Arkiv

Archive for december 3, 2012

Vi och dom..

december 3, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Väst 20121203

Dagen bestod av egen studie, försöker läsa en tung bok om organisation.. Känner åter att det är svårt att ta till sig det jag läser.

Senare, efter klocka 13:00 träffades vi i vår grupp kring grupparbetet ”analys grupp”. Visst jag har sagt det förut att vi är ganska samspelta, men nu börjar det märkas lite skillnad. Vi sammanställde det vi läst och analyserat. Ser nu att vi har lite olika syn.. Vi är två med facklig bakgrund, och tre med tjänstemanna bakgrund. Av någon anledning skiljer sig ”vår” syn mot ”deras”. Vi går mer åt ett kritiskt med snudd på negativ syn på det vi analyserar, vi skriver även mer än vad ”dom” gör..

Idag när vi sammanställde blev diskussionen till en början att det mesta av det jag skrivit skulle strykas, och det enda som skulle vara kvar, var ett stycke som helt var hämtat ur boken som vi skulle referera till.. Men efter en stund och många bud fram och tillbaka så kom mer och mer text med..

Givetvis vet jag att min analys är lång skrev ett par sidor, medan man tyckte att vi skulle skriva en halv A4 var.. Jag köper nedbantningen som vi gör, och jag köper även att man tycker att det är en del egna värderingar i det jag skrivit.. men å andra sidan var det ju faktiskt så det var.. Lägger in min skrivning/analys här..

Arbetsledar område (PK) kaross fabriken SAAB automobile

Analys enligt de två första kapitlen i boken Samspel i grupp av Björn Nilsson 2005. individen (och gruppen), Gruppen (och individen).

I boken samspel i gruppen av Björn Nilsson (2005) Så pratar man om hur individen fungerar i grupp och hur gruppen påverkar individen. På arbetsplatser använder man sig av grupper (lag och team) i syfte att öka produktiviteten och gruppens kontroll över sin prestation. Man belyser även vikten att ta hänsyn till att människan är en gruppvarelse.

Tittar man då på hur det var upplagt just i fabriken och arbetsledarområdet. Så är det så att man genom åren gått igenom ett antal olika koncept där man strävat efter att skapa tighta grupper och även jobbat på gruppernas och individens inflytande både i sin arbetssituation och produktivitet. Ett exempel var ett koncept som man kallade QLE (Quality, leverans och ekonomi), som först och främst var ett syfte att jobba mot slöseri och öka produktiviteten samt att lättare kunna mäta produktivitet. Efter några år lade man även till ett H i bokstavs kombination (”H”= Human) QLEH för att också fokusera mer på individen/ människan.

Man skapade mindre grupper/ lag. Man jobbade mer med att skapa förutsättningar för att involvera och ge mer inflytande för lagen och individen. I QLE / QLEH konceptet fanns även en lagledarroll, en roll som skulle vara en länk mellan laget/ lagen/ arbetsledning och vice versa. Lagledaren skulle enligt konceptet utses av lagen i samråd med arbetsledaren. Allt i syfte om att få lagmedlemmarna mer involverade och att få vara med och påverka sin situation.

I takt med involvering av GM (General Motors) så skapades ett nytt koncept GM/ GMS. Ett globalt koncept som skulle gälla alla GM,s fabriker världen över. Här förstärks lagrollerna och även kontroll och mätning av resultat. Man visualiserade mer med hjälp av dokument och stora tavlor. Syftet var att lätt kunna läsa av hur man låg till och var man behövde förbättra, detta för att både ledning och lag/ lagmedlemmar.

Lagledarrollen förändras med att bli en ”tjänst/befattning”. Man fick alltså söka tjänsten och sedan väljas ut av arbetsledningen. Lagens påverkan var i och med detta borta. Tanken var att förstärka rollen som lagledare lägga ut mer ansvar och således även avlöna högre. I och med detta fanns också ett syfte att det skulle stärka lagen att nå högre prestation och mål.

