Arkiv

Archive for augusti 21, 2014

En osanning och Rösebo skola nära nedlagd.

augusti 21, 2014 2 kommentarer

 

Rösebo skola

 

På ett av de sista nämnd mötena jag deltog i, i barn och ungdomsnämnden, närmare bestämt 12 maj. Så dök en diskussion upp kring Rösebo skolan. Förvaltningen hade ett besparingsförslag där man ville flytta verksamhet från ht -14. De borgliga KD, M och FP vill stänga skolan och nappade på detta med hull och hår. Nu är det jag som påstår det, så risk finns att i valtider vill man antagligen inte erkänna det. I debatten i Gestad försvarade sig Moderaten i församlingen att alls inte ville stänga någon skola, mer än sundalsryr och väneryr, för där fanns ändå ingen verksamhet. Men jag påstår ändå att de ville stänga flera skolor. För det som man pratade om i de olika sammanträden vi hade i samband med medborgardialogen, var deras inställning att de små skolorna var dåliga och att det var bättre att samla fler elever i färre skolor. Kostnadsmässigt och organisatorisk enklare.

Flera gånger under medborgardialogen hänvisade man till att det fanns ett minikrav för att få öppna en friskola. Jag vill minnas 50 elever. Och som sagt ingen skola på landsbygden i Vänersborg skulle klara detta krav om man skulle följa det.

Förslaget gick iallafall ut på att flytta själva skoldelen till frändeskolan och behålla fritids,  det var en del för att slippa investeringar för bl a att klara att servera skollunch, och andra renoveringsinvesteringar som behöver göras. Förvaltningen föreslog även ett alternativ där man bussar barnen till Frändefors och att de äter där. För de är ändå där flera gånger i veckan. Detta ansåg vissa i församlingen (nämnden) var en ganska bra ide. Man slapp ju då investeringskostnaden. Och om ändå barnen är på Frände skolan flera gånger i veckan för att ha lektioner där så kan man ju likaväl köra dom dit de andra dagarna också.

Någon sträckte sig så långt till att ”varför skall skolan vara kvar?  Ni som sitter där och vill ha kvar skolan vet inte ens om föräldrarna vill ha kvar skolan”. ”Dom kanske hellre ser att vi stänger den, och så sitter ni här och tvingar dom att ha den kvar”. Men faktum är ändå att kommunfullmäktige tog ett beslut att ingen skola skulle läggas ner. Verkar som vissa har svårt att ta det..

När det gäller att Rösebo barnen är i frände skolan ändå fler gånger i veckan, så är det inte är riktigt rätt. Barnen är på Frände 1 gång i veckan. Klass 1-3 har idrott ett pass, sen åker klass 1-2 tillbaka till Rösebo, medan 3an stannar kvar för att ha slöjd och musik. Förskoleklass åker aldrig till Frände.

Alltså va de lögn från förvaltningen. Det som skrämmer mig är att just denna lögnen kunde på detta möte avgjort ganska snabbt en nedläggning, många i nämnden tyckte nog att det var ok egentligen, men nu blev det inte så, inte läge att ta ett sånt beslut i valtider. Så vi som röstat för att bevara, hävdade bara kommunfullmäktigebeslutet. Besparingsförslaget ströks således. Men risken finns att man  från förvaltningen kommer att försöka igen.

Jag anser att skolan skall vara kvar. Jag ser detta som en skola som har en lugn och trygg miljö, med naturen bakom knuten. Lite synd att vissa valt bort den, men kan också förstå om man t.ex bor närmare Lane-ryr.

Med en borgerlig majoritet i kommunen efter valet, är jag ganska övertygad att denna skola läggs ner, samt även ett par skolor till i ytterkanterna.

 

Kategorier:politik