Hem > Vänersborgs kommun > Barn och utbildningsnämnd 2015-02-16

Barn och utbildningsnämnd 2015-02-16

Rapport från gårdagens nämndsammanträde, i barn och utbildningsnämnden Vänersborgs kommun.

Nämndsammanträdet började som planerat denna vår klockan 8:30, tyvärr körde det ihop sig för undertecknad så han kom 5 minuter för sent, märkligt hur det är egentligen, man upplever att man är ute i god tid och att man har all tid i världen, så blir det ändå stress.. jaja så kan det va. Men som sagt mötet drog igång som planerat även om jag inte va på plats.

Ärende 2:Det började med en verksamhetsuppföljning- hållbar utveckling och internationalisering.

Bland annat togs här upp att de 130-150 nyanlända barnen i kommunen har påverkat de centrala skolorna mest samt Rånnums skola i Vargön. Vilket givetvis påverkar både angående lokaler och personal. Sedan har vi även till detta ett kommande behov på Kumliens förskola/skola (asylboendet på restad). Kommunen måste skrapa fram ytterligare lokaler och personal på sikt, då det förväntas öka med elever. Ett stort problem är rekrytering av personal som är flerspråkiga, man upplever stor svårighet att klara detta.

Ärende 3: Vi fick även en uppföljning kring skolinspektionens tillsyn, den tillsyn som gav 31 kritik punkter på ett antal skolor i kommunen, runt 5-6 skolor var de som fick kritik och delade på dessa punkter. Man säger idag att 24 av 31 punkter är åtgärdade, 7 kvarvarande rör Dalbo skolan och man har satt in insatser för att stötta så man räknar med att den 30 juni 2015 skall alla punkter vara släckta.

Ärende 4: Elevhälsan föredrog patientsäkerhetsberättelse. Det pratades om bl.a problem med städning, brist kring dokumentation och IT problematik.

Ärende 5: Beslut om att föra över 300 Tkr till kultur och fritid. Det handlade om investeringsbudget för Musik och ungdom, som tidigare gick över från Barn och ungdom till Kultur och fritid. Investeringsbudget hade inte inte först över, så detta skall göras nu. Det handlar om ett lånelöfte som BUN hade och som man nu för över till Kultur och fritid, alltså inga rena pengar från vår budget.

Ärende 6: Framställan till kommunstyrelsen om medel till planerad verksamhet/personaltäthet. Det handlar om dom 9 miljoner som tidigare beslutades i kommunfullmäktige att kommunstyrelsen skulle bevaka och att behövde BUN dom så får man begära dom. Och det vill man göra nu. Man vill ha medel till personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem. Man räknar med 18 årsarbetare för dessa 9 miljoner. Ett problem i detta är olika skrivningar, i kommunstyrelsens skrivning står det att pengarna endast skall gå till grundskolan. Detta diskuterades flitigt men man kom ändå fram till att försöka begära även till förskola, då det är där de stora bristerna ligger, och att BUN måste ju få begära till det som man har behov av.

Nu kommer vi till två punkter som blev sådär.. Men jag påstår att det hela berodde på ett dåligt arbete från förvaltningen, och att ärendena inte var tillräckligt förberedda, därav stor förvirring hos nämndens ledamöter, vilket senare resulterade till att nämnden beslutade om ett extra möte (mot ordförandes vilja) ett möte där vi skall kunna få en chans att själva bilda oss en uppfattning innan vi tar beslut, alltså ett möte med studiebesök.

