommenderar att man gör det, för det är en bra och beskrivande text hur skolan fungerar, texten är även aktuell i dag 2015.

Jag gjorde idag ett besök i Rösebo skolan, för att som representant för Välfärdspartiet och som ledamot i Barn och utbildningsnämnden i Vänersborg få en uppdatering i skolbyggnadens status, hur ser det ut, hur upplever personalen sin situation etc.. och givetvis för att jag inte litar på kommunens tjänstemän, jag har hört att skolan kommer att komma upp på nämnden snart,, när vet jag inte, men det finns viss brådska för problem finns kring yta, matservering/kök och givetvis uppvärmning som sker med oljepanna.. (precis likt Mulltorp).

Kommunfullmäktige har beslutat att de skolor som finns i kommunen skall vara kvar, ingen skall läggas ner. Men givetvis kan beslut ändras, så är det ju. Och rektor äger ju rätten att flytta elever (likt det man gjorde tidigare i Väneryr och Sundalsryr) om rektor skulle tycka att skolverksamheten inte funkar.

Förvaltningen försökte smyga in en sak förra mandat perioden, i ett försök vad jag tror handla om att avveckla skolan fast behålla fritidsverksamheten. Läs denna blogg jag skrivit tidigare EN OSANNING OCH RÖSEBO NÄRA NEDLÄGGNING .

Det har också pratats i nämnden vid flertalet tillfällen från allians håll, att ni som vill ha kvar småskolorna kanske gör invånarna en otjänst, ni tvingar dom att ha kvar sin skola, fast dom kanske inte vill… vilket är ett ganska plumpt uttalande, för idag har vi fritt skolval. Vill föräldrarna inte ha sina barn i Rösebo, så väljer man en annan skola. Och det finns redan barn i dag inom upptagningsområdet som valt annan skola, men det skall inte bero på just att de inte vill att barnen skall gå just i denna skola, utan mer på att man upplever en osäkerhet kring skolans fortlevnad, men å andra sidan finns det faktiskt föräldrar som sökt sig till Rösebo, som vill att deras barn skall gå där. Och det finns även en tro på att om man investerar och visar att man menar allvar med att behålla småskolorna, så kommer fler att komma och fler avstår att välja bort Rösebo.

Indikationer inför framtiden säger också att  skulle skolan läggas ner, så kommer de flesta att söka sig till Uddevalla kommun.

Kommunen har tydligen redan varit aktiva kring utbyggnad eller moduler. Tydligen har det även visats ritningar och växlats ideer om hur man vill ha lokalerna för att de skall funka bäst. Tycker det är intressant, precis som i  ärendet Mulltorp finns det ritningar.. (men antagligen hemliga).

Jag tycker att Rösebo är en föredömlig skola och miljö, för barn de 3-4 första viktiga skolåren, där de får en trygghet och ett behagligt sätt att förhålla sig tillvarandra. Vi borde ha fler sådana här enheter. Men det är vad jag tycker och tycka saker är ju fritt.. Förutom i demokratiberedningen.. fast det är en annan historia.

20150305_151609

Skolsalen.. huvudsalen där undervisningen bedrivs samt måltid intages.

20150305_152513

En del av skolgården

20150305_152528

En byggnad som har använts till både lektion och lärarkansli, tyvärr numer utdömd pga att man uppmätt hälsovådliga mängder av mögelsporer. Byggnaden används endast som förråd. Denna byggnad kommer att rivas i en situation nybyggnad, hur det ställer sig vid en situation modul vet jag inte då oljepannan inhyses även här.

En tidigare uppgift sa att investeringarna i denna skola skulle uppgå till ca 7 miljoner (uppgifter under skolstrukturen). Om detta är samma kostnad idag vet jag inte, och skall vi titta på hur det såg ut med Mulltorp under samma skolstrukturutredning så skulle det kosta 2 miljoner där, men i dag 15,3 -16,9 miljoner beroende på vad man skall göra för åtgärd..

Kategorier:Vänersborgs kommun