Arkiv

Archive for februari, 2012

Årets andra ordinarie möte..

februari 20, 2012 1 kommentar

Då va det dags för avrapportering, årets andra ordinarie Barn och ungdoms nämnds möte. Det snabbaste mötet någonsin? Finns en del som talar för det, och det var ganska snabbt avklarat. Inte speciellt kontroversiellt mer än ett par små saker tex begära mer pengar till Arena Vänersborg…..

Jodå, mötet var ganska lugnt, vi började med att få en genomgång av grundsärskolan och dess verksamhet tillsammans med elevhälsan. Tyckte att föredragande tjänstemän var tydliga, och jag känner att på nått sätt har man koll på de här grejerna, en lite.. nja kanske inte så jätte liten pryl egentligen.. var en varning från verksamhetschefen, för att uppfylla skollagen måste alla lärare vara behöriga från 2015. Här har man ett bekymmer,, lärarna som jobbar med grundsärskolan har inte den behörigheten som kommer att krävas.. Utan behöver utbildas, förhoppningen finns att man kan samköra med grannkommuner för att få tillstånd utbildningar kanske i samverkan med högskolan väst, pengar kommer att behövas, men man tror och hoppas på statligt stöd..

Sen kom vi till ekonomiska frågor, begäran om överföring av investeringsutrymme från 2011 till 2012 av kommunstyrelsen. Det finns ett utrymme kvar sedan 2011 och det vill ha med sig in i detta år. Detta ställer sig nämnden bakom enhälligt.

Budget 2012 begäran om ramökning och tilläggsanslag för Arena Vänersborg. Det fattas pengar precis som det gjorde förra året. man vill begära en ramökning på 6 miljoner extra för icke budgeterade kapitaltjänstkostnader och drift av Arenan, samt ett tillfälligt tilläggsanslag på2 miljoner avseende advokatkostnader för Arenan. Detta ställer vi (V) inte oss bakom, utan säger här att NEJ, vi kan inte ställa oss bakom detta då vi i höstas när man senast begärde extra pengar, så ville vi att man skulle göra en utredning på hur man kan använda arenan på ett annat sätt än idag och försöka få ner kostanderna. Detta var vi överens om i höstas, men har inte hört något mer om det sedan, sen tycker vi att det är helt vansinnigt att att begära dessa pengar i dagsläget medan medborgardialogen håller på där man hela tiden pratar om att spara pengar och av den anledningen vill lägga ner ett antal skolor.

Vi fick naturligtvis en del skit för vårt yrkande, för att vi inte hade något konkret motförslag på hur kapitaltjänstkostnaderna skulle betalas om vi inte begär mer pengar. Men vi stod fast, NEJ inga mer pengar, vi vill ha en utredning och den skall startas nu.. Risken finns att annan fritids verksamhet kan bli lidande om man inte begär mer pengar, för det talade man om för oss pengarna måste tas från någon annan stans. Ja, så kan det vara men det kostar att ha den här anläggningen, och har man inte råd att driva den kanske man skall fundera över det, kanske rent av stänga den tillsvidare, vad vet jag… Pengar finns inte, det finns inte när det gäller våra skolor.. varför skulle det finnas till Arenan?

Vi blev naturligtvis nedröstade, MP följde oss och VFP var också med oss men med en kommentar som härrör från en gammal Biskop från en svunnen tid.. Centerpartiet avstod att rösta, men hade lagt till en protokolls anteckning där man tycker att det är dumt att varje år hamna i en sådan här situation och att dessa pengar borde ligga i budget redan, för medborgarna retar sig på detta och tror att det är nya kostnader fast det inte är det egentligen..

De andra ville begära mer pengar.. Vi reserverade oss (Stefan Kärvling och undertecknad).

Vidare så pratades det om medborgardialogen, till att börja med gick något snett med utskicket att info tidningen, jag själv fick den inte och har förstått att väldigt många i mitt närområde Frändefors inte heller fick den. Vilket måste göra att det finns en hel massa tidningar och skräpar någonstans, och någon (distributör) har fått en massa betalt utan att fullföljt sitt uppdrag, detta skulle kollas upp av tjänstemännen..

Stefan Kärvling frågar presidiet om de vart med i framtagandet av materialet, de har själva sagt det tidigare att de inte haft nått med det att göra, medans protokoll säger annat. Vår ordförande hävdar lika enträget som förut att Nej dom har inte vart med, mer än att lagt sig i ur presentationen skall utföras. Tjänstemannen i ärendet säger så här.. Vi har tagit fram underlaget, sedan har presidiet godkänt vilket som skall vara med eller inte. Hmm??

