Arkiv

Archive for the ‘politik’ Category

Det fria skolvalet, ett hot mot landsbygdens småskolor.

augusti 12, 2014 4 kommentarer

 

Rosebo

 

Funderar lite på skolan. Jag var som sagt med som åhörare i fredags på en politiker debatt i Gestad. Och i diskussionerna kring skolan så pratades det om ett återförstatligande både från folkpartiet och vänsterpartiet. Visserligen ingen överraskning då båda dessa partier har varit av den åsikten en längre tid. Jag själv har haft samma inställning som tidigare vänsterpartist och fd ledamot i barn och ungdomsnämnden. Men nu har jag fått en tankeställare.

Det var faktiskt något som Socialdemokraternas Marie Dahlin sa. ”Om man återförstatligar, så finns det en större risk att de små skolorna försvinner i kommunen”. Att staten helt enkelt anser att för små skolor har inget berättigande. Vilket också skulle resultera i att vi lokalt inte kan påverka för att behålla våra landsbygdsskolor.

Moderaten som representerade sitt parti i debatten, pratar om en mininivå på 70-75 elever i en skola. och att det finns en minigräns idag för att få tillåtelse att starta en privatskola på typ 50 elever. Om vi nu skulle låta skolan återförstatligas så finns det stor risk att dessa siffror skulle kunna bli en norm, och våra småskolor i kommunen skulle inte klara att nå detta, inte någon.

För mig är skolan viktig, både som förälder och som politiskt intresserad. Jag har även stort intresse för vår landsbygd då jag själv är bosatt i Dalsland och uppväxt i Västra Tunhem, två landsbygdsdelar i Vänersborgs kommun. Skolan och barnomsorg är viktigt i ett politiskt perspektiv för att bygden skall leva, och utvecklas. Oavsett om det finns 70 barn eller 20. Det finns naturligtvis fler saker som måste finnas än bara skola. T.ex  affärer, banker, bensinstationer, vård och omsorg. Men skolan är ändå en av de viktiga stöttepelarna i bygden.

Sen tror jag att det fria skolvalet är av ondo. Det som händer med att man fritt väljer skola, kan resultera i att landsbygdskolorna avfolkas. Eller rättare inte bara kan, för det händer. Dalbo till exempel, där finns det ca 70 elever i upptagningsområdet som valt en annan skola. Resultatet blir givetvis att Dalbo hamnar under lupp, för eventuell nedläggning. För få elever jämförelsevis med hur många det finns plats för.

Samma sak dyker upp i Rösebo, nedläggningsivrarna hänvisar till att alltför många väljer bort sin lokala skola. Och detta hänvisar även de som säger sig vara för. Vänsterpartiet tex sa senast i debatten i Gestad att folk måste välja sin skola, annars kan man inte ha den kvar.

Det finns även en annan aspekt med det fria skolvalet. Jag skulle vilja citera lite från en artikel i dagens nyheter från 4-12-2013. Det handlar om en rapport angående det så kallade PISA. Där det redovisades att sverige är långt ner i botten när det gäller skolan och utbildning utav de länder som ingår i studien som drivs av OECD

Experternas dom är entydig: det fria skolvalet är boven bakom att de svenska 15-åringarnas kunskaper faller. ”Det här är ett pris vi betalar”, säger professorn i pedagogik Tomas Englund. – Det är uppenbart att det fria skolvalet är boven. Skillnaderna mellan skolor har ökat väsentligt, det är det avgörande. Det är de lågpresterande eleverna som fungerar allt sämre och de finner vi på skolor där föräldrarna är lågutbildade, säger Tomas Englund.

Magnus Oskarsson, lektor på Mittuniversitetet och svensk projektledare för Pisa-studien – Det sker en sortering av eleverna där de studiemotiverade hamnar på en skola och de omotiverade på en annan. Motverkar vi inte det blir det väldigt svårt att vända utvecklingen.