Man belyser även i boken samspel i grupp, vikten av att bekräfta/se individen, samt stärka lagen/gruppen med att göra saker tillsammans. Detta skedde på lite olika sätt. Arbetsledare och chefer på något högre nivå behövde ses ute bland arbetarna/lagen. Arbetsledningen behövde ta sig tid att se varje individ. Man använde sig av strukturerade personalutvecklingssamtal, där individ och arbetsledare gick igenom var individen behövde för att utvecklas. I konceptet GM/GMS skapades även mål som skulle göra lagen mer samarbetade, tex lagförslag.

Detta lades in som ett mål, att varje lag eller för den del lagmedlem skulle lämna in ett visst antal förbättringsförslag. Detta premierades också i att man fick poäng på alla förslag som i sin tur omvandlades i någon form av värde/peng som kunde användas i personalbutiken eller personalmatsalen. Man fick även en form av trivselpeng som företaget stod för, som kunde användas till exempelvis julbord eller någon aktivitet med laget.

En gång i veckan så hade man ett såkallat Q-stopp/lagmöte. Där produktion stod still en halvtimma. Här kunde man samla lagen och hålla information eller ha grupparbete inom tex konceptet GM/GMS. Allt för att stärka lagen och individerna, samt produktiviteten.

Tittar man generellt på just karossfabriken, fans här en stor sammanhållning och trivsel. Som eventuellt kan härledas till att personalen hade jobbat här länge och att medelåldern var ganska hög. Detta kan jämföras både med montering med lägre medelålder, och press fabriken som hade ännu högre medelålder. Siffrorna på tex sjukfrånvaro var nästan obefintlig i en fabrik som pressfabriken, medans den var högre inom montering. Vill inte dra några slutsatser, för givetvis kan det finnas andra saker som påverkar. Men känslan är ändå att mer år tillsammans och högre medelålder tenderar till större sammanhållning/samhörighet och trivsel för just den enskilda individen. Åtminstone i den här fabriken

Lagen/grupperna var i enlighet med konceptet indelat på 5+1, alltså 5 lagmedlemmar och en lagledare. Man kan här se förklaringen i boken, att skall man få en så bra relation och samhörighet mellan individerna bör man inte ha större grupper än just 4-8 deltagare. Mer blir svårt att överblicka (kontrollera).

Det kritiska ögat…

Väljer man nu att se kritiskt på det.. Hur fungerade det? Fungerade det som det var tänkt enligt de olika koncepten? Ja, ibland och delvis.

  1. Men.. I och med att man valde att skapa en lagledar tjänst. Lyfte man särskilda individer som utsågs av arbetsledningen, och som oftast inte var påverkbara av lagen själva. Detta kunde skapa en ostabilitet och en vi och dom känsla istället för att stärka lagen.
  2. Gällande lagförslagen blev det nästan aldrig tid för lagen att tillsammans kunna sätta sig ner och fundera. Utan det blev i regel lagledare som skrev själva för att nå målen.
  3. Arbetsledningen hade en relativt hård arbetsbelastning i och med alla saker som skulle uppfyllas i GM/GMS konceptet så tiden blev liten till att synas så mycket som man skulle behöva.
  4. Genomförande och förändringar skulle göras i lagen, där lagmedlemmarna skulle vara involverade. Den involvering som skedde var mer att lagen fick information om förändringen. Lagledare genomförde ibland ensamma eller tillsammans med andra lagledare. Problematiken var även här att tiden inte fanns.
  5. De såkallade Q-stoppen/lagmöten, blev ibland inte heller som de var tänkta. Hade något gått fel i processen, så var man tvungen att ställa in stoppet och köra produktion.
Kategorier:Högskolestudier

Lite grupparbete och lite kritiskt tänkande..

december 3, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Väst 20121130

Idag försökte jag jobba hemma.. skulle sätta samman en analys. Vårt grupparbete i OGL kursen. Åter uppstår problem, jag tänker negativt, och inte objektivt. Har svårt att lägga band på mig. Men måste. Jag skulle analysera utifrån de två första kapitlen i boken Samspel i grupp av Björn Nilsson (2005). Individen (och gruppen) samt Gruppen (och individen).

Jag har fördjupat mig i kapitlen, och skall sedan utifrån detta fundera hur det funkade i vårt exempel, vi har valt en organisation från vårt tidigare arbetsliv på SAAB. Tanken var att vi skulle skriva en halv A4 var rörande det vi analyserat genom våra kapitel i boken. Jag klarar inte av detta utan mina två kapitel blir 1 och en halv A4… Blir väl antagligen att gallra lite när vi väl skall sätta ihop det.

