Arkiv

Författararkiv

Skyll inte på politikerna

mars 15, 2015 1 kommentar

20150309_181017

När jag häromdagen var på utbildningsdagar med Barn och utbildningsnämnden. Så var även elevhälsan med och föredrog lite om sin verksamhet. Tyvärr kan jag säga att jag spårade ur lite, och höll mig inte riktigt politiskt professionell, utan blev lite personlig i mitt tänk och agerande. Man skall ju helst lämna sånt hemma, och bara fokusera på ett övergripande sätt.

Men då man själv varit med i en relativt jobbig skolsituation (inte jag själv alltså, men som förälder), så blir man lätt upprörd när skolan och förvaltningen föredrar saker som jag upplevt som en icke sanning..

T ex, en rektor eller annan skolpersonal får aldrig skylla ifrån sig på politiker. Detta skall aldrig få förekomma. Jag själv började engagera mig politiskt efter uppmaning från rektor, ”vi gör så gott vi kan men tyvärr beror det på politikerna, så vill ni ha mer hjälp får ni engagera er politiskt.”

Jag kom även in på diagnos, då detta är något jag blivit introducerad i. Jag menade att det finns en stor vikt att alla dessa barn inte hamnar mellan stolarna. Och svårigheten för dessa barn att faktiskt funka i ett storklass situation som skollagen kräver.

Förvaltningschefen negligerade mina inlägg i föredraget, upplevde jag. När det gäller diagnos så är det ju något som föräldrar själva väljer, något man kan begära att få. Detta störde mig, för han fick det att låta som att vem som helst kan begära att få en diagnos och att det görs på lösa grunder.. (nu sa han inte så,lösa grunder, utan jag som uppfattade det så). Precis som att föräldrar begär det lite hur som helst. Nu förklarade elevhälsochefen det ändå så att de diagnoser elevhälsan gör är ”lättare diagnoser” (minns inte exakt vilka de var) samt diagnos/bedömning för att komma till särskola, men när vi pratar autism, asperger, ADHD etc görs detta av Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP). Och när man kommit så långt att man vill ha hjälp och göra psykiatrisk utredning, så är det ju absolut för att barnet inte mår bra.. Å andra sidan mår säkert inte de som får diagnos av elevhälsan speciellt bra heller..

Enligt elevhälsan har man full kontroll på hur många barn det finns i verksamheten som har fått ställda diagnoser och deras särskilda behov. Det är heller ingen direkt ökning, utan ligger ganska konstant med både små uppgångar och nedgångar.

Ett jätteproblem som jag ser är ju givetvis dessa barns behov, de kräver extra resurser. och vad händer om Barn och utbildningsnämnden gör slag i förvaltningens förslag att spara pengar genom att säga upp 21 heltidstjänster inom grundskolan.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Frågor och svar

mars 14, 2015 1 kommentar

 

frågetecken

Jag skrev häromdagen att jag skickat ett antal frågor till förvaltningen.. Mest bara för att verifiera att jag fattat rätt, men samtidigt försöka få mer klart för mig vad som gäller i viss specifik fråga/frågor.

Svaret kom igår, visserligen inte tillfredställande och inte svar på alla frågor. Men ett svar fick jag.

Oginal mailet såg ut så här på mina frågor..

Det är ett par saker som vi pratade om i måndags gällande budget. Jag vill bara bli klar med att jag uppfattat saker och ting rätt.
 
När man tittar på bilden i utbildningshäftet vi fick  så står det Bokslut 2014. Förändring mot prognos/budget:  förskola +64 barn, fritidshem pedgoms 6-12 år +145 elever, Grundskola F-åk 9 +196 barn. och sedan står det belopp, 6,4, 3,2 samt 17,6 Mkr.
 
Vi har tidigare hört att det kommit ca 130 nya barn till kommunen, jag förstår inte riktigt. om jag läser bilden så är det inte 130 utan minst 260. Vad är den exakta summan?
Jag funderar också på vad är detta för barn? det sägs bara att det kommit in nya invånare.. Och när man frågar i politiska sammanhang och säger att det är ett problem som kan röra en invandrar fråga,, så får man ganska snabbt förklarat för sig att det inte har med migrationsboendet att göra.. för det belastar inte kommunen. och sen känns det inte som man vill prata mer om det.. Men jag vill veta för jag tycker det är viktigt i sammanhanget.
Det jag vill veta, är det helt plötsligt så att vi fått en tillströmning från grannkommunerna som vi inte räknat med? eller har det att göra med anhöriginvandring eller invandrare med permanent uppehållstillstånd som blivit placerade i kommunen etc??
 
Siffrorna i bilden säger en ökad kostnad på 27,2 Mkr medans underskottet, om jag fattat rätt landar på 22,8Mkr. Är underskottet mest beroende på den ökande barn tillströmningen som vi inte räknat med?
Som sagt jag håller på att smälta en del saker, och för att komma rätt behöver jag svar på om jag uppfattat saker rätt.
Jag skickade ett ytterligare mail samma dag med två frågor till som löd så här:
Jag läser i handlingarna inför kommande möte, i ärende 8.
 
Det står att man haft svårt med organisationen i Frände, Dalbo och Rösebo pga sviktande elevunderlag.
Det står också längre ner att för att komma i balans så krävs att Frände, Dalbo och Rösebo gör åtgärder 2015.
Vad för åtgärder?
 
De tagna beslut som vi föreslås ompröva angående utökning av lokaler, 5,5Mkr antar jag är Modulerna??
 
Svaret som jag inte upplever tillfredställande, mest pågrund av att det inte innehöll svar på samtliga mina frågor, lyder så här.

Hej Magnus!

Översänder svar på dina frågor.

 När vi redovisar bokslutet 2014 så gör vi en jämförelse mot lagd prognos avseende antal barn/elever och jämför mot faktiskt utfall.

Vi har även beräknat vad dessa barn/elever skulle ha kostat på ett helår och dessa uppgifter finns redovisade under Bokslut 2014.

 

När Kent nämner uppgiften om nya elever som ligger runt 130-166, så är detta den ökning av elever som är baserad på faktiskt förändring av antal elever om man jämför förändrat elevantal mellan januari och december 2014.

 

Elevökningen beror till största delen av anhörighetsinvandringen och är en del i den stora ökningen av invånare i Vänersborgs kommun som under 2014 ökade med nästan 900 nya invånare.

 Beräknat underskott avser fler barn/elever än vad vi räknat med.

