Arkiv

Archive for mars, 2015

Frågor och svar

mars 14, 2015 1 kommentar

 

frågetecken

Jag skrev häromdagen att jag skickat ett antal frågor till förvaltningen.. Mest bara för att verifiera att jag fattat rätt, men samtidigt försöka få mer klart för mig vad som gäller i viss specifik fråga/frågor.

Svaret kom igår, visserligen inte tillfredställande och inte svar på alla frågor. Men ett svar fick jag.

Oginal mailet såg ut så här på mina frågor..

Det är ett par saker som vi pratade om i måndags gällande budget. Jag vill bara bli klar med att jag uppfattat saker och ting rätt.
 
När man tittar på bilden i utbildningshäftet vi fick  så står det Bokslut 2014. Förändring mot prognos/budget:  förskola +64 barn, fritidshem pedgoms 6-12 år +145 elever, Grundskola F-åk 9 +196 barn. och sedan står det belopp, 6,4, 3,2 samt 17,6 Mkr.
 
Vi har tidigare hört att det kommit ca 130 nya barn till kommunen, jag förstår inte riktigt. om jag läser bilden så är det inte 130 utan minst 260. Vad är den exakta summan?
Jag funderar också på vad är detta för barn? det sägs bara att det kommit in nya invånare.. Och när man frågar i politiska sammanhang och säger att det är ett problem som kan röra en invandrar fråga,, så får man ganska snabbt förklarat för sig att det inte har med migrationsboendet att göra.. för det belastar inte kommunen. och sen känns det inte som man vill prata mer om det.. Men jag vill veta för jag tycker det är viktigt i sammanhanget.
Det jag vill veta, är det helt plötsligt så att vi fått en tillströmning från grannkommunerna som vi inte räknat med? eller har det att göra med anhöriginvandring eller invandrare med permanent uppehållstillstånd som blivit placerade i kommunen etc??
 
Siffrorna i bilden säger en ökad kostnad på 27,2 Mkr medans underskottet, om jag fattat rätt landar på 22,8Mkr. Är underskottet mest beroende på den ökande barn tillströmningen som vi inte räknat med?
Som sagt jag håller på att smälta en del saker, och för att komma rätt behöver jag svar på om jag uppfattat saker rätt.
Jag skickade ett ytterligare mail samma dag med två frågor till som löd så här:
Jag läser i handlingarna inför kommande möte, i ärende 8.
 
Det står att man haft svårt med organisationen i Frände, Dalbo och Rösebo pga sviktande elevunderlag.
Det står också längre ner att för att komma i balans så krävs att Frände, Dalbo och Rösebo gör åtgärder 2015.
Vad för åtgärder?
 
De tagna beslut som vi föreslås ompröva angående utökning av lokaler, 5,5Mkr antar jag är Modulerna??
 
Svaret som jag inte upplever tillfredställande, mest pågrund av att det inte innehöll svar på samtliga mina frågor, lyder så här.

Hej Magnus!

Översänder svar på dina frågor.

 När vi redovisar bokslutet 2014 så gör vi en jämförelse mot lagd prognos avseende antal barn/elever och jämför mot faktiskt utfall.

Vi har även beräknat vad dessa barn/elever skulle ha kostat på ett helår och dessa uppgifter finns redovisade under Bokslut 2014.

 

När Kent nämner uppgiften om nya elever som ligger runt 130-166, så är detta den ökning av elever som är baserad på faktiskt förändring av antal elever om man jämför förändrat elevantal mellan januari och december 2014.

 

Elevökningen beror till största delen av anhörighetsinvandringen och är en del i den stora ökningen av invånare i Vänersborgs kommun som under 2014 ökade med nästan 900 nya invånare.

 Beräknat underskott avser fler barn/elever än vad vi räknat med.

 

Blev ju inte direkt nått jätte klargörande, Att ökningen som jag redan visste fast ville ha det mer klargjort för mig, beror på anhörig invandring. Var väl egentligen det enda jag fick ett klart svar på. och att underskottet beror mest på detta

Antal barn som enligt presentationsmateriel skulle vara minst 260, är troligen uppskattat om jag fattat rätt, eller..?? och faktiska antalet som svaret anger är 130-166. Men min fråga var vad är den exakta siffran, då jag tycker att det förekommit för många siffror i ärendet. Så skulle man tolka svaret är alltså den exakta siffran, 130-166.. Känns ju exakt och bra.

Nä.. möjligt att jag är trög eller nått.. men jag blev inte direkt klokare på detta svar från förvaltningen.

 

Kategorier:Vänersborgs kommun

Utbildningsdagar 2015 03 09-10

framtidens skola

Två dagars utbildning med barn och utbildningsnämnden i Vänersborg, hette det. Vi skulle efter dessa dagar komma upp på ”berget” och kunna blicka ner på verksamheten. Nja,, jag kom nog aldrig upp på den där toppen som man antagligen förväntade sig. Jag kände igen det mesta då jag varit med förut, och visst är det alltid bra med uppfräschningar. Men som sagt nån bestigning av nått berg upplevde jag aldrig.

