Arkiv

Archive for mars 16, 2015

BUN 2015-03-16

mars 16, 2015 1 kommentar

Pengar

Så då har det varit nämndsammanträde i Barn och Utbildningsnämnden i Vänersborg igen då… Jag har vidrört det en del i mina tidigare bloggar under förra veckan.. om den stor a heta frågan som vi behövde ta beslut om. Pengar och budget i balans. Vi förväntas ju som sagt gå minus i nämnden med 22.8 miljoner, mest beroende på nya elever som man inte räknat med.

Att tro att saker och ting skulle bli klarare efter detta nämnd möte var för optimistiskt tänkt.. För givetvis blev det rörigt igen.. för en arbetslös fd industriarbetare/truckförare.. Jag ställde ju tidigare lite frågor till förvaltningen ”frågor och svar” och eftersom jag upplevde att de svaren jag fick inte var tillfredställande, så hoppades jag att det skulle bringa mer klarhet när ärendet föredrogs. Siffror som uppgetts gällande hur många barn det kommit är nu enligt förvaltningen 166 grundskolan och 115 förskolan. I materialet från utbildningsdagarna så stod det ju 196 grundskole elever och 64 förskolebarn.. Men den faktiska siffran från januari till december 2014 är 166 grundskola och 115 förskola.. eller?? jo men så är det enligt förvaltningen, vi budgeterar för ett gissat antal och jämför man med det vi budgeterat för så är det 196 barn i grundskolan och 64 i förskolan.. fast det egentligen är 166 och 115.. typ. Antar att alla andra förstår i nämnden, för uppenbart blev det verifierat på ordförandes  inrådan.

Sen diskuterades det flitigt gång efter annan problematiken med organisationen i på Dalbo/Frände och Rösebo. Enligt våra handlingar utgör dessa, 3,2 miljoner av underskottet.. Stora organisatoriska problem,, verksamhetschefen talar om att arbete görs men antagligen kommer man inte att vara i balans förrän 2016. Ett av problem är att få ”rätt” personal till skolorna med rätt behörighet, vilket lett till att man har fler lärare istället.

Ett annat problem som man talade om var att nämnden avslog ett förslag som förvaltningen kom med 2014, där det handlade om att flytta verksamheten från Rösebo skolan till frändeskolan. Här påtalar man också att, visst det finns en fullmäktige beslut om att inga skolor skall läggas ner, och det tänkte man inte göra heller.. utan bara flytta verksamheten.. Besparing man skulle gjort, skulle hamnat på ca 1 miljon och där ingick även att man skulle kunna säga upp en tjänst. Läs gärna min blogg från förra året ”En osanning och….”

Våra borgerliga vänner med den Folkpartistiska Vice ordförande i nämnden som talesperson, gjorde helt klart att det var nämndens beslut, och nämnden får ta sitt ansvar. Vi skall inte belasta förvaltningen för detta.. för de hade tagit fram ett förslag som skulle sparat pengar. Men nämnden beslutade att inte flytta verksamheten. Med andra ord, nämndens fel som inte tog beslutet..

En märklig sak till som hände var att ledande gruppering S,C och Mp önskade samtala med V och Vfp för att hitta ett sätt att få samsyn i hur man skulle tackla förvaltningens förslag, angående personalneddragningar, lokalförändringar etc.. Vi träffades och hade ett bra samtal tycker jag. Men vi kom inte 100 fram till gemensamt ställningstagande. Vänsterpartiet la fram ett yrkande som skulle göra att ärendet avgjordes direkt på mötet, och att det förslaget bara skulle tala om att Nej, det går inte att spara.. det finns inte en chans.

Medans C,S och Mp pratade om att man skulle återremittera ärendet, och ge förvaltningen i uppdrag att hitta andra lösningar till besparingar.. och att ärendet skulle komma upp igen i april.