– Ska man få upp de lågpresterande eleverna så ska de gå i klasser där det också finns högpresterande. Så fungerade den sammanhållna svenska skolan och därför låg vi bra till i slutet av 1990-talet, säger Tomas Englund.

Kunskapsraset sammanfaller med att det fria skolvalet slog igenom på allvar i början på 2000-talet. Enligt Magnus Oskarsson har Sverige blivit extremt i internationell jämförelse.

– Sverige har fått ett skolsystem som för utomstående framstår som anarkistiskt. I de allra flesta andra länder knyts eleven till en viss skola, säger Oskarsson.

Hela artikeln går att läsa här ”Det svenska skolsystemet framstår som anarkistiskt”

Kategorier:politik

Stationer, perronger och lite okunskap.

augusti 11, 2014 Lämna en kommentar

 

 

järnväg

 

Måste korrigera mig själv lite grand. I bloggen Politikerdebatt i Gestad skrev jag att kommunens styrande var beredda att betala ca 20-30 miljoner för att bygga om perrongerna på resecentrum. Detta var en aning fel. Beslutet kommunstyrelsen tog var 10 miljoner. Jag letade rätt på protokollet från kommunfullmäktige onsdagen 20 oktober 2010. På grund av indragna medel skulle inte den tänkta ombyggnationen kunna komma tillstånd, och av den anledningen ville man från kommunen skjuta till 10 miljoner. (för det var bråttom, pga av att man väntade sig en stor befolkningsökning inom kort pga nybyggnationer i Katrinedal, och alla var jättesugna på att få åka tåg. min anm).

Beslutet blev att man i kommunfullmäktige bestämde efter omröstning.. med siffrorna 47 ja och 4 nej, (Lutz Rininsland (v) hade yrkat avslag med instämmande av James Bucci (v) ). Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunal medfinansiering avseende ombyggnad av resecentrum i Vänersborg genom ett bidrag till statlig infrastruktur utges med 10 Mkr.  

Det förhöll sig även som så att Moderaternas representant i Gestad debatten som sa att självklart är man för ett stopp i Brålanda, men att det inte är något man kan bestämma på kommunnivå, utan det är trafikverket som bygger och bekostar, var en av de personer som faktiskt yrkade bifall i kommunfullmäktige till förslaget om kommunal medfinansiering.  Och det var flera andra som var med på Gestad debatten som också satt med i kommunfullmäktige 2010 och röstade ja. Ingen sa något om att klart skall man påverka om det så skall ske med kommunal finansiering. Nä, alla var för jättemycket för, slående överens. Och det är klart man kan vara om man ändå inte anser att man kan göra något, för att det är andra som bestämmer.

Skall tillägga att Välfärdspartiet satt inte med i kommunfullmäktige vid tidpunkten för detta beslut. Välfärdspartiet kom med samma år vid valet 2010. Och började inte verka förrän den nya kommunfullmäktige drog igång.

Givetvis kan jag ha fel i mitt tyckande, men jag inbillar mig att skulle kommunen komma med förslaget till trafikverket och till västtrafik att man är villig att finansiera för ett tågstopp i Brålanda, så skulle det vara starkt avgörande för hur dessa skulle agera. Jag inbillar mig det iallafall. (vill klart och tydligt göra er uppmärksamma på att detta är mina personliga tankar).

Måste också passa på att lägga till vad Morgan Larsson (Vfp) sa i debatten i Gestad. Angående Lärarlegitimation. ”Jag anser att det finns många duktiga lärare och pedagoger som gör ett fantastiskt bra jobb utan behörighet och legitimation, men vill för den del absolut inte förringa Lärarlegitimationen” Okunskap..? inte vet jag om det är det.. kanske. Men att han förringade lärarlegitimationen stämmer inte, som jag läste i en blogg. För det va just det han sa.. ”Men vill för den del absolut inte förringa lärarlegitimationen”. Han påstod heller aldrig att kommunen på nått sätt skulle kunna bestämma själva om dom skulle kunna strunta i skollagen. Det var bara en uppfattning han hade, att det fanns en massa duktig personal som har andra kvalifikationer än just legitimation. Pedagogiska kvalifikationer.

