Arkiv

Archive for februari 20, 2015

Ärende Mulltorp

februari 20, 2015 1 kommentar

Jag blir inte klok på detta ärende. Jag begär att få information för att förstå men det kan jag inte få av min förvaltning. Alltså begär man att beslut skall tagas på projektledarens redogörelse och yttrande.. Ungefär som ”du måste tro på vad jag säger” ”fast jag egentligen inte vet vad jag pratar om”. Nu var jag kanske lite elak.. Ursäkta.

Som jag skrev i min rapport häromdagen, så stödde jag ett yrkande som krävde återremiss av ärendet, samt att yrkandet innehöll en utredning om ev nybyggnation av hela skolan samt att titta på möjligheter att bygga den någon annanstans. Detta är givetvis i min tanke att ställa till de förslag som redan finns, alltså renovera befintliga byggnader eller bygga nytt förskola/matsal. Jag kan tycka att det är relevant att även ha det som ett ställningstagande, då enligt förvaltningen egentligen alla byggnader inklusive grundskolan är undermåliga, samt att jag hörde i en paus hur projektledaren välkomnade förslaget när han samtalade med förslagslämnaren (Kd representant). Pga att han aldrig får lämna ett sådant förslag då han som förvaltningens representant måste förhålla sig till kommunfullmäktiges beslut om att alla skolor skall behållas.

Som sagt jag har begärt att få uppspecade uppgifter om kostnader. Alltså vad är det som kostar 16,9 miljoner respektive 15,3 miljoner. Jag vill också ha tillgång till de ritningar som man hänvisar till i nämndens handlingar.
Svaret från projektledaren är att han har inga siffer uppgifter, han har fått dessa från sammhällsbyggnadsförvaltningen, och då är det bara de exakta siffrorna 16,9 och 15,3 miljoner. Vidare hänvisar han till att detta brukar vara tillförlitligt och kan slå på + – 10%. Samt att det upphandlas på anbud och det kan givetvis också påverka från att ge exakta uppgifter.

När det gäller ritningar så är de hemliga. För de är bara ett utkast och skall man kunna ta del av dem så måste man slå fast beslutet att det skall byggas.

Ok.. Återigen, jag skall ta ett beslut på nått som är på en höft.

Min yrkeslivserfarenhet som förtroendevald inom fackföreningsrörelsen inom industrin, så ingick jag i väldigt många projekt. Och jag har nog aldrig varit med om ett liknade upplägg. En projektledare som inte har siffror på vad projektet kostar (vad som kostar) även om det är ett tidigt skede, så borde han ju ha dessa kunskaper, han skall ju ändå föreslå för nämnden att ta ett beslut om en investering för BUN på cirka 10 miljoner ( resterande upp till 15,3 /16,9 skall samhällsbyggnadsnämnden stå för). Att sedan ritningar är gjorda och att man som nämndsledamot inte kan få ta del av dessa, kan jag delvis förstå för att de riskerar bli offentliga. Men hur skall vi kunna ta ett beslut, hur skall vi kunna diskutera frågan med berörda medborgare?? När vi inte vet vad vi pratar om..?

Sedan måste jag även kommentera extra mötet som BUN beslutade om att ha v 9. För att reda i vad jag trodde ärende 7 och 8 ( 7 handlade om att skapa mer lokaler med hjälp av moduler på ett antal skolor, samt 8 just om Mulltorp). Men nu när kallelsen kommit märker jag att ärende 8 fanns inte med alls, och de studiebesök vi ville ha blev endast 1 skola, Norra skolan. Jag skrev till nämnden och påpekade mina iakttagelser både från nämndsmötet och det som kommit i kallelsen. Men uppenbarligen enligt svar från ordförande, så var min iakttagelse inte samma som hans. Utan Mulltorp kommer inte diskuteras för det är för komplext och han bedömer att det tar tid samt att det inte är tids satt, vilket alltså innebär att ärendet antagligen kommer dra ut på tiden, vilket åtminstone jag uppfattade och även fler med mig som röstade för återremiss, uppfattade att det det är bråttom och att det skulle ske skyndsamt. I övrigt gällande extramötet, så måste min bedömning bli att ärende 7 inte kommer att avgöras på det mötet. Utan bara en del av ärendet, norra skolan. Jag har ställt frågan till nämnden och ordförande men inte fått svar.. Enda som har svarat just på den frågan om studiebesök på fler skolor kommer från ena parten av återremiss ställarna (SD). Och de bekräftar att min uppfattning delas av fler..

Man påpekar i sin reservation från styrande (c,s och mp) att återremissen gällande ärende 8 (Mulltorp) är ett sätt att förhala och att man medvetet ser till att skolan inte uppfyller målen om en likvärdig skola. Vad Kd och resten av minialliansen har för syfte kan jag inte svara för. Men för egen del handlade det inte om att förhala utan mer att få mer information om vad jag skall ta beslut om, vilket jag i min enfald trodde jag skull få av förvaltningens föredragande tjänsteman på sammanträdet.. Vilket jag alltså inte fick. Jag inbillar mig att även de andra som inte ingår i minialliansen (V och Sd), delar min uppfattning till beslutet att stödja Kd förslaget.

IMG_0012

Kategorier:Vänersborgs kommun