 

Blev ju inte direkt nått jätte klargörande, Att ökningen som jag redan visste fast ville ha det mer klargjort för mig, beror på anhörig invandring. Var väl egentligen det enda jag fick ett klart svar på. och att underskottet beror mest på detta

Antal barn som enligt presentationsmateriel skulle vara minst 260, är troligen uppskattat om jag fattat rätt, eller..?? och faktiska antalet som svaret anger är 130-166. Men min fråga var vad är den exakta siffran, då jag tycker att det förekommit för många siffror i ärendet. Så skulle man tolka svaret är alltså den exakta siffran, 130-166.. Känns ju exakt och bra.

Nä.. möjligt att jag är trög eller nått.. men jag blev inte direkt klokare på detta svar från förvaltningen.

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Utbildningsdagar 2015 03 09-10

framtidens skola

Två dagars utbildning med barn och utbildningsnämnden i Vänersborg, hette det. Vi skulle efter dessa dagar komma upp på ”berget” och kunna blicka ner på verksamheten. Nja,, jag kom nog aldrig upp på den där toppen som man antagligen förväntade sig. Jag kände igen det mesta då jag varit med förut, och visst är det alltid bra med uppfräschningar. Men som sagt nån bestigning av nått berg upplevde jag aldrig.

Första dagen ägnades mycket att diskutera budget, så den dagen kändes mer som ordinarie nämndsammanträde. Fast visst va det väl bra för frågan kring ekonomi och budget är krävande kommande möte, så det passade nog bra att vi började prata om det redan nu.

Nu försöker jag dagarna efter att, sammanfatta och smälta in. Men givetvis återkommer frågetecken, då det ändå blir mycket saker och intryck på två dagar tillsammans med olika politiker och förvaltningsfolk.

Jag har ställt några frågor till förvaltningen för att reda ut min frågetecken, jag tror jag har uppfattat rätt men för säkerhetskull så måste jag verifiera, så man fattat rätt för att kunna fatta rätt beslut.

BUN har gått med förlust (alltså minus i budget) och förväntas gå mer med förlust, typ 22,8 Miljoner. Vi behöver alltså mer pengar. Kommunstyrelsen är avig att ge oss detta (om jag fattat rätt). Så då kommer förvaltningen med ett förslag som man tycker att vi skall besluta om i nämnden för att hamna i balans. I det förslaget finns det neddragning av personal, minskande av skolytor, ta tillbaka nämndens beslut om att hyra in moduler till ett antal skolor som har brist på yta (Detta är vad jag uppfattat av texten alltså modul grejen, här är en sak jag vill få bekräftat att jag förstått rätt). Man pratar också om organisatoriska problem på Dalbo,Frände och Rösebo, och att man förväntar sig att detta rektorsområde gör åtgärder 2015 (här är ytterligare en fråga till förvaltningen från mig, Vilka åtgärder förväntas man göra?)

Anledningarna till att BUN gör minus beror på flera saker, bla höjda semesterlöne skulder, höjda hyror och att det börjat fler barn i kommunens skolor, fritids och förskolor än man budgeterat för. Jag har hört olika siffror, först 130. sedan 150? och nu på denna utbildning 196 barn till grundskolan, 145 till fritids/ped omsorg och 64 till förskolan (barn 1-5år). När det gäller de 145 så är det barn som är 6-12 år alltså ingår dessa även i 196 grundskolebarn. Och det innebär alltså om jag uppfattar rätt, 260 barn som kommit nya till kommunen, som man inte budgeterat för, som man inte hade räknat med.

Vad är detta för barn? undrar jag. Jag får inga bra svar tycker jag, men allt tyder på att det är invandrar relaterad ökning. Och när jag nämnde detta i måndags så får man bara klart för sig att det inte har något med asylboendet på restad att göra. För de som är där får man betalt av staten för.. Ja,ja visst, det fattar jag också. men är det så att det helt plötsligt är en ström av människor som flyttat in till vår kommun från exempelvis våra grannkommuner. Eller är det en invandrar relatera ökning?

Problemet som man kan bemötas av när man ställer denna fråga är att ingen vill riktigt svara tycker jag, och att frågan är inte relevant, för oavsett så är det barn som vi är skyldiga att bereda skolgång till.

Med risk för att bli kallad rasist (för tyvärr är det populärt att stämpla folk just rasist i dagens samhälle när man undrar över saker som rör invandrar relaterade ärenden), så vill jag ändå veta. För frågan är relevant. Om vi får ta emot en större andel nya elever helt plötsligt som är knutna till en generös invandrarpolitik, som bestämts av de som styr landet så måste ju dessa ökande kostnader även tillsättas till kommunen från staten. Kan jag tycka. Detta skall inte tas ur den budget som är baserad på en verksamhet med 260 färre barn. Det som händer är ju precis det som förvaltningen föreslår. Vi måste säga upp personal och ta ett nytt beslut om skolorna i Vänersborg, där det riskeras att läggas ner ett antal småskolor på landsbygden.

Bland de förslag som ges till nämnden så kan man finna personalneddragningar. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5år: personalminskning med 16 heltidstjänster, vilket ger en minskad kostnad om 7,4 Miljoner kronor på helår. Grundskola F-9: personalminskning med 21 heltidstjänster som ger en minskad kostnad om 10,7 Miljoner kronor. Här ingår även att ompröva beslut om ökning av lokaler, som ger en besparing på 5,5 miljoner kronor.

Jag kan också tillägga att från allianshåll i nämnden kom signalerna ganska snabbt om deras inställning, ”Aldrig att vi går med på en personalminskning, däremot minskning av lokaler kan man göra”. Alltså samma tongångar som förra mandatperioden. Lägg ner små skolorna på landsbygden (min egen tolkning av deras inställning)

Min spontana tanke blir ju givetvis att på grund av ökad invandring till kommunen påverkar detta våra skolor och skolbarn i kommunen negativt, med att skolor får stängas på landsbygden och personal tätheten blir mindre. Och vilket parti kommer vinna framgång på detta???

Man förväntar sig att det kommer lika många under detta året som förra, fast det är inget man kan säker ställa än utan det blir som det blir. Men några pengar har vi inte…

Som sagt jag har ställt ett antal frågor till förvaltningen, som jag inte fått svar på än. Så en del jag skriver är min gissning och uppfattning hittills. Kan bli annorlunda då jag fått svaren. Jag återkommer snart i ämnet…

Kategorier:Vänersborgs kommun

Rösebo skola 2015-03-05

Rösebo skola

Rösebo skola andas lite Bullerbyn. Skolgården består av fruktträd, granskog, fotbollsplan och ett för årstiden väldigt populärt, lerigt dike. Här står också båten Ragnhild på skolgårdens torraste plats. En skolgård för fantasi och lekfullhet. Så börjar ett reportage i Bohuslänningen 13 april 2011. Läs gärna hela reportaget tryck på LÄNK . Jag rekommenderar att man gör det, för det är en bra och beskrivande text hur skolan fungerar, texten är även aktuell i dag 2015.