Och kanske skall jag isåfall fortsätta med okunskap, i mitt eget fall… Lärarlegitimation, behörighet är säkert mycket bra. Men skapar stora problem. Vi har haft en bra skola tidigare om vi pratar  tex om 90 talet, då vi låg i topp i europa. Utan behörighet och legitimation. Det stora problemen när man beslutar om detta är att det blir svårt att få ihop organisationen. Vilket i sin tur påverkar små skolor på landsbygden negativt. Som sagt även jag i min okunskap tycker att det finns en massa bra personal, lärare och pedagoger som har gjort och gör ett fantastiskt bra jobb utan vare sig behörighet och legitimation. Och även jag vill säga samma sak, absolut vill jag inte förringa legitimationen. Givetvis är det en form av garanti för kunskap. Men ändå….

 

Kategorier:politik

Politikerdebatt i Gestad

augusti 10, 2014 1 kommentar

debatt

 

I fredags var det politiker debatt i Gestad bygdegård, initiativtagare LRF. Om jag förstått rätt var alla partier som idag finns i kommunfullmäktige inbjudna, alla va där utom Sverige demokraterna. Frågor som skulle debatteras handlade om landsbygden.

Jag kan tycka att frågorna som skulle debatteras var lite svåra, framförallt för vår del (välfärdspartiet) då många frågor inte ligger på kommunnivå utan på riks och EU, som bekant är Välfärdspartiet ett lokalt parti som bara ställer upp i kommunvalet. Men Morgan Larsson gjorde ändå ett bra intryck enligt mig.

Man kunde nog redan innan insett att detta skulle bli lite svårbruten mark för de olika partierna. LRF Lantbrukarnas riksförbund, Centerpartiet och Centerns Bosse Carlssons hemmaplan.

Lite ordväxlingar och små stunder där det hettade till, men ändå ganska lugnt.

Jag skrev igår om debatten kring skolan, så det behöver jag inte nämna speciellt mycket om. Men i övriga frågor var man otäckt överens, alla vill samma sak. Skillnad lite kring ekologisk mat och närproducerat, där jag nog upplevde att miljöpartiet inte gick riktigt hem bland dessa jordbrukande människor. Folkpartiet fick även lite frågor på sitt anförande om skatter etc,, som han inte kunde besvara, vilket blev en liten pinsam situation.

Men som sagt bredband och tågstopp i Brålanda var några punkter som alla var för. Apropå tågstoppet, så förklarade moderaten i församlingen att självklart var man för ett tågstopp, men det bestämmer inte kommunen om. Det är trafikverket som bygger perronger och dyl som hör i hop med detta och då måste dom ta det beslutet inte kommunen. Nu vill jag minnas att det inte för jätte längesedan diskuterades i kommunen om ombyggnad av resecentrum (järnvägsstationen i vänersborg) och då skulle det byggas längre perronger, detta var de styrande i kommunen inte främmande för att bekosta med kommunens medel, runda slängar 20-30 miljoner. Då skulle det gå bra, men inte nu och inte i Brålanda. Konstigt.. Kom nu ihåg att jag skriver att jag har för mig, har inte exakta uppgifter i huvudet, men jag vill ändå minnas att det va så.

I slutet av debatten skulle alla få en minut och berätta varför man skulle rösta just på dom. Morgan Larsson berättade bla om att man från välfärdspartiet lämnade in en motion medborgarförslag och dialog som inte funnits tidigare, och lyckades få igenom detta. Detta uppskattades tydligen inte av socialdemokraternas representant, utan hon högg snabbt in när hon skulle börja sin minut. Detta hade socialdemokraterna haft tidigare som förslag, så Morgan Larsson var inte först. Men å andra sidan.. det var likt förb…. Välfärdspartiets motion som låg till grund att det blev till, och inte socialdemokraternas

 

Kategorier:politik

Västra Tunhem, detta paradis på jorden.

puch vfp

 

