Arkiv

Archive for mars 21, 2015

S och C = uppsägningar??

 

framtidens skola

Läser på ttela Weben,, att det är på gång i Lilla Edet igen. Nedläggning av byskolor. Verkar som vi följs åt, vår kommun och Lilla Edet. Förra gången det var på tapeten vill minnas att det var 2011, så fick man backa, och skolorna blev kvar, likaså blev det i Vänersborg fast inte samma år utan 2012 (förutom Sundals ryr, som redan i praktiken var nedlagd, då verksamheten var flyttad).

Jag fascineras lite av att läsa att oppositionen i Lilla Edet reagerar starkt, i lilla Edet är oppositionen M,C och Mp (och givetvis SD, men som i de flesta kommuner i Sverige så räknas väl inte dom??) S,Fp och V styr, och man är tydligen fast besluten att skolorna skall läggas ner och verksamheter skall flyttas. Man tänker tydligen köra igenom det i nämnden och inte i kommunfullmäktige, som jag personligen kan tycka skall vara de som avgör i en sådan stor fråga.

I Vänersborg så styr S, C och Mp. Och oppositionen är M,Fp och KD, och tre partier som står själva V, Vfp och SD. I Vänersborg är Oppositionen mer benägen att lägga ner skolor (M,Fp och Kd) medans styrande har lovat att inte lägga ner skolor,, (innan valet iallafall).

Verkar som Centern är en stor avgörande aktör gällande byskolor. I Lilla Edet är dom i Opposition och i Vänersborg sitter dom med i styret. Sossarna styr i båda kommunerna, i Lilla Edet vill man lägga ner men i Vänersborg vill man bevara… Fast som sagt Centern har en påverkan..

Skolstrukturs översynen i Vänersborg beställdes av Ordförande i Barn och ungdomsnämnden på ett presidie möte 2009-08-31. Ordförande vid denna tid var S Anders Larsson (S) (denne mannen tog många goa beslut under sin tid som ordförande i BUN). Syftet var givetvis att se över och se om man kunde spara pengar genom att slå ihop och ta bort skolor. Socialdemokraternas representant tillika vice ordförande i nämnden förra mandat perioden, var helt inne på samma linje, tills Marie Dahlin (S) tog över i en skoldebatt i Västra Tunhem och sa att socialdemokraterna skulle inte lägga ner några skolor, socialdemokraterna ville behålla alla skolor. Men fram till dess hade socialdemokraterna i barn och ungdomsnämnden jobbat för en effektivisering i enlighet med skolstruktur utredningen, tillsammans med styrande M,Fp och Kd.

Att även Vänersborg kan komma till att flytta verksamheter och ta ett nytt beslut i kommunfullmäktige angående småskolorna skulle kunna bli en verklighet, även fast vi som vill bevara småskolorna andades ut när kommunfullmäktige tog beslut.. När det gäller denna fråga känns det som att den aldrig lägger sig, utan pyr hela tiden för att blossa upp med jämna mellanrum.. Fast återigen Centern sitter med och styr i Vänersborg…..

En annan sak förra gången S och C styrde i kommunen så stod det så här i Barn och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2009:

Extraordinära åtgärder Med anledning av finanskrisen och den försämrade konjunkturen tog kommunfullmäktige beslut om extraordinära åtgärder. Detta har präglat hela året och visat sig i bl.a. anställningsstopp och övertalighet.

• Tidsbegränsade anställningar, motsvarande 75 årsarbetare, avslutades vid vårterminens slut och har till största delen inte återbesatts.

• I juni lades ett varsel till Arbetsförmedlingen på 129 personer, motsvarande ca 75 årsarbetare. Flertalet av dessa arbetar inom skola/skolbarnsomsorg.

• Timavlönade har minskat från 34 årsarbetare 2008 till 22 årsarbetare 2009.

• Möjligheten att tillämpa frivilliga avgångsförmåner har prövats. Tre personer har beviljats avtalspension/avgångspremie.

• Omställningsarbete till lägre antal anställda har pågått hela året och beräknas pågå fram till augusti 2010.

 

Enligt besparingsförslag som vi fått i nämnden nu i mars 2015 med styrande S och C är uppsägningar av 37 heltidstjänster inom skolan.. Vi har en skyldighet att få en budget i balans säger man från nämndsordföranden.. Och vill ha mer ideer från förvaltningen var man kan spara.. Vi har ett underskott på 22.8 Mkr. Det finns inget att spara.. det går inte att spara. och skall man spara så är det uppsägningar det handlar om.. och som jag ser det är det inget alternativ.

Är det så, att så fort socialdemokraterna och Centerpartiet styr i kommunen kan man vänta sig uppsägningar i skolan??

Kategorier:Vänersborgs kommun