Jag gjorde idag ett besök i Rösebo skolan, för att som representant för Välfärdspartiet och som ledamot i Barn och utbildningsnämnden i Vänersborg få en uppdatering i skolbyggnadens status, hur ser det ut, hur upplever personalen sin situation etc.. och givetvis för att jag inte litar på kommunens tjänstemän, jag har hört att skolan kommer att komma upp på nämnden snart,, när vet jag inte, men det finns viss brådska för problem finns kring yta, matservering/kök och givetvis uppvärmning som sker med oljepanna.. (precis likt Mulltorp).

Kommunfullmäktige har beslutat att de skolor som finns i kommunen skall vara kvar, ingen skall läggas ner. Men givetvis kan beslut ändras, så är det ju. Och rektor äger ju rätten att flytta elever (likt det man gjorde tidigare i Väneryr och Sundalsryr) om rektor skulle tycka att skolverksamheten inte funkar.

Förvaltningen försökte smyga in en sak förra mandat perioden, i ett försök vad jag tror handla om att avveckla skolan fast behålla fritidsverksamheten. Läs denna blogg jag skrivit tidigare EN OSANNING OCH RÖSEBO NÄRA NEDLÄGGNING .

Det har också pratats i nämnden vid flertalet tillfällen från allians håll, att ni som vill ha kvar småskolorna kanske gör invånarna en otjänst, ni tvingar dom att ha kvar sin skola, fast dom kanske inte vill… vilket är ett ganska plumpt uttalande, för idag har vi fritt skolval. Vill föräldrarna inte ha sina barn i Rösebo, så väljer man en annan skola. Och det finns redan barn i dag inom upptagningsområdet som valt annan skola, men det skall inte bero på just att de inte vill att barnen skall gå just i denna skola, utan mer på att man upplever en osäkerhet kring skolans fortlevnad, men å andra sidan finns det faktiskt föräldrar som sökt sig till Rösebo, som vill att deras barn skall gå där. Och det finns även en tro på att om man investerar och visar att man menar allvar med att behålla småskolorna, så kommer fler att komma och fler avstår att välja bort Rösebo.

Indikationer inför framtiden säger också att  skulle skolan läggas ner, så kommer de flesta att söka sig till Uddevalla kommun.

Kommunen har tydligen redan varit aktiva kring utbyggnad eller moduler. Tydligen har det även visats ritningar och växlats ideer om hur man vill ha lokalerna för att de skall funka bäst. Tycker det är intressant, precis som i  ärendet Mulltorp finns det ritningar.. (men antagligen hemliga).

Jag tycker att Rösebo är en föredömlig skola och miljö, för barn de 3-4 första viktiga skolåren, där de får en trygghet och ett behagligt sätt att förhålla sig tillvarandra. Vi borde ha fler sådana här enheter. Men det är vad jag tycker och tycka saker är ju fritt.. Förutom i demokratiberedningen.. fast det är en annan historia.

20150305_151609

Skolsalen.. huvudsalen där undervisningen bedrivs samt måltid intages.

20150305_152513

En del av skolgården

20150305_152528

En byggnad som har använts till både lektion och lärarkansli, tyvärr numer utdömd pga att man uppmätt hälsovådliga mängder av mögelsporer. Byggnaden används endast som förråd. Denna byggnad kommer att rivas i en situation nybyggnad, hur det ställer sig vid en situation modul vet jag inte då oljepannan inhyses även här.

En tidigare uppgift sa att investeringarna i denna skola skulle uppgå till ca 7 miljoner (uppgifter under skolstrukturen). Om detta är samma kostnad idag vet jag inte, och skall vi titta på hur det såg ut med Mulltorp under samma skolstrukturutredning så skulle det kosta 2 miljoner där, men i dag 15,3 -16,9 miljoner beroende på vad man skall göra för åtgärd..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Ingen äldreombudsman i Vänersborg

februari 27, 2015 Lämna en kommentar

Det blev ingen äldreombudsman i Vänersborg. Motionen som välfärdspartiet lagt blev avslagen. Motiveringen var i princip att det behövs inte, vi har en av landets bästa äldreomsorg. Och det som motionären hänvisar till, att saker o ting inte alltid funkar som det ska, är fel. Och det som en äldreombudsman skulle göra, klarar kommunen av ändå.. Moderaternas Gunnar Lidell hade svårt att se hur man skulle kunna införa en tjänst i kommunen som skulle vara obunden, samt att de kommuner som VFP varit i kontakt med och som har äldreombudsman, är antagligen såpass mycket sämre än Vänersborg. socialdemokraternas Joakim Sjöling hänvisade till ideella verksamheter på tex Torpa. Alla va ense utom (givetvis Välfärdspartiet ) Sverige demokraterna. Sverige demokraterna lovordade förslaget och tycke absolut att det borde införas. Sen uttryckte sig Kurt Carlsson (SD) lite tråkigt kan jag tycka, Ungefär så här ”det är lovvärt av välfärdspartiet att vilja göra något för Vänersborgs pensionärer när man under förra mandat perioden gjorde försämringar, det är bra att man vill försöka ge tillbaka” (ungefär så sa han, jag kan ha fått ihop ordföljden fel då jag refererar ur minnet). Jag kommenterar det han menar längre ner i bloggen.

Morgan Larsson (VFP) var motionären i fråga, och Morgan pratade för sin motion och vädjade till kommunfullmäktige att ta till sig motionen och tänka på den en gång till innan man avslår den, för det är en riktigt bra sak och ligger helt rätt i tiden. Morgan yrkade även på återremiss med hänvisning till att pensionärers intresseföreningar etc inte fått yttra sig i frågan bland annat SkPF, där en representant kontaktat Morgan. Detta var inget som man var intresserade av, utan det röstades ner.

Morgan nämnde även i sitt anförande att det fanns fler partier som haft idén, Folkpartiet. Morgan frågade Folkpartiets Peter Göthblad att ”visst har ni haft ett liknade förslag eller motion på gång?” Detta förnekades av Göthblad, nej det hade man inte….

Ni som läst min tidigare blogg som jag skrev i onsdags om just ärendet Äldreombudsman… Kommer ni ihåg den här?

Som sagt många ville äldres väl i valrörelsen….