Idag har jag kört 9,4 mil för partiets räkning på moped. Den sammanlagda sträckan från frändefors och runt i stort hela västra tunhem. Jag har delat ut ca 170 foldrar i lika många brevlådor. Fantastisk liten tur i min födelsebygd, besökt ställen och vägar som jag inte varit i närheten av på säkert 30-35 år. tex Hårrum, fristorp, storeklev och öna i hol. Och allt komponerat av dofter från skördetider. Denna fantastiska bygd, med en anrik historia. För att citera en kille som va där en gång långt före mig, ” Detta Tunhem låg som ett jordiskt paradis på sydwästra sidan av Hunnebärg, där Hunnebärg gjorde en wik. Prästgården, som war det wakraste i bland alla jag sedt, låg är inwid roten av Hunnebärg på ett höglänt fält, som på norra och östra sidorna betäktes af sjelwa Hunnebärgs wäggar, hwilke wore klädde med ek, nedan ifrån alt uppåt” 

linne

 

Jag stannade upp där en liten stund vid hembygdsgården och gjorde likt den historiske mannen på bilden jag stoppade och tände min pipa och höll i min moped en stund precis som han höll i sitt fordon och kände historiens vingslag.. Jag och han liksom..

Jag passerade även min gamla barndoms skola, där jag tillbringat 6 år av mitt liv. Allt var sig likt med ett par undantag av förändringar i nya och säkert bättre lekredskap. En liten vemodig känsla infann sig, och jag funderade lite kring just skolan, en fantastisk liten fin skola, som fostrat mig och många andra tunhemsbor. Denna skola finns det krafter i kommunen som vill lägga ner?? Visserligen erkänner man det inte nu i efterhand och framförallt inte  i valtider. Men jag var på politiker debatt i Gestad Dalsland igår, och kan konstatera att representanterna för de olika partierna är försiktiga i vad dom säger. Moderaterna va kanske ändå de som var tydligast med sin syn på skolan i landsbygden. Åtminstone tydligast i sin vilja att lägga ner små skolor. Man säger att ett minimum av elever i en skola skall ligga runt 70-75 elever. Man vill ha en bra skola och det får man inte i landsbygdsskolor. Utan större enheter är att föredra. Övriga partier svävar på frågan, vänsterpartiet pratar om att man inte riktigt styr detta själva utan hänvisar till skollagen, bland annat lärarlegitimation samt vikten av att föräldrarna måste välja sin lokala skola annars är svårt att behålla den. Socialdemokraterna svarar bara JA skolorna skall vara kvar, men samtidigt får man komma ihåg att representanter i BUN var med det moderata  styret om nedläggningar tills Partiordförande Marie Dahlin gjorde en kovändning med att avbryta Buns socialdemokratiske representant i en debatt i just Västra Tunhem, under medborgardialogen. Med att säga att alla skolor skall vara kvar.

Folkpartiet svamlade mest och hade inget riktigt att komma med och KD upplever jag också som mycket neutral i frågan. Miljöpartiet likaså. Men jag kommer ihåg att man var tveksam innan man kom fram till att följa oppositionen att bevara skolorna när det begav sig sist.

Centerpartiet och välfärdspartiet är nog de som är mest för att skolorna på landsbygden skall finnas kvar,det är min uppfattning sen igår.

Välfärdspartiet anser att skolan är en viktig del för en levande landsbygd, en av de största förutsättningarna, och det kan man vara väldigt övertygad om, att Välfärdspartiet kommer aldrig att medverka till en nedläggning.

”Vi vill ha en bra skola” ”att behålla en skola bara för bygdens skull tror vi inte på” säger Moderaternas representant i debatten..

En bra skola… ?? Vad är det för dåligt med Mulltorp??

