Arkiv

Archive for augusti 15, 2014

Vi vill också.. men..

augusti 15, 2014 Lämna en kommentar

holmen

 

Hamnfrågan i Vargön, har en tid debatterats mellan framförallt vänsterpartiet och socialdemokraterna. Den ene beskyller den andre för att inte ha fakta och bara tror en massa. Medan den andra tycker att motparten bara är bitter och nejsägare. Socialdemokraterna i Vänersborg vill satsa på Vargön, man anser att skall skapa nya förutsättningar och arbete. Vänsterpartiet gör hamnfrågan till en ny ”Arena” och talar om alla problem och att det kan bli en dyr affär om all fakta inte kommer fram innan man skrider till verket.

Socialdemokraterna säger att till skillnad från Vänsterpartiet så vill man något. Och eftersom man vill, så måste man ha ett inriktningsbeslut för att kunna gå vidare och signalera till olika finansiärer och företag som kan tänka sig att etablera sig i Vargön. Jag förstår resonemanget, om inriktningsbeslut som en signal, på vad man vill när man diskuterar med intressenter. Problemet är bara att inriktningsbeslut har en tendens att bli mer än inriktning. T ex, var jag själv med om detta när man beslutade om inriktningsbeslut i BUN om att se över förskolorna i kommunen. Med inriktning att lägga ner små förskolor och bygga ut stora samt bygga en helt ny i Vänersborg. I oppositionen i BUN diskuterade vi detta, jag hade en föraning om att detta inte skulle bli bra, då jag framförallt inte delar förvaltningen och vissa styrande politikers uppfattning att litet är kass och stort är bra, när det gäller skola och förskola. Men jag fick ingen med mig i min oro, utan det var ju ”bara” ett inriktningsbeslut. Alltså beslutade vi att ta detta beslut, jag kunde givetvis reserverat mig, men blev övertygad om att det var ingen fara att ta detta beslut, betydde ju inget egentligen, bara en inriktning. Det dröjde inte speciellt länge förrän första lilla förskolan lades ner, Mörtvägen i Vargön. Fullt fungerande och som alla (föräldrar och personal) var nöjda med och ett perfekt läge för de boende. Men vi var ju faktiskt överens om att låta verksamhetschefen jobba med inriktning att lägga ner små förskolor, och alltså har det blivit mer än en inriktning tolkat som en tanke.  Arenan var likadan om jag förstått det rätt, ett inriktningsbeslut som när det väl var igång som inriktning gick det inte att stoppa.

Välfärdspartiet vill också, vi vill också att Vargön skall kunna få nya företag att etablera sig och att det skapar nya jobb. Men likt Vänsterpartiet anser vi att det måste undersökas mer innan man tar något som helst beslut. Därför röstade Välfärdspartiet nej i kommunfullmäktige till ett inriktningsbeslut. För dåliga underlag, och att inriktningsbeslut har en tendens att bli ett beslut per automatik. Vi är också rädda för vad som händer när man börjar röra i älvbotten, finns det nått där som inte är bra och som kan komma i rörelse i vattnet och förstöra dricksvatten etc nedströms?? Det är industri som legat här i många år, att det läckt ut ”gosaker” kan man nog vara ganska säker på. Både från Pappersbruket och Alloys. Ofta brukar det vara så att så länge man inte rör idet så är det ingen fara, men rör man runt i det kan det bli riktigt otrevligt,, kanske.. Som sagt saken behöver utredas mer, det säger ju faktiskt även kommunens tjänstemän, om jag uppfattat saken rätt.

Från socialdemokraterna bedyrar man att det blir ingen flytt till vilket pris som helst. Men å andra sidan är man ju överens med M,FP, Kd och C. Och när man ser det ett steg längre så vill ju både Socialdemokrater och Moderater bygga lägenheter på Sanden, där hamnen i Vänersborg är idag.

 

 

 

 

 

Kategorier:politik