Jag skulle nämna något om Kurt Carlssons (SD) uttalande.. Om att välfärdspartiet gjort försämringar för Vänersborgs pensionärer. Det han syftar på är antagligen (för något annat tror jag inte det handlar om) är att. Välfärdspartiet stödde stängningen av äldre/demensboendet ”gläntan”. Välfärdspartiet har fått en hel del oförtjänt kritik angående detta, och det är märkligt att som jag upplever det, att den mesta kritiken för stängningen har välfärdspartiet fått… När det gäller övriga som stängde den (m,Kd,fp och mp) så är det precis som att de behöver inte ha något dåligt samvete utan det är bara VFP som skall ha det (min uppfattning). VFP,s representanter som besökte gläntan innan ”nedläggningen” gjorde bedömningen att detta inte var en värdig anläggning, slitet och framförallt allt för få toaletter, 3 personer på 1 toalett. Och detta var ett starkt avgörande. I diskussioner med minialliansen så gick diskussionen i att det inte handlade om en nedläggning utan en renovering. Som skulle startas upp snarast, det var det som välfärdspartiet röstade för, absolut ingen nedläggning. Att det sedan efter beslut inte hände någonting och att kommunen beslutade sig för att rusta upp lokalerna för ensamkommande flyktingbarn är olyckligt… Då detta har en tendens att ge högerextrema krafter vatten på sin kvarn. VFP ville ha en renovering snarast och att det skulle fortsätta vara en anläggning för äldre/dementa.

Under en debatt på gågatekrysset innan valet kom frågan upp. Och kristdemokraternas Marie-Louise Bäckman svarade på frågan om Gläntan. Och förklarade situationen med att man var tvungen att avveckla Gläntan. Va?? Vad säger hon?? Avveckla,,,, jo man var tvungen att avveckla för att ekonomin tillåter inte att den finns kvar, man skär med en osthyvel gång på gång, och tillslut så går det inte längre utan man måste skära bort en hel bit av osten…. Har man ljugit för VFP? Avveckling pågrund av att spara pengar.. Det var ju inte det man sagt när man ville ha stöd…. Efteråt alltså efter debatten, frågade vi Marie-Louise vad hon menade, men då hade hon ändrat sig, jo visst skall Gläntan renoveras vi väntar bara på ett beslut????

Jag tror att vi blivit lurade.. Och det vi lärt oss på detta är att vi inte skall vara så godtrogna. Hoppas jag… Och delvis har vi redan visat det med att tex hoppa av samarbetet som vi skulle ingått med S,C och Mp om att sitta med och styra kommunen..

Det blev inget äldreombud i Vänersborg denna gången…. Men vi ger inte upp ifrågan.. Vi tror likt representanter som vi pratade med i somras från kommuner och landsting att detta är en riktigt bra grej. Och att det är något som borde finnas i alla kommuner… Det handlar inte om att vi har en urusel äldreomsorg, utan det handlar mer om äldre som bor ensamma och att i värsta fall saknar anhöriga.. Vi tenderar att bli äldre i Sverige och väldigt många kommer inte in på äldreboende och kanske heller inte har behovet,,, men kan behöva stöd i all hantering med myndighet etc…

Vill förtydliga att det jag skriver är egen uppfattning, och hur jag tolkat och uppfattat hur saker sagts. De uttalande jag refererat till är refererat ur minnet, så givetvis kan det bli fel i ordföljd etc…

(Bloggen är skriven på en Ipad, jag har försökt att läsa igenom flera gånger men kan givetvis missa vissa ord. Ipaden har en tendens att hitta på egna ord).

Kategorier:Vänersborgs kommun

Äldreombudsman

februari 25, 2015 2 kommentarer

Idag är det kommunfullmäktige i Vänersborg. Jag själv kan inte närvara utan får försöka lyssna på radion. Men jag vill skriva en liten rad om ett av kvällens ärenden. Kommunfullmäktige skall ta beslut om en motion som lämnats in från Morgan Larsson och välfärdspartiet, (Givetvis är det fler motioner på tapeten i kväll, från andra partier).

Välfärdspartiets motion är en av våra hjärtefrågor, och som vi också hade med i vårt valmanifest, valet 2014. ÄLDREOMBUDSMAN (jag tänker inte skriva så mycket här och nu om just vad det innebär, men vill man läsa om det klickar man på den blå texten ovan så länkas man till Vfp,s hemsida).

Förslaget/motionen gick alltså vidare efter det lämnats in till kommunfullmäktige, för att få svar från socialnämnden. För att göra en lång historia kort, så tolkar jag svaret som förvaltningen lämnade till nämnden som att, vi har redan en såpass bra äldrevård i vänersborg, bland de främsta i sverige. Så att införa denna ombudsman är onödig. Alltså föreslår man att nämnden skall avslå motionen. Och det är klart, att förvaltningen skulle bifalla är ju lika med att dom själva anser att dom inte gör ett bra jobb..

Men sedan kommer vi till en spännande del, och det är när nämnden skall ta beslut om bifall eller avslå (kom nu ihåg att detta är daterat till 30 oktober 2014  alltså den ”gamla nämnden” och en månad efter valet). Morgan Larsson (Vfp) yrkar bifall. Medans nämndens ordförande Tove af Geijerstam (Fp) yrkar att bifalla förvaltningens förslag, alltså att avslå om att inrätta en Äldreombudsman i Vänersborgs kommun. Ärendet gick till votering där 10 ledamöter röstade för att avslå motionen, 1 ledamot röstade för bifall, och 2 vänsterpartistiska ledamöter avstod. Alltså blev resultatet att avslå och att nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå.

Onsdagen den 3 september följde det med en bilaga till den lokala tidningen Vänersborgaren. Denna bilaga var ett utskick från Folkpartiet i Vänersborg. Den innehöll ett antal saker som man ville göra om folk röstade på dom.

20150225_165557På sidan 3 i bilagan, så står det vad man vill göra kring äldre… 15 punkter. Men?? vad står det på punkt 13?

införa äldre ombudsman

Va? Detta vill man innan valet. Men efter valet yrkar man avslag på att införa det man gick till val på att göra. Jag hänvisar då givetvis till att ordförande i nämnden var just folkpartist och det var hon som yrkade att bifalla förvaltningens avslag..?? Kan också meddela att det fanns ytterligare en folkpartist i nämnden som också röstade för att avslå motionen.

Jaja, nu får vi väl se vad som  händer i kväll när Kommunfullmäktige tar upp motionen.

Och så vill jag avsluta med några textrader ur en sång som Vfp,s ordförande/partiledare hänvisa till i en debatt innan valet i Gestad bygdegård. Det är Stefan Demerts gamla hit ”Luring”.

Vi bara luras, vi bara luras luras, allihop och överallt.

POLITIKERN ÄR EN LURING, EN RIKTIG LURING, POLITIKERN ÄR EN LURING, OCH DET ÄR VI ALLIHOP… HAN LOVAR GULD OCH GRÖNA SKOGAR OM DU GÖR SÅ HAN FÅR MAKT, EFTER VALET HAR HAN SEDAN GLÖMT VAD HAN HAR SAGT..