Stefan Kärvling kritiserar även materialet, att det är väldigt styrande åt ett håll samt att ganska mycket är rena felaktigheter.. Ingen svarar emot. ?? Mer än att ordföranden säger nått i stil med att ”Jag är ingen lärare, men jag tycker allt att materialet är mycket bra”..

Folkpartiets representant tycker att tjänstemännen gjorde ett mycket bra och professionellt arbete när de var ute och informerade även presidiet gjorde också ett bra och professionellt intryck, stort beröm från Fp. Ingen annan sa nått…

Ett annat spännande utfall kom från KD, de hade varit på nått KD möte på riksplan, eller nått.. Där hade de fått veta om just sådana här saker som nedläggningar av skolor. Det hade vart jobbiga situationer som tom gått så långt som mordhot etc etc.. Men senare något år eller så när man frågade barnen, så trivdes de så fantastiskt i sin nya skola, så de absolut inte ville tillbaka till sin småskola,, KD,s representant menade att man får inte glömma barnen, och hur barnen känner i det här, för det blir alldeles för mycket fokus på vuxna och vad dom vill, bevara landsbygden, levande landsbygd och andra vuxen argument.. Man får inte glömma barnen och deras synvinkel..

Men allt rullar på som det skall.. man följer plan.

Både Stefan och jag har begärt att få reda på vad man betalar för när det gäller hyror för lokaler. Jag skrev i går om hur man räknar ut lokalkostnader, inte på kronor och ören utan mer generellt hur de gör, och varför vissa skolor kostar mer och andra mindre.. Nu vill jag veta vad man får för pengarna, och då vill jag att en tjänsteman från den enheten kan komma till oss och föredra vad det är som kostar.. Men jag får uppfattningen som att det var besvärligt, visst man skulle titta på det till nått möte, men speciellt entusiastiskt var det inte.. Ordföranden tyckte inte att det hörde hit, det är inte vår sak att sätta hyror, eller för den delen förstå dom. det hör inte hit i själva strukturutredningen.. Men jag tycker nog att det är väldigt väsentligt hur hyror är uppbyggda då ganska mycket av materialet går ut på att vi betalar för mycket för lokaler i vår budget.. Men vi får se.. en får la tjôta, o ligga på..

I övrigt togs en motion upp om nattdagis, och den förslogs antas. Motionen handlade om att utreda behovet.

Sen var det mest allmän info från förvaltnings chefen och nämndordförande.

Ja det var det.. och säkert lite andra saker också.. Men är säker på att Stefan bloggar i samma ämne och kompletterar.. i det jag missat..att ta upp..

Ojodå det gjorde han,, den går att läsa HÄR (klicka på den kursiva texten).

Kategorier:Vänersborgs kommun

Lokalhyror..

februari 19, 2012 3 kommentarer

Jag har funderat en del kring det där med lokalkostnader/hyror. Den här bloggen är egentligen en nedskrift för att jag själv skall försöka förstå. För precis som många andra kan man lätt tro att en del kostnader låter lite väl mycket. Som sagt för att jag själv skall begripa, men som vanligt så väljer jag att dela mina tankar genom min blogg, och vill någon läsa om mina tankar så varsågod..

Jag läser i kommentarer i Facebookgrupper som vill rädda småskolorna, att man hela tiden hänger upp sig på att hyrorna är höga, och inte relevanta, tex att en skola som är byggd för hundra år sedan borde inte kosta nått alls i hyra i dagsläget,, borde vara avskriven för längesedan. Och jag kan väl hålla med att det låter lite konstigt att hyrorna är så höga som de är, alltså för en som inte är direkt insatt som ex mig själv. Visst som ledamot i barn och ungdomsnämnden kan man kanske tycka att man borde vara det, men å andra sidan ligger det inte riktigt på vårt bord utan hos samhällsbyggnadsnämnden. Och det är väl klart att man förutsätter att den nämnden har koll på vad saker kostar.. (Vi skall ju mest lägga energi på att gång efter annan se till att en ofärdig och dåligt kalkylerad fritidsanläggning skall få de medel den så väl behöver).

Jag har skrivit tidigare att jag inte tänker vara aktiv i de där Facebook grupperna, mer än för att tanka av åsikter och påståenden. Anledningen är som jag sagt förut, blev lite less på vissa/visst parti som håller på och agerar för att svärta oss och ta egna poäng. De får dom hålla på med, orkar inte bry mig, för gör jag det blir jag irriterad och tvingas att gå till försvar, (och det tar för mycket energi just nu då jag har en hel massa annat o göra också pga min arbetsplats konkurs och att jag blivit arbetssökande)… Men jag vet hur vi agerar och hur dom agerat.. Och jag tror nog att gemene man inte heller glömmer så fort..