Första dagen ägnades mycket att diskutera budget, så den dagen kändes mer som ordinarie nämndsammanträde. Fast visst va det väl bra för frågan kring ekonomi och budget är krävande kommande möte, så det passade nog bra att vi började prata om det redan nu.

Nu försöker jag dagarna efter att, sammanfatta och smälta in. Men givetvis återkommer frågetecken, då det ändå blir mycket saker och intryck på två dagar tillsammans med olika politiker och förvaltningsfolk.

Jag har ställt några frågor till förvaltningen för att reda ut min frågetecken, jag tror jag har uppfattat rätt men för säkerhetskull så måste jag verifiera, så man fattat rätt för att kunna fatta rätt beslut.

BUN har gått med förlust (alltså minus i budget) och förväntas gå mer med förlust, typ 22,8 Miljoner. Vi behöver alltså mer pengar. Kommunstyrelsen är avig att ge oss detta (om jag fattat rätt). Så då kommer förvaltningen med ett förslag som man tycker att vi skall besluta om i nämnden för att hamna i balans. I det förslaget finns det neddragning av personal, minskande av skolytor, ta tillbaka nämndens beslut om att hyra in moduler till ett antal skolor som har brist på yta (Detta är vad jag uppfattat av texten alltså modul grejen, här är en sak jag vill få bekräftat att jag förstått rätt). Man pratar också om organisatoriska problem på Dalbo,Frände och Rösebo, och att man förväntar sig att detta rektorsområde gör åtgärder 2015 (här är ytterligare en fråga till förvaltningen från mig, Vilka åtgärder förväntas man göra?)

Anledningarna till att BUN gör minus beror på flera saker, bla höjda semesterlöne skulder, höjda hyror och att det börjat fler barn i kommunens skolor, fritids och förskolor än man budgeterat för. Jag har hört olika siffror, först 130. sedan 150? och nu på denna utbildning 196 barn till grundskolan, 145 till fritids/ped omsorg och 64 till förskolan (barn 1-5år). När det gäller de 145 så är det barn som är 6-12 år alltså ingår dessa även i 196 grundskolebarn. Och det innebär alltså om jag uppfattar rätt, 260 barn som kommit nya till kommunen, som man inte budgeterat för, som man inte hade räknat med.

Vad är detta för barn? undrar jag. Jag får inga bra svar tycker jag, men allt tyder på att det är invandrar relaterad ökning. Och när jag nämnde detta i måndags så får man bara klart för sig att det inte har något med asylboendet på restad att göra. För de som är där får man betalt av staten för.. Ja,ja visst, det fattar jag också. men är det så att det helt plötsligt är en ström av människor som flyttat in till vår kommun från exempelvis våra grannkommuner. Eller är det en invandrar relatera ökning?

Problemet som man kan bemötas av när man ställer denna fråga är att ingen vill riktigt svara tycker jag, och att frågan är inte relevant, för oavsett så är det barn som vi är skyldiga att bereda skolgång till.

Med risk för att bli kallad rasist (för tyvärr är det populärt att stämpla folk just rasist i dagens samhälle när man undrar över saker som rör invandrar relaterade ärenden), så vill jag ändå veta. För frågan är relevant. Om vi får ta emot en större andel nya elever helt plötsligt som är knutna till en generös invandrarpolitik, som bestämts av de som styr landet så måste ju dessa ökande kostnader även tillsättas till kommunen från staten. Kan jag tycka. Detta skall inte tas ur den budget som är baserad på en verksamhet med 260 färre barn. Det som händer är ju precis det som förvaltningen föreslår. Vi måste säga upp personal och ta ett nytt beslut om skolorna i Vänersborg, där det riskeras att läggas ner ett antal småskolor på landsbygden.

Bland de förslag som ges till nämnden så kan man finna personalneddragningar. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5år: personalminskning med 16 heltidstjänster, vilket ger en minskad kostnad om 7,4 Miljoner kronor på helår. Grundskola F-9: personalminskning med 21 heltidstjänster som ger en minskad kostnad om 10,7 Miljoner kronor. Här ingår även att ompröva beslut om ökning av lokaler, som ger en besparing på 5,5 miljoner kronor.

Jag kan också tillägga att från allianshåll i nämnden kom signalerna ganska snabbt om deras inställning, ”Aldrig att vi går med på en personalminskning, däremot minskning av lokaler kan man göra”. Alltså samma tongångar som förra mandatperioden. Lägg ner små skolorna på landsbygden (min egen tolkning av deras inställning)

Min spontana tanke blir ju givetvis att på grund av ökad invandring till kommunen påverkar detta våra skolor och skolbarn i kommunen negativt, med att skolor får stängas på landsbygden och personal tätheten blir mindre. Och vilket parti kommer vinna framgång på detta???

