Arkiv

Archive for mars 5, 2015

Rösebo skola 2015-03-05

Rösebo skola

Rösebo skola andas lite Bullerbyn. Skolgården består av fruktträd, granskog, fotbollsplan och ett för årstiden väldigt populärt, lerigt dike. Här står också båten Ragnhild på skolgårdens torraste plats. En skolgård för fantasi och lekfullhet. Så börjar ett reportage i Bohuslänningen 13 april 2011. Läs gärna hela reportaget tryck på LÄNK . Jag rekommenderar att man gör det, för det är en bra och beskrivande text hur skolan fungerar, texten är även aktuell i dag 2015.

Jag gjorde idag ett besök i Rösebo skolan, för att som representant för Välfärdspartiet och som ledamot i Barn och utbildningsnämnden i Vänersborg få en uppdatering i skolbyggnadens status, hur ser det ut, hur upplever personalen sin situation etc.. och givetvis för att jag inte litar på kommunens tjänstemän, jag har hört att skolan kommer att komma upp på nämnden snart,, när vet jag inte, men det finns viss brådska för problem finns kring yta, matservering/kök och givetvis uppvärmning som sker med oljepanna.. (precis likt Mulltorp).

Kommunfullmäktige har beslutat att de skolor som finns i kommunen skall vara kvar, ingen skall läggas ner. Men givetvis kan beslut ändras, så är det ju. Och rektor äger ju rätten att flytta elever (likt det man gjorde tidigare i Väneryr och Sundalsryr) om rektor skulle tycka att skolverksamheten inte funkar.

Förvaltningen försökte smyga in en sak förra mandat perioden, i ett försök vad jag tror handla om att avveckla skolan fast behålla fritidsverksamheten. Läs denna blogg jag skrivit tidigare EN OSANNING OCH RÖSEBO NÄRA NEDLÄGGNING .

Det har också pratats i nämnden vid flertalet tillfällen från allians håll, att ni som vill ha kvar småskolorna kanske gör invånarna en otjänst, ni tvingar dom att ha kvar sin skola, fast dom kanske inte vill… vilket är ett ganska plumpt uttalande, för idag har vi fritt skolval. Vill föräldrarna inte ha sina barn i Rösebo, så väljer man en annan skola. Och det finns redan barn i dag inom upptagningsområdet som valt annan skola, men det skall inte bero på just att de inte vill att barnen skall gå just i denna skola, utan mer på att man upplever en osäkerhet kring skolans fortlevnad, men å andra sidan finns det faktiskt föräldrar som sökt sig till Rösebo, som vill att deras barn skall gå där. Och det finns även en tro på att om man investerar och visar att man menar allvar med att behålla småskolorna, så kommer fler att komma och fler avstår att välja bort Rösebo.

Indikationer inför framtiden säger också att  skulle skolan läggas ner, så kommer de flesta att söka sig till Uddevalla kommun.

Kommunen har tydligen redan varit aktiva kring utbyggnad eller moduler. Tydligen har det även visats ritningar och växlats ideer om hur man vill ha lokalerna för att de skall funka bäst. Tycker det är intressant, precis som i  ärendet Mulltorp finns det ritningar.. (men antagligen hemliga).

Jag tycker att Rösebo är en föredömlig skola och miljö, för barn de 3-4 första viktiga skolåren, där de får en trygghet och ett behagligt sätt att förhålla sig tillvarandra. Vi borde ha fler sådana här enheter. Men det är vad jag tycker och tycka saker är ju fritt.. Förutom i demokratiberedningen.. fast det är en annan historia.

20150305_151609

Skolsalen.. huvudsalen där undervisningen bedrivs samt måltid intages.

20150305_152513

En del av skolgården

20150305_152528

En byggnad som har använts till både lektion och lärarkansli, tyvärr numer utdömd pga att man uppmätt hälsovådliga mängder av mögelsporer. Byggnaden används endast som förråd. Denna byggnad kommer att rivas i en situation nybyggnad, hur det ställer sig vid en situation modul vet jag inte då oljepannan inhyses även här.

En tidigare uppgift sa att investeringarna i denna skola skulle uppgå till ca 7 miljoner (uppgifter under skolstrukturen). Om detta är samma kostnad idag vet jag inte, och skall vi titta på hur det såg ut med Mulltorp under samma skolstrukturutredning så skulle det kosta 2 miljoner där, men i dag 15,3 -16,9 miljoner beroende på vad man skall göra för åtgärd..

Kategorier:Vänersborgs kommun