Nu blev det så att vårat samtal ledde inte till något konstruktivt gemensamt, då Ordförande la fram sitt förslag under redogörelse punkten och inte väntade till ajournering av mötet med samtal mellan partierna innan beslutsomgång, vilket ledde till att Vänsterpartiet gjorde samma sak, la upp sitt yrkande innan beslutsomgången.. Jag (Vfp) valde att yrka bifall till vänsterpartiets förslag, då jag likt de inte kan se hur det skulle gynna ärendet att återremittera, blir bara en fördröjning som skadar skolan då de inte vet vilken organisation de har att rätta sig efter till hösten. Och eftersom man valde att lägga ett yrkande direkt från C, S och Mp istället för att diskutera så såg jag inget annat alternativ än att följa Vänsterpartiet. Efter ajournering så kom det ett förslag från C,S,Mp, Fp, M och Kd!!!

Förslaget från vänsterpartiet var uttömmande och omfattande, tänker inte återge det i sin helhet men yrkandet var följande.. ”Vänsterpartiets yrkande är därför att barn och utbildningsnämnden beslutar att den inte kan föreslå besparingar. Nämnden vidhåller att det behövs en förstärkning av anslagen för att överhuvudtaget hindra en sänkning av kvaliteten i verksamheterna”

Förslaget från Ordförande som lägger förslag från C,S,Mp,Fp,Kd och M lyder så här: ”barn och utbildningsnämnden beslutar -Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag till fler åtgärder samt konsekvensanalys inklusive redovisning av kostnadstäckning. Konsekvensanalysen ska innefatta redovisning av kostnadstäckning samt hur nämndens möjlighet till lagföljsamhet och uppfyllelse av nationella mål påverkas. Ärendet återkommer till nämndsammanträdet i april och kommer att ligga till grund för nämndens svar till kommunstyrelsens arbetsutskott”.

Det blev votering, vilket resulterade i att 2 röstade för V,s förslag, 8 röstade för ordförandes förslag och Sd avstod. Alltså blev det återremiss.. Och ärligt så har jag väl inte så jättemycket emot det.. Bara det att det drar ut på tiden att förklara det vi kunde gjort direkt.. DET GÅR INTE!

Och ärligt… Tillskott på 166 elever eller 196 eller 130-166. Besparingsåtgärden för att klara det ökade tillskottet är att vi sparkar 21 heltidstjänster?? På ärlig svenska.. Hur f-n rimmar det??

Nä nu orkar jag inte mer från detta sammanträde.. Får återkomma med mer, fast detta var den stora tunga pucken på detta mötet..

Kategorier:Vänersborgs kommun

Alla barns rätt till undervisning

mars 16, 2015 1 kommentar

skolan-jpg

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi”, skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén med flera. i en debatt artikel på Svt opinion 16 december 2014.

Man skriver också vidare..

Vi hoppas att rätten till undervisning även ska gälla alla skolbarn i Sverige. Varje år diskrimineras tusentals barn och skolelever i Sverige. För detta har FN kritiserat Sverige.

Bland annat lyfter man fram den stora kunskapsbrist om funktionsnedsättningar som finns hos såväl allmänhet som beslutsfattare och då särskilt inom utbildningsväsendet.

FN är också oroad över att det i rapporter framkommer att det finns barn som behöver omfattande stöd som inte får det och därför inte kan gå i skolan.

Denna ovilja och kunskapsbrist blir extra tydlig i kommunernas och de enskilda rektorernas kortsiktiga jakt på besparingar och budget i balans. Föräldrar får ofta höra att de uppfostrat barnen fel. Barnen får veta att de är lata och att det bara handlar om att ”skärpa sig”.

Men en funktionsnedsättning försvinner inte bara för att man vill, lika lite som cancer försvinner för att man vill. Eller förlamning. Eller nötallergi.

Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med exempelvis ADHD och Aspergers syndrom har svårt för att läsa av sociala koder och är sämre på att kommunicera än sina jämnåriga.

Vill man läsa hela artikeln kan man klicka här Barnen som offras i den svenska skolan 

Jag vill med detta bara understryka att jag håller fullständigt med i det de skriver. Jag upplever själv en hel del okunskap i skolans värld, fast skall ändå tillägga att i dagsläget så finns viljan att förstå och göra något, men problem kan givetvis uppstå i det som artikelförfattarna skriver, rektorers och kommuners kortsiktiga jakt på besparingar och budget i balans.

Kategorier:Vänersborgs kommun