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Dialog i Mulltorp

februari 24, 2015 2 kommentarer

IMG_0012

Idag bar det iväg till kunskapens högborg på Tunhemsslätten, Mulltorps skola. Denna anrika byggnad som danat och fostrat, och även format och inpräntat den otroliga intelligens som alla vi födda och uppväxta i denna historiska byggd får dras med i livet…

Anledningen till denna visit beror på att Barn och utbildningsnämnden fått en inbjudan av föräldraföreningen, då de vill diskutera skolans framtid. Mest beror det nog på att vi i nämnden inte följde förvaltningens råd att besluta om att starta upp för en nybyggnation av förskola och matsal. Jag har skrivit om det tidigare, och för egen del handlar det mest om otydligheter, och uteblivna svar från förvaltningen. Att jag skulle ha en dold agenda med de i alliansen, med syfte att förhala och till slut lägga ner skolan, som antydningarna i reservationen från styrande lät påskina. Vill jag å det bestämdaste dementera. Så är absolut inte fallet. Jag har hela tiden gått till försvar för våra landsbygdsskolor, nu som då, även tidigare då jag representerade ett annat parti i nämnden. Det finns inte på kartan att jag skulle stödja någon som helst nedläggning av småskolorna. Däremot vill jag veta vad det är jag tar beslut om, framförallt kostnader. Jag vill känna att jag deltagit i ett beslut som jag med trygghet kan stå för. Och Kd,s och deras kompisars återremissyrkande, med att man vill veta mer och även undersöka möjligheten och kostnad för en helt ny skola i bygden, ser jag som ett vettigt förslag än att bara lita blint på förvaltningens ord och höftande, som de styrande uppenbarligen var nöjda med… Att sedan det skulle kunna bli en ny skola någon annanstans tror jag väl inte är genomförbart om jag skall vara ärlig, men ändå väl värt att ha med som en jämförelse… Det var min tanke iallafall före mötet med medborgarna och föräldraföreningen i Västra Tunhem.

Som vanligt när man besökt denna bygd i liknande ärende så möts man av engagemang, och trevligt bemötande. Vi fick gå runt och titta i de olika byggnaderna och jag måste säga att det är sig ganska likt, som när undertecknad stegade ut för sommarlov sista gången 1982. Ändå vill jag säga att mitt intryck är att skolan är i gott skick, jämförelsevis med vad jag uppfattat när förvaltningen pratat om skolan i olika sammanhang.

Sedan fick vi en resa i historien med hjälp av en av de engagerade föräldrarna i föräldraföreningen. Och vi fick klart för oss varför skolan ligger där den ligger. Och att Tunhemsborna vill att skolan ska få ligga kvar där den är, och jag kan väl bara instämma. Jag hade en tanke innan att väg 44 skulle va ett störningsmoment, men på plats, även om det va mörkt så upplevde jag inte vägen som nått större problem, eller rättare något man tänker på alls när man väl befinner sig på skolområdet.

Ordförande i nämnden åtog sig att förklara läget, och färgade sin beskrivning till egen favör, han var ledsen att man inte kommit till skott och att han ville ha tagit beslut redan men fick rätta sig efter övriga nämnden och  att han tyckte att förvaltningen hade gett nämnden en bra redogörelse (vi var uppenbarligen en majoritet i nämnden som inte tyckte det, då kan man ju fundera på om den va så bra som han ville påskina), vilket gjorde att när han var färdig så inflikade min gamle fd parti kompis (då jag tillhörde V) Stefan Kärvling, och bad om att få tala om hur vi andra såg på det, vilket han gjorde mycket bra och tydligt, där han bla förklarade att han själv och även hans före detta parti kompis (numer välfärdspartisten) slogs för skolan sist, under medborgardialogen. och att vi skulle ha något i bakfickan att vilja skada skolan i syfte att lägga ner, kan dom glömma. Jag tror nog att folk ändå förstod hur vi tänker och att vi vill veta mer.

Kristdemokraten Gunnar Bäckman pratade också för sig, och hur han tänkte gällande förslaget om att utreda om man kan bygga en ny skola, samtidigt gjorde även Gunnar klart att han tog till sig hur folk resonerar och likt mig själv också tycker att det givetvis är viktigast vad de som bor i området vill/ och tycker.

Jag blir bara fortfarande inte klok på förvaltningarna som sköter ärendet. Fortfarande ingen mer förklaring än höftade kostnader, lite klokare blev jag då det förklarades att det i ett första läge används ett data program som är gällande för hela riket vid sådana här projekt. Sedan resonerar man med personal och rektor för att få fram behovet, och räknar i det här systemet, och då får man fram dessa siffror. Kostnader per kvadratmeter.. Ok. det kan jag förstå i en nybyggnation. Men gällande renovering? vad är det som kostar 16,9 miljoner? Alltså det är ju det som är jämförelsen till nybyggnation 15,2 miljoner.. Sen har det susats från förvaltningshåll att antagligen kommer inte denna summa räcka, utan det blir dyrare.. Antagligen? Och som jag skrev i en tidigare blogg så hörde jag resonemanget i paus, från förra ordinarie mötet där förvaltningens representant  fick nått vått i blicken när han berömde förslaget om att utreda att bygga en helt ny skola.

Jag har bett om mer exakta uppgifter men det finns ingen som kan ge det. Och som ordförande uttryckte idag, det är egentligen oväsentligt då nämndens uppdrag är att bestämma att överlämna ärendet om att starta upp projektet till samhällsbyggnads nämnden, och att vi då kan få mer rättvisa siffror och att vi då tar beslut att gå vidare. Jag litar inte på att allt går rätt till, alltså blir jag frågande, och jag vill ha mer svar. Jag vill känna mig trygg i mitt beslut.

Men visst nu står vi där vi står, och ärendet förväntas komma upp igen i april. Förhoppningsvis får vi mer information då.. fast efter dagens lilla träff så vet jag nog redan nu hur mitt ställningstagande blir.

20150224_181827

Bilden ovan är klassrummet där denna bloggare och välfärdspartist tillbringade sina kunskapshungrande dagar mellan 1978 – 1980 (klass 3-4) ganska likt, fast ingen svart tavla och andra gardiner. Man hade även förminskat korridoren och byggt ett lärarrum där vi gjorde stenciler i spritångor. Ett roligt återseende efter minst 30 år..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Extra möte BUN 2015-02-23

februari 23, 2015 Lämna en kommentar

norra skolan

Idag var det extra utlyst nämndsammanträde med barn och utbildningsnämnden. Ärendet för dagen handlade om förra ordinarie mötets ärende nr 7.