 

Ps,, jag kanske inte klarade av att nå ut till 100% med mina foldrar till samtliga tunhemsbor, Och skulle någon tunhemsbo läsa detta och känner sig förbisedd för att jag inte levererat till dom, ber jag om ursäkt att jag missat just dom, men foldern finns även på Weben, klicka HÄR

Kategorier:politik

Valrörelse

 

2604268_orig

Hallå !! Där ute.. Det var ett tag sedan jag var aktiv på den här bloggen.Från början var det mest tänkt som en ventil i mitt politiska engagemang. Blev lite mer bla under tiden för SAAB konkursen och mitt högskole äventyr. Sen avtog skrivandet, bara lite sporadiska bloggar.

Nu är det dags att vakna igen, valrörelsen rullar igång. Och det är dags att fundera en del. Jag har sen senast valt att avsluta mitt engagemang i vänsterpartiet vänersborg, för att byta till ett annat parti, Välfärdspartiet, ett mer mitten parti och just lokalt i vänersborg, har alltså inga ideologier eller styrande från Stockholm att ta hänsyn till. Man ställer bara upp i kommunvalet. Om någon är intresserad så kan man läsa om partiet på hemsidan, klicka här Välfärdspartiet . 

Jag har för avsikt nu i valtider att delge bloggen mina funderingar. Det finns en hel del att fundera över, jag har som sagt ett förflutet under denna mandatperioden från Barn och ungdomsnämnden där jag representerat Vänsterpartiet som ledamot. Jag har mycket tankar just kring skolan, och barns utveckling och utvecklings möjligheter i Vänersborg.

Jag funderar också en del på landsbygden och landsbygdspolitiken, en stor del av Vänersborg är Dalsland. Jag tänker också en del om hur viktigt det är att Vänersborgskommun måste ta tillvara på sina tillgångar, för att skapa arbetstillfällen. Men som sagt skolan är något som legat mig varmt om hjärtat. Och det är nog där mina funderingar och betraktelser kommer att hamna.

Vill bara förtydliga en sak, att jag lämnade vänsterpartiet beror på eget val. I mycket tycker jag dom har rätt saker, men det finns en del frågor som jag känner mig obekväm i, samt har svårt att stå för det.Och då tyckte jag att det var bättre att lämna. Det handlar både om saker på riksnivå och lokalt, fast främst riks.

Så nu tar vi nya tag, nytt parti, ny färg (Lila) och nya utmaningar. Känns helt klart hur roligt som helst. Och jag känner mig väl mottagen av mina nya kompisar.

Som sagt nu kör vi stenhårt, ända in i kaklet…

Kategorier:politik

Gå till arbetsförmedlingen å starta eget…

januari 31, 2014 Lämna en kommentar

Igår satt jag och tittade på debatt i svt. Och retade upp mig till den mildaste grad. Man diskuterade en film som skådespelaren Roland Jansson gjort, på uppdrag av LO Västsverige. Roland går runt på en kyrkogård utklädd till läkare och talar om för de döda att dom skall inte ligga här, nä upp med er och gå till arbetsförmedlingen och starta eget. Han talar om att den såkallade arbetslinjen som alliansen driver i svensk politik gäller alla levande som döda. Givetvis är det satir, med mycket allvar i. Nu debatterade man detta på svt och menade att det var ett påhopp mot läkarkåren. En känd läkare som vart med i tv förr i olika sammanhang Stefan Branth menade på att detta bara förstör förtroendet mellan läkare och patienter. Annika Tännström (M) regionfullmäktige västragötaland, ansåg att det var en felaktig bild, och att det är bättre att få ut folk i jobb efter dom vart sjuka än att dom skall hamna i utanförskap med sjukpension etc…

Varför lyssnar man inte på budskapet..? Givetvis Annika Tännström, är det viktigt att folk kommer igång efter att man varit sjuk, men just det EFTER..  Och Stefan Branth det är ingen som kastar skit på läkarkåren, utan på systemet och de läkare som försäkringskassan grundar sina bedömningar på. Stefan sa att det aldrig är en läkare som tar beslut, utan det är handläggarna på försäkringskassan. Och givetvis är det så, han har helt rätt.. Men en handläggare tar aldrig ett eget beslut utan att ha ett läkarutlåtande i ryggen, från en ”oberoende” förtroende läkare, inte patientens ordinarie läkare, av nån anledning. Man bedömer folks sjukdomar och hur stor arbetsförmåga de har utan att ens träffa individerna ifråga, och man klassar ner på läkares förmåga att göra rättvisa bedömningar på sina patienter, det Stefan Branth är upprörande.