Jag funderar lite kring kritiskt tänkande.. Helt omedvetet börjar jag uppenbarligen se kritiskt på sånt som jag inte brytt mig så mycket om förut.. Visst i mitt fackliga uppdrag och även i mitt Vänsterpartistiska engagemang, så har det alltid funnits en viss kritisk ådra.. Men det känns ändå som att det börjar hända nått. Exempel, idag satt jag och tittade i Facebook, och ser en bild/länk som en bekant delat. Det handlar om att Fredrik Reinfeldt satsar i kommande budget på mer pengar till invandrare, samt att invandrare skall få låna pengar som de sen inte behöver betala tillbaka, skattebetalarna får ta detta… ”Tycker du inte detta är ok? dela”.

Helt plötsligt kommer jag på mig själv att försöka googla på ”nyheten”, men nä.. inget svar från någon av de etablerade nyhetsforumen. Bara högerpopulistiska sidor. Jag går även in och kollar budget för 2013, men nä inte där heller, visst pengar till integration finns, men inget om att staten skall satsa extra på ”invandrar lån”..

Jag söker upp CSN, och visst det finns lån som är knutna till nyanlända invandrare, ett lån som är satt upp till max 35000:-

Från CSN,s hemsida.. ”Om du är flykting i Sverige, kan du få låna pengar av CSN för att köpa möbler och köksutrustning (hemutrustning) till ditt hem. För att ha rätt till lånet måste du bland annat omfattas av ett flyktingmottagande.”

  • Om du bor i en möblerad bostad eller är inneboende, får du låna maximalt 5 000 kronor, oavsett hur många personer ni är i familjen.
  • Om du bor i en omöblerad bostad, får du låna 15 000 kronor om du bor där ensam.
  • Om du bor i en omöblerad bostad tillsammans med andra, får du låna 15 000 kronor samt 5 000 kronor för varje familjemedlem förutom dig. Det maximala belopp som du kan få låna är 35 000 kronor.

”De två första åren behöver du inte betala något. Om du inte kan betala efter den tiden kan du ansöka om att få göra uppehåll med betalningen under ett år (anstånd) eller att få betala mindre varje månad. CSN skickar med en ansökningsblankett för anstånd första gången vi skickar räkningar till dig. Du kan också beställa blanketten på Mina Sidor – Hemutrustningslån eller genom att kontakta CSN. Tänk på att räntan räknas under den tid som du har anstånd. Ditt lån kommer alltså att öka om du inte betalar något.”

Finns visserligen en liten sak som man kan tolka till det man säger i artikeln.. ”Kan lånet tas bort? Ja, om vi bedömer att du inte kan betala tillbaka lånet. Det kan exempelvis bero på att du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. När vi bedömer om lånet kan tas bort, tar vi även hänsyn till din inkomst.” Men det det finns ju faktiskt en hel del som måste bedömas först.. Det är inte bara så enkelt att man får låna utan att betala tillbaka..

Ok.. En höger populistisk sida på nätet, sprider alltså en tolkning av hur dom ser på det. Folk läser denna tolkning utan att kritiskt läsa det, och tycker att det är förjävligt, vilket resulterar i att de sprider det vidare på facebook. Man har här nått sitt syfte.. Och ju mer man sänder dessa inte helt korrekta upplysningar, ju mer sanning blir det bland gemeneman, För man har ju läst detta nånstans..

Jag kan också se vinsten man gör här, när man vill nå ut med budskapet på det här sättet, man sätter ut det som en tidningsnotis, man skyltar inte med stora bokstäver var ifrån notisen kommer, människor uppfattar det som trovärdigt i en hast, utan att kritiskt bedöma sanningshalten. Man gör en större vinst på detta än som andra högerfalanger håller på med att affischera elskåp etc ute på stan.. med kritiska budskap och starkt deklarerande av sitt namn.. Sådana affischer försvinner bara förbi relativt obemärkt..

Intressant hur man smått förändras i sitt tänk, jag har som sagt inte brytt mig så mycket förut…

Kategorier:Högskolestudier