Vi började dagen med studie besök på Norra skolan. Det handlade om att se med egna ögon hur det ser ut i verksamheten vi skall ta beslut om. Tyvärr blev det inte som jag uppfattade från ordinarie mötet att även få se de andra skolorna som berördes i ärendet. Öxnered, Rånnum, Onsjö samt Granås. Det handlar om att det behövs mer lokalytor, och det vill man lösa med hjälp av moduler / paviljonger eller vad man nu väljer att kalla det. På ordinarie mötet blev nämnde förvirrade av förvaltningens dragning och ville ha en bättre förklaring. Det fick vi idag, men som sagt jag är inte tillfullo nöjd då vi endast besökte Norra skolan.

Men att man behöver lokalytor blev man införstådd av, med hjälp av ledsagande rektor som visade upp sin skola och den modul som redan finns. Det är intressant att besöka verksamheten och borde vara något vi gjorde oftare… Nu fick vi ju klart för oss av ordförande att det faktiskt ingår i vårt uppdrag att på egen hand besöka och sätta sig in i ärenden som kommer upp.. Och javisst, givetvis… Håller med, men jag kan samtidigt tycka att förvaltningen borde presentera ärenden så det inte finns tveksamheter,, men det är va jag tycker….

Ja vidare så återsamlades vi i kommunhuset och fick en genomgång av fastighetsförvaltningens Gunnar Björklund. Han presenterade en idé om en permanent lösning för norra… Intressant men kanske inte exakt på det stället man skulle önska, men det handlar om gammal byggnad och en vägg som är speciellt vacker i sin konstruktion så statsarkitekten hade en uppfattning om var man skulle kunna bygga, som sagt om detta fanns det delade meningar i nämnden. Men en bra förklaring för att göra historien lite kortare var Björklunds förklaring kring kostnad.

För BUN handlar det om hyres kostnad. En modullösning kostar i hyra ca 1,6 miljoner om året. Och då handlar det om ett treårskontrakt, när de treåring gått kan man välja att ta bort modulerna eller fortsätta hyra dom , beroende på hur behovet ser ut.. En permanent lösning/ nybyggnad skulle kosta ca 1,2 miljoner om året, men då är det en kostnad utslagen på 30 år. Och den byggnaden är där även om elevantalet skulle minska och behovet som är svårt att sia om skulle förändras. Visst på sikt så är det billigare hyra på en nybyggnation, men om vi skulle få ett tapp inom 3 år så är det en lättare besparing att avsluta hyran.. Så i dagsläget känns det som att behovet är akut och innan man gjort en större aktuell översyn av behovet så låter det som att det smartaste vi kan göra nu är att hyra in moduler, för då har vi dom på plats till höstterminen. Nu var detta ett exempel, på vad det kan kosta. I detta ärende står det att beräknad hyra per modul skulle hamna på ca 680 000 kr per år och per modul. Och då ingår etablerings och avvecklingskostnad på 1 miljon per modul. (Kan ev bli mindre om man ställer dom på befintliga moduler då behövs mindre markarbete och mindre el och avlopps kostnader). Och som sagt vi har redan modul på plats som kostar denna hyra. Så om jag uppfattat rätt blir det ca 680 000kr +680 000 kr per år i hyra av moduler på Norra skolan. Och sen skall man komma ihåg att det sker på offentlig upphandling.. Så det kan både bli billigare eller dyrare än uppskattad kostnad.

Detsamma gäller givetvis de övriga skolorna i ärendet, även om jag skulle vilja sett platserna. Vissa delar av nämnden menade att placering av moduler var inte relevant i ärendet utan det måste få vara upp till förvaltningen att sköta detta på sitt sätt och med sin kunskap om vad som blir bäst för skolorna och barnen. Nu delade jag inte riktigt den uppfattningen utan menade att det visst var relevant var modulerna sätts upp.. Jag tar ett beslut som politiker, och kan mycket väl få ta det i en diskussion med en medborgare som tycker att de här modulerna står helt galet och förstör deras barns skolgårdar, då det redan i dag är inskränkningar med redan inhyrda moduler… Det bästa är ju om det går att bygga dom på varandra både kostnadsmässigt och ytmässigt. Och det skulle jag ju helst vilja att man gjorde, men det ville man inte garantera från förvaltningen utan det blir så som ”man” tycker blir bäst.

Ok, tillslut efter mycket dividerande så tog nämnden ett beslut, och jag följde även detta, ( fast lite motvilligt, men inser att det inte får dra ut på tiden) så beslutet blev en enig nämnd…
Barn och utbildningsnämnden beslutar.
1. Att tillfälligt för en treårsperiod förhyra 5 st moduler med placering vid Öxnered skolan, Norra skolan, Granås skola, Rånnums skola samt Onsjöskolan inför höstterminen 2015 samt
2. Att begära av Samhällsbyggnadsnämnden att projektera och upphandla denna beställning.

Som sagt Mulltorp kom aldrIg med i dagens extramöte.. Åtminstone inte under protokollfört möte. Däremot hettade det till, då kristdemokraternas ledamot i församlingen upprördes av ordförandes och hans allierades reservation i ärendet på ordinarie nämndmöte. Och då jag själv ingick i det negativa yttrandet som beskrivs i reservationen, så kan jag bara instämma med kristdemokraten.. Det känns inte riktigt rätt att bedömas på det sätt, då man vill veta mer innan man tar ett beslut som kan komma att kosta stora pengar.

Jag framförde själv att jag efterlyst kostnadsuppgifter som jag inte fått,, och att jag ingår i en nämnd som tagit beslut förut i ärende som genererat stora kostnader och fördyringar,,, jag vill veta mer innan jag tar ett sånt beslut. Kan tex nämna att i strukturutredningen som är daterad 2011 så står det att Mulltorp är sliten och kräver renovering och man uppger en investeringskostnad på 2 miljoner kronor. En renovering idag som vi har att välja på skulle kosta 16,9 miljoner kronor.. ? På 4-5 år har investerings behovet ökat med 14,9 miljoner kronor?

Ok det kan finnas en förklaring att de 2 miljonerna bara handlade om grundskoledelen och att någon investeringskostnad för förskoledelen aldrig togs upp i strukturutredningen… Men detta är inget jag fått någon förklaring i, även om jag sa det på dagens möte,, så satt förvaltningen tyst.

Förhoppningsvis blir jag klokare i morgon för då skall jag till Västra Tunhem och Mulltorp skola och ha en dialog med föräldraföreningen, tydligen skall även tjänstemän medverka också, och då kanske det blir klarare…. Eller inte.