Men som sagt, jag vill förstå. Och då känner jag att det enklaste sättet är att fråga dom som vet.. Alltså mina partikompisar i just samhällsbyggnadsnämnden. Och jag vet inte om jag fattat rätt men för att på ett enkelt sätt sammanfatta. Så enkelt som det nu bara går??

De skolor som finns i Vänersborg ansvarar kommunens fastighetsförvaltning för, alltså äger.. Vänersborgsbostäder gör det inte, fast jag vet att en del tror eller har trott det. Men så är det alltså, Fastighetsförvaltningen. (utom Vänerparken den hyr kommunen, (ev till överpris?)).

Det pratas också om överdebitering?? Men nej säger kompisarna, det förekommer ingen överdebitering utan snarare tvärtom..

Alltså en nybyggd skola tex Nya Torpa kostar mycket pengar pågrund av avskrivningar, under en massa år. Men däremot har den en låg omkostnad gällande underhåll, i princip ingenting. (och det är ju ganska logiskt).

En skola som är äldre men nyrenoverad tex Rånnum, Granås och Vänerparken har en hög hyra pga avskrivning för de investeringar som gjorts under en viss tid och även underhållskostnader. Men även här lite lägre då byggnaderna är så pass fräscha efter renovering, så de inte behöver speciellt mycket löpande underhåll.

En gammal skola som tex Mulltorp, Rössebo, Sundals-ryr och Väne-ryr etc.. Kräver mycket underhåll då skolorna är ganska slitna, alltså är det inga kostnader för just själva byggnaden i sig utan det är kostnader för underhåll som drar i väg. Egentligen skulle hyrorna vara högre än va de är idag, om det skulle vara rent logiskt, pga att man inte lägger undan pengar för just kommande renoveringar som kan beräknas komma,, tex ett takomlägg, sånt kommer ju med jämna mellanrum (ok då kan vara en 30-40 år mellan sådana ingrepp, men man vet när dom kommer det går att beräkna) man lägger uppenbarligen inte undan till sånt, hade man gjort det så skulle hyrorna vart ännu högre.

Man betalar bara för faktiska kostnader, plus avskrivning delat på kvm. Och även här går det igen, ofta inte jämt, men ofta så har en gammal skola sämre uppvärmningssystem, isolering etc vilket ger en större kostnad. Energi behov och uppvärmning ingår också i lokalhyrorna.

Vissa gamla skolor har också ett visst renoveringsbehov, bla för att klara miljö och hälso kraven där ventilation ingår, och just sådant brukar gå lös på en hel del.. Men dessa pengar finns inte sparade, utan är tillkommande. Tex Rössebo har ett behov som uppgår till 8 miljoner (har nånstans även hört 14 miljoner?) Visst stora pengar behövs.. men o andra sidan den stora fritidsanläggningen i Vänersborg kostar lätt de pengarna varje år i tillkommande utgifter. Och varför skulle man inte kunna satsa på skolor med potential, för ett lärande i och med natur och miljö som värnar om framtiden och våra barns trygga första skolår… plus att man även satsar på landsbygden som har stor potential att hitta nya gröna näringar och egenföretagande, som kan skapa arbetstillfälle i en region som går på knäna idag??

Men i alla fall så har jag fått det förklarat för mig angående lokalhyror genom mina kompisar i samhällsbyggnadsnämnden. Och jag tycker nog att det låter rimligt. Och är det egentligen så dyrt, (allting är dyrt nuförtiden)?? Vad vinner man egentligen på att lägga ner?

Kategorier:Vänersborgs kommun

Åter en vecka till ända.

februari 17, 2012 Lämna en kommentar

Så då var denna vecka till ända.. Och fortfarande inga konkreta bud eller något annat konkret heller för den delen, mer än att konkursförvaltarna tror fortfarande på att sälja en helhet, och att det skall återstartas bilbyggande på stallbacka. Någon form av bilbyggande??

Det har varit stats sekreterare i Trollhättan idag för att träffa KK förvaltarna och följa upp arbetet med stödpaketet. Kom väl inte fram nått nytt med detta besök mer än en sak jag kan tycka är anmärkningsvärd. Statssekreterarna bekräftar att regeringen har träffat intressenter på Saabs konkursbo, men säger inte hur många. Som Håkan Ekengren (C) beskriver det så ska regeringen se till att det finns ”olja i maskineriet”. Det handlar mycket om att öppna dörrar – något han hoppas att regeringen faktiskt har gjort. Fast han vill inte säga vilka dörrar. Han hoppas?? Men vad gör dom då?? Jag vet inte vad jag skall tro.. Regeringen har ju inte brytt sig speciellt mycket förut, och jag tycker det känns som dom skiter i oss nu också. Man har fått det som man vill, SAAB i konkurs. Och kan man få KK förvaltarna att inte skynda på så kanske det kan bli en uppstyckning, så är problemet SAAB ur världen, och det slipper bli en valfråga 2014.. Nä, nu var jag jävl.. skeptisk..