Jag skall berätta en liten story från min tid som förtroendevald i en fack klubb. Det hände ganska ofta att man i uppdraget fick delta i möten med långtidssjukskrivna medlemmar tillsammans med försäkringskassan och företagshälsovård. Ett sådant tillfälle skall jag förtälja nu..

Jag blev kallad till ett möte på företagshälsovården för att deltaga vid ett samtal med en medlem som vart sjuk i typ 3-4 år. Värk i axlar och nacke. Vi trodde att det var ett ”vanligt” uppföljningsmöte som vi hade vid jämna mellanrum. Men denna gången var en ny handläggare med från försäkringskassan, hon presenterade sig och förklarade att hon hade som uppgift att ta hand om sådana människor som nu gått länge hemma och som förtroende/försäkrings läkare bedömt att dom skall avsluta sin sjukskrivning och återgå i arbete. Vi blev alla (medlemen, företagshälsovården, företagsrepresentant samt jag själv,den förtroendevalde) tagna på sängen kan man säga. Detta var vi helt oförberedda på.

Medlemen hade en kraftig förslitning i axel nacke, åt starka värktabletter vilket medförde att bilkörning samt annan fysisk belastning var helt utesluten. Han hade blivit tvungen att gå ifrån sin villa och flytta till lägenhet för han orkade inte ta hand om allting som en villa innebär. Värken och smärtan hade tagit över hans liv till 100 procent. Läkare, både hans allmänläkare och specialistläkare på lasarettet hade skrivit i utlåtande att han inte var på några omständigheter arbetsför. Likväl hade försäkringskassans förtroende läkare, utan att träffa honom gjort en bedömning på de läkarintyg som kommit in till kassan, att han kunde visst utföra arbetsuppgifter, av någon form. Fast inte de arbetsuppgifter han tidigare haft. Företagshälsovårdens personal bestående av sjuksköterska samt även företags/allmänläkare läser samma intyg som kommit från specialistläkare som undersökt patienten och skrivit klart och tydligt att, nä han skall inte börja jobba, han är inte arbetsför inom några som helst förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Patienten är så pass sjuk.

Men handläggaren ville inte lyssna, utan sa hela tiden att deras läkare har bedömt. Så nu är det bara  för företaget att ta fram ett arbete till XX för nästa vecka löper hans sjukförsäkring ut. Detta fick man då förklara för handläggaren från företagets sida att det var ju inte bara, utan det tar lite tid att skapa nått som inte finns. Om det ens i detta fall går överhuvudtaget. Det slutade med att handläggaren gick med på att avvakta åtminstone en vecka.

Historien slutade ändå bra tillslut, företagshälsovården lyckades övertala försäkringskassan att det inte var möjligt och att personen i fråga var så pass sjuk att han inte kunde börja jobba.

Det är ju detta man vänder sig emot, inte hela läkarkåren, eller förtroendet mellan patient och läkare. Utan det är ju systemet där försäkringskassan bedömer utifrån förtroendeläkare som gör bedömningar utan att ens träffat människorna i fråga. Arbetslinjen skall till varje pris ha ut folk på arbetsmarknaden. Man skiter i människan som är sjuk, för det finns alltid nått dom kan göra. Systemet är åt h-vete. En gång i tiden skapades sjukförsäkringen för att just folk som blev sjuka skulle kunna vara sjuka utan att behöva svälta ihjäl, låt folk va ifred så länge dom mår dåligt och låt dom få en chans till tillfrisknad i lugn och ro. Tids nog och förhoppningsvis så är dom arbetsföra igen.

