Arkiv

Archive for mars 14, 2015

Frågor och svar

mars 14, 2015 1 kommentar

 

frågetecken

Jag skrev häromdagen att jag skickat ett antal frågor till förvaltningen.. Mest bara för att verifiera att jag fattat rätt, men samtidigt försöka få mer klart för mig vad som gäller i viss specifik fråga/frågor.

Svaret kom igår, visserligen inte tillfredställande och inte svar på alla frågor. Men ett svar fick jag.

Oginal mailet såg ut så här på mina frågor..

Det är ett par saker som vi pratade om i måndags gällande budget. Jag vill bara bli klar med att jag uppfattat saker och ting rätt.
 
När man tittar på bilden i utbildningshäftet vi fick  så står det Bokslut 2014. Förändring mot prognos/budget:  förskola +64 barn, fritidshem pedgoms 6-12 år +145 elever, Grundskola F-åk 9 +196 barn. och sedan står det belopp, 6,4, 3,2 samt 17,6 Mkr.
 
Vi har tidigare hört att det kommit ca 130 nya barn till kommunen, jag förstår inte riktigt. om jag läser bilden så är det inte 130 utan minst 260. Vad är den exakta summan?
Jag funderar också på vad är detta för barn? det sägs bara att det kommit in nya invånare.. Och när man frågar i politiska sammanhang och säger att det är ett problem som kan röra en invandrar fråga,, så får man ganska snabbt förklarat för sig att det inte har med migrationsboendet att göra.. för det belastar inte kommunen. och sen känns det inte som man vill prata mer om det.. Men jag vill veta för jag tycker det är viktigt i sammanhanget.
Det jag vill veta, är det helt plötsligt så att vi fått en tillströmning från grannkommunerna som vi inte räknat med? eller har det att göra med anhöriginvandring eller invandrare med permanent uppehållstillstånd som blivit placerade i kommunen etc??
 
Siffrorna i bilden säger en ökad kostnad på 27,2 Mkr medans underskottet, om jag fattat rätt landar på 22,8Mkr. Är underskottet mest beroende på den ökande barn tillströmningen som vi inte räknat med?
Som sagt jag håller på att smälta en del saker, och för att komma rätt behöver jag svar på om jag uppfattat saker rätt.
Jag skickade ett ytterligare mail samma dag med två frågor till som löd så här:
Jag läser i handlingarna inför kommande möte, i ärende 8.
 
Det står att man haft svårt med organisationen i Frände, Dalbo och Rösebo pga sviktande elevunderlag.
Det står också längre ner att för att komma i balans så krävs att Frände, Dalbo och Rösebo gör åtgärder 2015.
Vad för åtgärder?
 
De tagna beslut som vi föreslås ompröva angående utökning av lokaler, 5,5Mkr antar jag är Modulerna??
 
Svaret som jag inte upplever tillfredställande, mest pågrund av att det inte innehöll svar på samtliga mina frågor, lyder så här.

Hej Magnus!

Översänder svar på dina frågor.

 När vi redovisar bokslutet 2014 så gör vi en jämförelse mot lagd prognos avseende antal barn/elever och jämför mot faktiskt utfall.

Vi har även beräknat vad dessa barn/elever skulle ha kostat på ett helår och dessa uppgifter finns redovisade under Bokslut 2014.

 

När Kent nämner uppgiften om nya elever som ligger runt 130-166, så är detta den ökning av elever som är baserad på faktiskt förändring av antal elever om man jämför förändrat elevantal mellan januari och december 2014.

 

Elevökningen beror till största delen av anhörighetsinvandringen och är en del i den stora ökningen av invånare i Vänersborgs kommun som under 2014 ökade med nästan 900 nya invånare.

 Beräknat underskott avser fler barn/elever än vad vi räknat med.

 

Blev ju inte direkt nått jätte klargörande, Att ökningen som jag redan visste fast ville ha det mer klargjort för mig, beror på anhörig invandring. Var väl egentligen det enda jag fick ett klart svar på. och att underskottet beror mest på detta

Antal barn som enligt presentationsmateriel skulle vara minst 260, är troligen uppskattat om jag fattat rätt, eller..?? och faktiska antalet som svaret anger är 130-166. Men min fråga var vad är den exakta siffran, då jag tycker att det förekommit för många siffror i ärendet. Så skulle man tolka svaret är alltså den exakta siffran, 130-166.. Känns ju exakt och bra.

Nä.. möjligt att jag är trög eller nått.. men jag blev inte direkt klokare på detta svar från förvaltningen.

 

Kategorier:Vänersborgs kommun