Ärende 7: Tillskapande av lokalytor inom grundskolan. Brist på lokaler. Förvaltningen vill hyra paviljonger/moduler för att skapa mer plats/klassrum på skolorna Öxnered, Norra skolan, Granås, Rånnum samt Onsjö. Dessa behöver vara klara till höstterminen. Här blev det mycket rörigt då föredragande tjänsteman erkände att förslaget egentligen var dåligt och att man egentligen skulle behöva ett annat förslag.. typ och ordförande i nämnden pratade om att man kanske inte alls behövde mer yta på Norra utan mer personal, fast det var beklagligt att det sas enligt förvaltningschefen.. Vissa ledamöter pratade om att istället köpa moduler i stället för att hyra, vilket i sin tur skapar problem med bygglov då man endast får ha sådana moduler uppsatta i femårsperioder. Alltså tillfälliga bygglov. Även Rösebo?? kom in i diskussionen även om skolan inte tillhörde ärendet. Förvaltningen talade om hur dålig den skolan var, och den hade egentligen större behov och större prio om man ser till eftersatthet, men att platsbristen på övriga skolor måste gå före.. ”Rösebo är ingen bra skola, man bedriver allt i samma rum grundskola, förskola och i samma rum serveras även skolmaten, lärarna har inga egna utrymmen etc etc..” Det hördes även från moderat håll att hur kan man som lärare acceptera en sådan arbetsmiljö?? Jodå, det är ju ingen hemlighet att mini alliansen och förvaltningen i Vänersborg vill lägga ner skolan, så att det kommer negativa ordval från den sidan kring den lilla skolan är ju ingen överraskning. Rösebo skola

Ärende 8: Tillskapande av lokalytor Mulltorp. Även här upplever jag ett rörigt och nedvärderande upplägg från förvaltningen. Skolan är i uselt skick. Framförallt matsal och förskoledelen som är inhyst i den gamla lärarbostaden. Man pratar om att det är radon (som man lyckats få bukt med genom fläktar), inget anpassat för att bedriva den verksamhet man bedriver, oljepanna i både förskola och grundskola. Dåligt dränerat, och allmänt eftersatt. Det pratas om att renovera det som finns kontra bygga nytt, och då pratar man om förskola och matsal. Att bygga nytt skulle bli billigare än att renovera och anpassa det som finns, total kostnad för renovering 16,9 miljoner och riva och bygga nytt 15,3 miljoner. Nu vill man då komma igång med detta för det är bråttom. Alltså begära att det byggs nytt. Jag får svårt, likt förra ärendet att ta ett riktigt beslut, enligt förvaltningen uppfattar jag att skolan är under all kritik och då pratar vi hela skolan. och vi pratar om ganska mycket pengar 15 – 16 miljoner kronor. Saker och ting har förändrats drastiskt under de fyra år jag suttit med i nämnden. Vill minnas att man pratade om en investering på 7-8 miljoner för att få skolan/förskolan godkänd av miljö/hälsa, som hade satt krav på värme ventilation etc.. samt upprustning. Nu pratar vi det dubbla, och säkert lite till då vi vet att utredande tjänsteman utredde en ny förskola i kvarteret hönan som drog iväg med 10-15 miljoner + innan den ens börjat byggas. (och nu verkar det inte bli nått med det). Jag kände att jag ville inte ta ett beslut här och nu. Utan att jag vill själv bilda mig en egen uppfattning. Och samtidigt kom ett förslag på återremiss från KD och mini alliansen, där man även ville undersöka om det går att bygga en helt ny skola, och då på någon annan plats i Västra Tunhem. Då platsen i dag känns som mitt ute i ingenstans och stor väg alldeles i närheten. Man hävdade att endast 2 elever idag tar sig till skolan själva och resten bussas. (Vilket inte är något nytt, under min egen skolgång i denna skola vill jag minnas att det var liknande, fast inga bussar utan skolskjutstaxi, och de som tog sig dit för egen maskin bodde i lärarbostaden). Mitt ställningstagande blev således att följa återremiss förslaget med undersökning om möjlighet att bygga en helt ny skola.  Mulltorp-skolawebb

Samt att stötta Vänsterpartiets förslag om extra nämndmöte, för att göra studiebesök på ärende 7 och 8, samt även ta upp frågorna igen på det mötet. För båda ärendena är det panik med…

Ärende 9: Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut. En motion som kommer från Centerpartiet och som nämnden skall svara kommunfullmäktige på. För egen del röstade jag för bifall. Självklart skall landsbygdens perspektiv tas med i politiska beslut. Förvaltningen tyckte antagligen det blev mera jobb så man ville avslå. Men nämnden enades om att bifalla. Efter röstning.

Detta var det mesta .. i en sammanfattning. Ett rörigt möte, där jag kände stor olust att ta beslut då det inte kändes genomarbetat.

Kategorier:Vänersborgs kommun
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. februari 18, 2015 kl. 15:48

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: