Arkiv

Archive for november 19, 2012

Har alla frågor ett svar??

november 19, 2012 Lämna en kommentar

Högskolan Måndag 20121119

Dagen började lite senare idag, kl 10:15. Och då började vi med kursen OGL (Organisation, grupp och ledarskap). Idag var det killen med alla högskole poängen tillika alla dom där häftiga titlarna såsom ”Universitetsadjunkt i psykologi, Universitetslärare i psykologi samt Filosofie Magister i socialpsykologi” som höll i lektionen.. Jag tyckte förra veckan att han var lite flummig, fast han ändå gick från klarhet till klarhet.. Men å andra sidan efter förra veckans möte med en annan lärare vi har ”Liksom killen”, så framstod faktiskt psykologi killen som väldigt klar…

Idag var han ändå tydligare.. Mycket pedagogiskt inriktad lektion, med tydlighet och mycket rita på tavlan med diagram etc.. Jag inser att jag kommer att gilla den här killen och ser fram mot vidare möten med honom.

Jag får en viss känsla av stress, inför litteraturen. Man försöker avdramatisera det hela och inspirera till att börja läsa. Det handlar om rena fakta böcker och således skrivna på ett sådant sätt.. Paniken jag kan känna är att, tiden är kort och böckerna många och tjocka..

Del två av dagen ITU (Introduktion till högskolestudier), den samkörs med en annan grupp som även går en kurs i ”LEAN” (Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer  i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om mer värde för mindre arbete.)

I och med att vi samkör så är vi dubbelt så många på den här kursen (ca 40 pers). Detta känns i luften, då syret blir hårt ansatt i lokalen samt att det blir relativt varmt. Känns märkligt då lokalerna är tämligen nybyggda..

Idag fick vi stifta bekantskap med en ny kille.. ”Lektor i kulturkunskap” och Docent i Etnologi”. (samt fd Bagare..) Han berättade sin historia, för detta var en informationslektion kring det vi skall läsa med honom.. ”Information, kunskap och kritiskt tänkande”.

När han berättade sin historia kring honom själv, och hans resa kände jag igen mycket från mig själv. Hur man tyckte skolan var kul 1-3, hur skolan blev lite tråkigare 4-6 för att slutligen bli ett långt och ledsamt lidande i högstadiet.. När man sedan skulle gå vidare valde man nått man ev trodde skulle vara kul men som man efter några veckor insåg var fel, gymnasiet blev inte som man en gång drömde utan bara en typ av förvaring innan man gick ut i arbetslivet till något som man absolut inte ville, men att man bara följde med och hade ingen aning om vad man egentligen ville. Osv..

Han var lätt att lyssna till och jag tror att många fick en liten lättnade upplevelse efter hans dragning, att han också faktiskt vart där, där vi är idag, samt att han haft det lite motigt pga en svagare dyslexi.. Men ändå lyckats, och visar på ett brinnande intresse för vad han håller på med. Bra… Men kanske lite långa pass mellan bensträckare, i den dåligt luftomsatta lokalen..

Som examinations uppgift skall vi hitta ett ämne, en fråga som vi skall besvara. Och svaren skall vara grundade på goda källor.. Känner lite osäkerhet,, vad skall jag hitta på, vilket ämne/fråga skall jag analysera??  Det roliga är att man skall både lämna en skriftlig och muntlig redovisning…

Kategorier:Högskolestudier