Kategorier:Vänersborgs kommun

Ärende Mulltorp

februari 20, 2015 1 kommentar

Jag blir inte klok på detta ärende. Jag begär att få information för att förstå men det kan jag inte få av min förvaltning. Alltså begär man att beslut skall tagas på projektledarens redogörelse och yttrande.. Ungefär som ”du måste tro på vad jag säger” ”fast jag egentligen inte vet vad jag pratar om”. Nu var jag kanske lite elak.. Ursäkta.

Som jag skrev i min rapport häromdagen, så stödde jag ett yrkande som krävde återremiss av ärendet, samt att yrkandet innehöll en utredning om ev nybyggnation av hela skolan samt att titta på möjligheter att bygga den någon annanstans. Detta är givetvis i min tanke att ställa till de förslag som redan finns, alltså renovera befintliga byggnader eller bygga nytt förskola/matsal. Jag kan tycka att det är relevant att även ha det som ett ställningstagande, då enligt förvaltningen egentligen alla byggnader inklusive grundskolan är undermåliga, samt att jag hörde i en paus hur projektledaren välkomnade förslaget när han samtalade med förslagslämnaren (Kd representant). Pga att han aldrig får lämna ett sådant förslag då han som förvaltningens representant måste förhålla sig till kommunfullmäktiges beslut om att alla skolor skall behållas.

Som sagt jag har begärt att få uppspecade uppgifter om kostnader. Alltså vad är det som kostar 16,9 miljoner respektive 15,3 miljoner. Jag vill också ha tillgång till de ritningar som man hänvisar till i nämndens handlingar.
Svaret från projektledaren är att han har inga siffer uppgifter, han har fått dessa från sammhällsbyggnadsförvaltningen, och då är det bara de exakta siffrorna 16,9 och 15,3 miljoner. Vidare hänvisar han till att detta brukar vara tillförlitligt och kan slå på + – 10%. Samt att det upphandlas på anbud och det kan givetvis också påverka från att ge exakta uppgifter.

När det gäller ritningar så är de hemliga. För de är bara ett utkast och skall man kunna ta del av dem så måste man slå fast beslutet att det skall byggas.

Ok.. Återigen, jag skall ta ett beslut på nått som är på en höft.

Min yrkeslivserfarenhet som förtroendevald inom fackföreningsrörelsen inom industrin, så ingick jag i väldigt många projekt. Och jag har nog aldrig varit med om ett liknade upplägg. En projektledare som inte har siffror på vad projektet kostar (vad som kostar) även om det är ett tidigt skede, så borde han ju ha dessa kunskaper, han skall ju ändå föreslå för nämnden att ta ett beslut om en investering för BUN på cirka 10 miljoner ( resterande upp till 15,3 /16,9 skall samhällsbyggnadsnämnden stå för). Att sedan ritningar är gjorda och att man som nämndsledamot inte kan få ta del av dessa, kan jag delvis förstå för att de riskerar bli offentliga. Men hur skall vi kunna ta ett beslut, hur skall vi kunna diskutera frågan med berörda medborgare?? När vi inte vet vad vi pratar om..?

Sedan måste jag även kommentera extra mötet som BUN beslutade om att ha v 9. För att reda i vad jag trodde ärende 7 och 8 ( 7 handlade om att skapa mer lokaler med hjälp av moduler på ett antal skolor, samt 8 just om Mulltorp). Men nu när kallelsen kommit märker jag att ärende 8 fanns inte med alls, och de studiebesök vi ville ha blev endast 1 skola, Norra skolan. Jag skrev till nämnden och påpekade mina iakttagelser både från nämndsmötet och det som kommit i kallelsen. Men uppenbarligen enligt svar från ordförande, så var min iakttagelse inte samma som hans. Utan Mulltorp kommer inte diskuteras för det är för komplext och han bedömer att det tar tid samt att det inte är tids satt, vilket alltså innebär att ärendet antagligen kommer dra ut på tiden, vilket åtminstone jag uppfattade och även fler med mig som röstade för återremiss, uppfattade att det det är bråttom och att det skulle ske skyndsamt. I övrigt gällande extramötet, så måste min bedömning bli att ärende 7 inte kommer att avgöras på det mötet. Utan bara en del av ärendet, norra skolan. Jag har ställt frågan till nämnden och ordförande men inte fått svar.. Enda som har svarat just på den frågan om studiebesök på fler skolor kommer från ena parten av återremiss ställarna (SD). Och de bekräftar att min uppfattning delas av fler..

Man påpekar i sin reservation från styrande (c,s och mp) att återremissen gällande ärende 8 (Mulltorp) är ett sätt att förhala och att man medvetet ser till att skolan inte uppfyller målen om en likvärdig skola. Vad Kd och resten av minialliansen har för syfte kan jag inte svara för. Men för egen del handlade det inte om att förhala utan mer att få mer information om vad jag skall ta beslut om, vilket jag i min enfald trodde jag skull få av förvaltningens föredragande tjänsteman på sammanträdet.. Vilket jag alltså inte fick. Jag inbillar mig att även de andra som inte ingår i minialliansen (V och Sd), delar min uppfattning till beslutet att stödja Kd förslaget.

IMG_0012

Kategorier:Vänersborgs kommun

Barn och utbildningsnämnd 2015-02-16

februari 17, 2015 1 kommentar

Rapport från gårdagens nämndsammanträde, i barn och utbildningsnämnden Vänersborgs kommun.

Nämndsammanträdet började som planerat denna vår klockan 8:30, tyvärr körde det ihop sig för undertecknad så han kom 5 minuter för sent, märkligt hur det är egentligen, man upplever att man är ute i god tid och att man har all tid i världen, så blir det ändå stress.. jaja så kan det va. Men som sagt mötet drog igång som planerat även om jag inte va på plats.

Ärende 2:Det började med en verksamhetsuppföljning- hållbar utveckling och internationalisering.

Bland annat togs här upp att de 130-150 nyanlända barnen i kommunen har påverkat de centrala skolorna mest samt Rånnums skola i Vargön. Vilket givetvis påverkar både angående lokaler och personal. Sedan har vi även till detta ett kommande behov på Kumliens förskola/skola (asylboendet på restad). Kommunen måste skrapa fram ytterligare lokaler och personal på sikt, då det förväntas öka med elever. Ett stort problem är rekrytering av personal som är flerspråkiga, man upplever stor svårighet att klara detta.

Ärende 3: Vi fick även en uppföljning kring skolinspektionens tillsyn, den tillsyn som gav 31 kritik punkter på ett antal skolor i kommunen, runt 5-6 skolor var de som fick kritik och delade på dessa punkter. Man säger idag att 24 av 31 punkter är åtgärdade, 7 kvarvarande rör Dalbo skolan och man har satt in insatser för att stötta så man räknar med att den 30 juni 2015 skall alla punkter vara släckta.

