Arkiv

Archive for mars 12, 2015

Utbildningsdagar 2015 03 09-10

framtidens skola

Två dagars utbildning med barn och utbildningsnämnden i Vänersborg, hette det. Vi skulle efter dessa dagar komma upp på ”berget” och kunna blicka ner på verksamheten. Nja,, jag kom nog aldrig upp på den där toppen som man antagligen förväntade sig. Jag kände igen det mesta då jag varit med förut, och visst är det alltid bra med uppfräschningar. Men som sagt nån bestigning av nått berg upplevde jag aldrig.

Första dagen ägnades mycket att diskutera budget, så den dagen kändes mer som ordinarie nämndsammanträde. Fast visst va det väl bra för frågan kring ekonomi och budget är krävande kommande möte, så det passade nog bra att vi började prata om det redan nu.

Nu försöker jag dagarna efter att, sammanfatta och smälta in. Men givetvis återkommer frågetecken, då det ändå blir mycket saker och intryck på två dagar tillsammans med olika politiker och förvaltningsfolk.

Jag har ställt några frågor till förvaltningen för att reda ut min frågetecken, jag tror jag har uppfattat rätt men för säkerhetskull så måste jag verifiera, så man fattat rätt för att kunna fatta rätt beslut.

BUN har gått med förlust (alltså minus i budget) och förväntas gå mer med förlust, typ 22,8 Miljoner. Vi behöver alltså mer pengar. Kommunstyrelsen är avig att ge oss detta (om jag fattat rätt). Så då kommer förvaltningen med ett förslag som man tycker att vi skall besluta om i nämnden för att hamna i balans. I det förslaget finns det neddragning av personal, minskande av skolytor, ta tillbaka nämndens beslut om att hyra in moduler till ett antal skolor som har brist på yta (Detta är vad jag uppfattat av texten alltså modul grejen, här är en sak jag vill få bekräftat att jag förstått rätt). Man pratar också om organisatoriska problem på Dalbo,Frände och Rösebo, och att man förväntar sig att detta rektorsområde gör åtgärder 2015 (här är ytterligare en fråga till förvaltningen från mig, Vilka åtgärder förväntas man göra?)

Anledningarna till att BUN gör minus beror på flera saker, bla höjda semesterlöne skulder, höjda hyror och att det börjat fler barn i kommunens skolor, fritids och förskolor än man budgeterat för. Jag har hört olika siffror, först 130. sedan 150? och nu på denna utbildning 196 barn till grundskolan, 145 till fritids/ped omsorg och 64 till förskolan (barn 1-5år). När det gäller de 145 så är det barn som är 6-12 år alltså ingår dessa även i 196 grundskolebarn. Och det innebär alltså om jag uppfattar rätt, 260 barn som kommit nya till kommunen, som man inte budgeterat för, som man inte hade räknat med.

Vad är detta för barn? undrar jag. Jag får inga bra svar tycker jag, men allt tyder på att det är invandrar relaterad ökning. Och när jag nämnde detta i måndags så får man bara klart för sig att det inte har något med asylboendet på restad att göra. För de som är där får man betalt av staten för.. Ja,ja visst, det fattar jag också. men är det så att det helt plötsligt är en ström av människor som flyttat in till vår kommun från exempelvis våra grannkommuner. Eller är det en invandrar relatera ökning?

Problemet som man kan bemötas av när man ställer denna fråga är att ingen vill riktigt svara tycker jag, och att frågan är inte relevant, för oavsett så är det barn som vi är skyldiga att bereda skolgång till.

Med risk för att bli kallad rasist (för tyvärr är det populärt att stämpla folk just rasist i dagens samhälle när man undrar över saker som rör invandrar relaterade ärenden), så vill jag ändå veta. För frågan är relevant. Om vi får ta emot en större andel nya elever helt plötsligt som är knutna till en generös invandrarpolitik, som bestämts av de som styr landet så måste ju dessa ökande kostnader även tillsättas till kommunen från staten. Kan jag tycka. Detta skall inte tas ur den budget som är baserad på en verksamhet med 260 färre barn. Det som händer är ju precis det som förvaltningen föreslår. Vi måste säga upp personal och ta ett nytt beslut om skolorna i Vänersborg, där det riskeras att läggas ner ett antal småskolor på landsbygden.

Bland de förslag som ges till nämnden så kan man finna personalneddragningar. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5år: personalminskning med 16 heltidstjänster, vilket ger en minskad kostnad om 7,4 Miljoner kronor på helår. Grundskola F-9: personalminskning med 21 heltidstjänster som ger en minskad kostnad om 10,7 Miljoner kronor. Här ingår även att ompröva beslut om ökning av lokaler, som ger en besparing på 5,5 miljoner kronor.

Jag kan också tillägga att från allianshåll i nämnden kom signalerna ganska snabbt om deras inställning, ”Aldrig att vi går med på en personalminskning, däremot minskning av lokaler kan man göra”. Alltså samma tongångar som förra mandatperioden. Lägg ner små skolorna på landsbygden (min egen tolkning av deras inställning)

Min spontana tanke blir ju givetvis att på grund av ökad invandring till kommunen påverkar detta våra skolor och skolbarn i kommunen negativt, med att skolor får stängas på landsbygden och personal tätheten blir mindre. Och vilket parti kommer vinna framgång på detta???

Man förväntar sig att det kommer lika många under detta året som förra, fast det är inget man kan säker ställa än utan det blir som det blir. Men några pengar har vi inte…

Som sagt jag har ställt ett antal frågor till förvaltningen, som jag inte fått svar på än. Så en del jag skriver är min gissning och uppfattning hittills. Kan bli annorlunda då jag fått svaren. Jag återkommer snart i ämnet…

Kategorier:Vänersborgs kommun