Man förväntar sig att det kommer lika många under detta året som förra, fast det är inget man kan säker ställa än utan det blir som det blir. Men några pengar har vi inte…

Som sagt jag har ställt ett antal frågor till förvaltningen, som jag inte fått svar på än. Så en del jag skriver är min gissning och uppfattning hittills. Kan bli annorlunda då jag fått svaren. Jag återkommer snart i ämnet…

Kategorier:Vänersborgs kommun

Rösebo skola 2015-03-05

Rösebo skola

Rösebo skola andas lite Bullerbyn. Skolgården består av fruktträd, granskog, fotbollsplan och ett för årstiden väldigt populärt, lerigt dike. Här står också båten Ragnhild på skolgårdens torraste plats. En skolgård för fantasi och lekfullhet. Så börjar ett reportage i Bohuslänningen 13 april 2011. Läs gärna hela reportaget tryck på LÄNK . Jag rekommenderar att man gör det, för det är en bra och beskrivande text hur skolan fungerar, texten är även aktuell i dag 2015.

Jag gjorde idag ett besök i Rösebo skolan, för att som representant för Välfärdspartiet och som ledamot i Barn och utbildningsnämnden i Vänersborg få en uppdatering i skolbyggnadens status, hur ser det ut, hur upplever personalen sin situation etc.. och givetvis för att jag inte litar på kommunens tjänstemän, jag har hört att skolan kommer att komma upp på nämnden snart,, när vet jag inte, men det finns viss brådska för problem finns kring yta, matservering/kök och givetvis uppvärmning som sker med oljepanna.. (precis likt Mulltorp).

Kommunfullmäktige har beslutat att de skolor som finns i kommunen skall vara kvar, ingen skall läggas ner. Men givetvis kan beslut ändras, så är det ju. Och rektor äger ju rätten att flytta elever (likt det man gjorde tidigare i Väneryr och Sundalsryr) om rektor skulle tycka att skolverksamheten inte funkar.

Förvaltningen försökte smyga in en sak förra mandat perioden, i ett försök vad jag tror handla om att avveckla skolan fast behålla fritidsverksamheten. Läs denna blogg jag skrivit tidigare EN OSANNING OCH RÖSEBO NÄRA NEDLÄGGNING .

Det har också pratats i nämnden vid flertalet tillfällen från allians håll, att ni som vill ha kvar småskolorna kanske gör invånarna en otjänst, ni tvingar dom att ha kvar sin skola, fast dom kanske inte vill… vilket är ett ganska plumpt uttalande, för idag har vi fritt skolval. Vill föräldrarna inte ha sina barn i Rösebo, så väljer man en annan skola. Och det finns redan barn i dag inom upptagningsområdet som valt annan skola, men det skall inte bero på just att de inte vill att barnen skall gå just i denna skola, utan mer på att man upplever en osäkerhet kring skolans fortlevnad, men å andra sidan finns det faktiskt föräldrar som sökt sig till Rösebo, som vill att deras barn skall gå där. Och det finns även en tro på att om man investerar och visar att man menar allvar med att behålla småskolorna, så kommer fler att komma och fler avstår att välja bort Rösebo.

Indikationer inför framtiden säger också att  skulle skolan läggas ner, så kommer de flesta att söka sig till Uddevalla kommun.

Kommunen har tydligen redan varit aktiva kring utbyggnad eller moduler. Tydligen har det även visats ritningar och växlats ideer om hur man vill ha lokalerna för att de skall funka bäst. Tycker det är intressant, precis som i  ärendet Mulltorp finns det ritningar.. (men antagligen hemliga).

Jag tycker att Rösebo är en föredömlig skola och miljö, för barn de 3-4 första viktiga skolåren, där de får en trygghet och ett behagligt sätt att förhålla sig tillvarandra. Vi borde ha fler sådana här enheter. Men det är vad jag tycker och tycka saker är ju fritt.. Förutom i demokratiberedningen.. fast det är en annan historia.

20150305_151609

Skolsalen.. huvudsalen där undervisningen bedrivs samt måltid intages.

20150305_152513

En del av skolgården

20150305_152528

En byggnad som har använts till både lektion och lärarkansli, tyvärr numer utdömd pga att man uppmätt hälsovådliga mängder av mögelsporer. Byggnaden används endast som förråd. Denna byggnad kommer att rivas i en situation nybyggnad, hur det ställer sig vid en situation modul vet jag inte då oljepannan inhyses även här.

En tidigare uppgift sa att investeringarna i denna skola skulle uppgå till ca 7 miljoner (uppgifter under skolstrukturen). Om detta är samma kostnad idag vet jag inte, och skall vi titta på hur det såg ut med Mulltorp under samma skolstrukturutredning så skulle det kosta 2 miljoner där, men i dag 15,3 -16,9 miljoner beroende på vad man skall göra för åtgärd..

Kategorier:Vänersborgs kommun