Ärende 4: Elevhälsan föredrog patientsäkerhetsberättelse. Det pratades om bl.a problem med städning, brist kring dokumentation och IT problematik.

Ärende 5: Beslut om att föra över 300 Tkr till kultur och fritid. Det handlade om investeringsbudget för Musik och ungdom, som tidigare gick över från Barn och ungdom till Kultur och fritid. Investeringsbudget hade inte inte först över, så detta skall göras nu. Det handlar om ett lånelöfte som BUN hade och som man nu för över till Kultur och fritid, alltså inga rena pengar från vår budget.

Ärende 6: Framställan till kommunstyrelsen om medel till planerad verksamhet/personaltäthet. Det handlar om dom 9 miljoner som tidigare beslutades i kommunfullmäktige att kommunstyrelsen skulle bevaka och att behövde BUN dom så får man begära dom. Och det vill man göra nu. Man vill ha medel till personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem. Man räknar med 18 årsarbetare för dessa 9 miljoner. Ett problem i detta är olika skrivningar, i kommunstyrelsens skrivning står det att pengarna endast skall gå till grundskolan. Detta diskuterades flitigt men man kom ändå fram till att försöka begära även till förskola, då det är där de stora bristerna ligger, och att BUN måste ju få begära till det som man har behov av.

Nu kommer vi till två punkter som blev sådär.. Men jag påstår att det hela berodde på ett dåligt arbete från förvaltningen, och att ärendena inte var tillräckligt förberedda, därav stor förvirring hos nämndens ledamöter, vilket senare resulterade till att nämnden beslutade om ett extra möte (mot ordförandes vilja) ett möte där vi skall kunna få en chans att själva bilda oss en uppfattning innan vi tar beslut, alltså ett möte med studiebesök.

Ärende 7: Tillskapande av lokalytor inom grundskolan. Brist på lokaler. Förvaltningen vill hyra paviljonger/moduler för att skapa mer plats/klassrum på skolorna Öxnered, Norra skolan, Granås, Rånnum samt Onsjö. Dessa behöver vara klara till höstterminen. Här blev det mycket rörigt då föredragande tjänsteman erkände att förslaget egentligen var dåligt och att man egentligen skulle behöva ett annat förslag.. typ och ordförande i nämnden pratade om att man kanske inte alls behövde mer yta på Norra utan mer personal, fast det var beklagligt att det sas enligt förvaltningschefen.. Vissa ledamöter pratade om att istället köpa moduler i stället för att hyra, vilket i sin tur skapar problem med bygglov då man endast får ha sådana moduler uppsatta i femårsperioder. Alltså tillfälliga bygglov. Även Rösebo?? kom in i diskussionen även om skolan inte tillhörde ärendet. Förvaltningen talade om hur dålig den skolan var, och den hade egentligen större behov och större prio om man ser till eftersatthet, men att platsbristen på övriga skolor måste gå före.. ”Rösebo är ingen bra skola, man bedriver allt i samma rum grundskola, förskola och i samma rum serveras även skolmaten, lärarna har inga egna utrymmen etc etc..” Det hördes även från moderat håll att hur kan man som lärare acceptera en sådan arbetsmiljö?? Jodå, det är ju ingen hemlighet att mini alliansen och förvaltningen i Vänersborg vill lägga ner skolan, så att det kommer negativa ordval från den sidan kring den lilla skolan är ju ingen överraskning. Rösebo skola

Ärende 8: Tillskapande av lokalytor Mulltorp. Även här upplever jag ett rörigt och nedvärderande upplägg från förvaltningen. Skolan är i uselt skick. Framförallt matsal och förskoledelen som är inhyst i den gamla lärarbostaden. Man pratar om att det är radon (som man lyckats få bukt med genom fläktar), inget anpassat för att bedriva den verksamhet man bedriver, oljepanna i både förskola och grundskola. Dåligt dränerat, och allmänt eftersatt. Det pratas om att renovera det som finns kontra bygga nytt, och då pratar man om förskola och matsal. Att bygga nytt skulle bli billigare än att renovera och anpassa det som finns, total kostnad för renovering 16,9 miljoner och riva och bygga nytt 15,3 miljoner. Nu vill man då komma igång med detta för det är bråttom. Alltså begära att det byggs nytt. Jag får svårt, likt förra ärendet att ta ett riktigt beslut, enligt förvaltningen uppfattar jag att skolan är under all kritik och då pratar vi hela skolan. och vi pratar om ganska mycket pengar 15 – 16 miljoner kronor. Saker och ting har förändrats drastiskt under de fyra år jag suttit med i nämnden. Vill minnas att man pratade om en investering på 7-8 miljoner för att få skolan/förskolan godkänd av miljö/hälsa, som hade satt krav på värme ventilation etc.. samt upprustning. Nu pratar vi det dubbla, och säkert lite till då vi vet att utredande tjänsteman utredde en ny förskola i kvarteret hönan som drog iväg med 10-15 miljoner + innan den ens börjat byggas. (och nu verkar det inte bli nått med det). Jag kände att jag ville inte ta ett beslut här och nu. Utan att jag vill själv bilda mig en egen uppfattning. Och samtidigt kom ett förslag på återremiss från KD och mini alliansen, där man även ville undersöka om det går att bygga en helt ny skola, och då på någon annan plats i Västra Tunhem. Då platsen i dag känns som mitt ute i ingenstans och stor väg alldeles i närheten. Man hävdade att endast 2 elever idag tar sig till skolan själva och resten bussas. (Vilket inte är något nytt, under min egen skolgång i denna skola vill jag minnas att det var liknande, fast inga bussar utan skolskjutstaxi, och de som tog sig dit för egen maskin bodde i lärarbostaden). Mitt ställningstagande blev således att följa återremiss förslaget med undersökning om möjlighet att bygga en helt ny skola.  Mulltorp-skolawebb

Samt att stötta Vänsterpartiets förslag om extra nämndmöte, för att göra studiebesök på ärende 7 och 8, samt även ta upp frågorna igen på det mötet. För båda ärendena är det panik med…

Ärende 9: Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut. En motion som kommer från Centerpartiet och som nämnden skall svara kommunfullmäktige på. För egen del röstade jag för bifall. Självklart skall landsbygdens perspektiv tas med i politiska beslut. Förvaltningen tyckte antagligen det blev mera jobb så man ville avslå. Men nämnden enades om att bifalla. Efter röstning.

Detta var det mesta .. i en sammanfattning. Ett rörigt möte, där jag kände stor olust att ta beslut då det inte kändes genomarbetat.

Kategorier:Vänersborgs kommun