Arkiv

Archive for mars 18, 2015

Enskild pedagogisk omsorg

 

 

 

Det finns något som heter enskild pedagogisk omsorg, det är ungefär som gamla tidens dagmamma ungefär. Och bedrivs i privatregi.. I kommunen finns förresten 13 st kommunanställda dagmammor eller rättare dagbarnvårdare.. I slutet av 80 talet fanns det ungefär 140-160 kommunanställda dagbarnvårdare.. Men med minskad efterfrågan så finns det endast 13 st kvar.

Men som sagt enskild pedagogisk omsorg, är något som man kan få hålla på med som privat.. Typ passa sina egna barn och grannarnas och få betalt för det. Ex har du tre barn så får du ha tre barn till i din hemmaverksamhet, typ dagmamma…

Det finns entreprenörer som har tagit till sig detta och gjort det till en affärsverksamhet.. I vår kommun finns det ett par stycken verksamma, var av en av dom är väldigt stor..

Av de barn som har pedagogisk omsorg i kommunen så är 18% av dom inskrivna i den enskilda pedagogiska omsorgen. Att jämföra med övriga riket som ligger på 7%. Alltså ligger Vänersborg väldigt långt över genomsnittet. Vänersborgs kommun betalar givetvis för detta, för det måste man. Men man måste även göra kontroll så att de som jobbar med detta uppfyller kraven… Tex svenska språket som är en viktig del i denna verksamhet.. (Tyvärr har det tidigare förekommit att någon som jobbat med detta inte uppfyllt kravet, vilket beror på att det är en stor del av entreprenörens verksamhet finns i invandrartäta områden)..

Man kan tro att detta är ett sätt att utnyttja systemet. Hade dessa barn ingått i vår kommunala verksamhet om det privata alternativet inte funnits.. Nej antagligen inte. Då föräldrarna inte har något arbete så har de heller ingen rätt till barnomsorg. Utan barnen hade antagligen varit hemma. Nu får man betalt och man har ett ”jobb”, och det kan väl vara lovvärt på alla sätt..

Kommunen måste som sagt göra kontroller.. Och jag fick höra på utbildningsdagarna med BUN, att det man gör är att man samlar in dokument från entreprenörerna och ser så att man uppfyller kraven.. Frågan är hur sanningsenliga är dessa dokument?? Men det är dom säkert.

Alltså helt lagligt kan man passa sina egna och grannens barn och få betalt. Entreprenörerna sköter det administrativa och betalar ut lön, samtidigt som dom får betalt av kommunen.

Från en entreprenörs hemsida kan man läsa detta…

Gratis barnomsorg till alla!

I motsats till de flesta barnomsorgsplatser tar vi inte ut någon barnomsorgsavgift från föräldrarna. Effektiviteten i vår arbetsmetod ger oss möjlighet att bjuda på avgiften.

Principen för vår barnomsorgsmodell bygger på att du får betalt för dina egna barn om du har hand om lika många barn från en annan familj.

Några viktiga regler

Du får betalt för dina egna barn om du har lika många barn från en annan familj. Vi tar emot barn i ålder 1-12 år. 

Du väljer själv hur många barn du vill arbeta med. Lönen är rörlig utifrån hur många barn du har (generellt sett är det bättre ersättning för yngre barn).

Utöver lön får du omkostnadsersättning (mat, ersättning för förslitning, vissa förbrukningsartiklar…) efter Skatteverkets riktlinjer.

Varje anställd måste ha ett utdrag från polisens belastningsregister som visar att man är ostraffad. För att kunna bli anställd behöver man ha utbildning inom barnomsorg, alternativt erfarenhet av att vara tillsammans med barn. Erfarenhet kan tillexempel vara som förälder, som ledare i barngrupper, eller annan erfarenhet som vi bedömer som tillräcklig.

”För att kunna bli anställd behöver man ha utbildning inom barnomsorg” ”alternativt erfarenhet av att vara tillsammans med barn” snacka om ett brett spann…

 

Kategorier:Vänersborgs kommun