Här är den, som en del borgerliga personer tycker osmakliga filmen. Om ni inte sett den. Själv kan jag tycka att det är mer osmakligt det som gjort så att filmen behövde skapas. Klicka på HÄR

Kategorier:politik

Uppdrag granskning: Medeltida världen i Götene..

november 17, 2012 1 kommentar

Måste bara skriva en liten rad, efter att ha sett uppdrag granskning och medeltida världen i Götene.. Har ni inte sett det så rekommenderar jag det starkt. Uppdrag granskning ..

Jag slås av flashbacks  och vissa likheter med ett annat projekt som gick av stapeln i en annan kommun. Man blev presenterad en friserad summa i kommunfullmäktige, som inte stämde överens med den ursprungliga kostnaden som projektet i förstudien kommit fram till. I Götene skulle det kosta bara 7 miljoner, men idag är det uppe i runda slängar 100 miljoner, och det bara  fortsätter.. Tillika är det billigare att inte ha det öppet än ha det igång…. Känns det igen??

Sen finns det givetvis en skillnad i styret.. I Götene var det borgerligt styre med en (KD) politiker som drog det hela med en påhejande Socialdemokrat i bakrunden.. I jämförelse kommunen var det en Socialdemokrat påhejad av en Kristdemokrat.. Sitter helt fast i mitt inre, orden som Andreas Vänerlöv (KD) sa likt en predikant.. ”Det är en glädjens dag”.. Jojo..

En annan kul sak som togs upp flitigt, var att man fullständigt sket i lagarna om offentlig upphandling, och valde lite själva vem som skulle göra jobben, tex Kommunalrådets svågrar fick en massa grävjobb i  och runt projektet för typ 7 miljoner. Och sen verkar det vara så att fler är släkt, (fast det behöver dom ju inte vara) Nuvarande socialdemokratiska kommunalrådet tillika påhejaren i projektet heter Kenth Selmonsson och kommundirektören som ville frisera siffrorna heter Rogher Selmonsson.. Kan ju helt enkelt vara så att Selmonsson är ett vanligt efternamn.. åtminstone i Götene..

Och sedan blir det ännu mer spännande,, Bert Karlsson kommer in i bilden.. Jag gillar Bert Karlsson,, har alltid gillat Bert Karlsson, en slug och väl dribblande affärsman.. Att kommunen känner sig lite blåsta får ju stå för dom själva,, För Bert vet precis hur han skall agera för att inte skadas rent ekonomiskt.. Jag ler när man pratar om att Götene kommun beslutade att låta Bert Karlsson bygga en Borg, (som är byggd på ett litet tveksamt sätt då den redan börjar vittra sönder efter bara 2 år och utan bygglov med kommunens goda minne) och sedan hyra den av Bert för 800,000:- per år i 18 ÅR!!! Samt att man sålt marken den står på till Bert men inte fått betalt men glömt att skriva med i kontraktet när betalningen förfaller, vilket innebär att Bert har ett papper på att han äger marken, och egentligen aldrig behöver betala för den.. Visst fasen är det kul..

Och i Vänersborg där Karlsson gått in i Ursands camping, upprepas lite samma saker,, ändå fast facit finns 8 mil bort.. Ok, nu har det inte riktigt gått hela vägen,, men Bert ställer upp med flera bolag, ett bolag äger arrendet medan ett annat söker bygglov.. Flera bolag användes även i Götene, vilket resulterade i att kommunen inte fick betalt, för olika bolag var inblandade i olika saker.. Bert Karlsson är slipad, han kan det här.. Därför ser jag att det är av stor vikt att det finns klara papper på allt som sker.. Och inte som man gjorde i Götene och som man gjorde tillen början i Vänersborg, där förvaltnings folk  och politiker lovade både det ena och det andra både muntligt och via mail… Livsfarligt..

Sen är min personliga uppfattning att lite Bert Karlsson i Vänersborgs kommun är bra.. Men som sagt kom ihåg att det är min uppfattning.. Och givetvis måste regler och lagar följas..

Kategorier:politik