Mahindra & Mahindra gjorde ett bekräftande att de var intresserade av SAAB. Det skrev jag om igår.. Jag var lite frågande.. Och är inte mindre frågande idag. Vad vill dom? Hur mycket vill dom ha? Beslutade mig för att söka lite information, o jisses va mycket indisk ekonomi och motor media det finns..

Men vad jag kan se, så är deras svar om intresset fortfarande vagt, dom säger inte riktigt klart på vad dom är ute efter. Men helt klart vill dom ha teknik för att vidareutveckla sina SUV,ar. Dom säger vid något tillfälle att dom är intresserade av vissa delar, och är beredda att betala för detta någonstans runt 200 – 300 miljoner dollar. Alltså enligt dagens kurs runda slängar 1,3 – 2 miljarder svenska kronor. Det är även prat om att det kan vara bra för deras globalisering..

En kinesisk tidning säger så här. ”13 februari sade källor att Mahindra & Mahindra övervägde att ge upp förvärvet av SAAB, då General Motors vägrade att släppa sina licenser. Men någon källa har nu  sagt att Mahindra har skickat en advokat till New York och Detroit för att förhandla.”

Jag tycker att det är mycket oklart vad dom egentligen vill, det kan ju vara så att de ändrat sig och vill ha en helhet, det händer ju ganska mycket kring budgivningar etc.. Men om jag förstår rätt så är det naturligtvis fyrhjulsdriften och tekniken som lockar, och antagligen 9-4X. Men om inte GM går att förhandla med kring just detta hur intresserade är dom i sådana fall?

Jag läste någonstans att även nån person i Kinesiska superdepartementet (tror jag) sagt att SAAB är nu ännu mer intressant än tidigare, och om jag nu har rätt så kan det ju faktiskt vara så att superdepartementet gör klart med kinesiska intressenter typ Baic, att de inte skall lägga sig och att Youngman kan köra på med sitt tänk.. Fast det finns även en del rykten som talar för att Youngman inte alls vill ha helhet utan bara vill åt vissa delar.. Fast just nu är det nog mycket rykten i omlopp.. Youngman förväntas iallafall tillbaka till Sverige nästa vecka för att fortsätta att förhandla och buda..

Brightwell Holding har inte sagt något än, det gick nått snack om att de skulle eventuellt komma med bud denna vecka.. Men tydligen inte, eller så har de det. om har ju någon form av tystnadsavtal med KK förvaltarna kring själva budgivningar och själva affärsförhandlingarna. Men vi får se. Jag har trott det förut, och jag tror det igen… Nästa vecka, då kommer det att röra på sig…

Kategorier:SAAB

ÄR MAHINDRA BRA FÖR SAAB?

februari 16, 2012 1 kommentar

 

 

Mahindra & Mahindra?? Jag vet inte riktigt… Blir inte riktigt klok på vad dom vill. Tidigare har det talats om att de är ute efter SAAB för att använda anläggningen för någon sorts el- bils tillverkning, de skall tydligen vart ute efter SAAB förra gången också när GM bestämde sig för att sälja.. De skall vart med bland intressenter men stoppats av GM? Det pratas också om att Mahindra vart ute efter jaguar när Ford avvecklade det märket, men förlorade till Tata Motors en annan indisk fordons tillverkare.

Mahindra har köpt det Koreanska märket  Ssang Yong motor company åtminstone till 70 % om jag fattat rätt. De skall också haft licens tillverkning av Willys Jeep. De håller även på med jordbruksmaskiner och någon form av motorcyklar (vilket också förklarar intresset som florerat i media av att köpa italienska Ducati). Även el-bils tillverkning verkar finnas..

Men frågan är vad är syftet med att köpa SAAB?? Vill man överhuvudtaget starta igång någon fullskalig verksamhet, eller handlar det om att få tillgång till teknik för att utveckla sina egna fyrhjulsdrivna  SUV,ar som verkar vara det dom pysslar mest med när det gäller bilar?? Eller är det som någon sagt att det bara handlar om El-bilar??

Jag lyssnade på  Pawan Goenka (president of the automotive business at Mahindra & Mahindra), men helt klart lite svårt att förstå vad han säger, visserligen pratade han engelska men med den klassiska indiska bryttningen. Men jag förstod så mycket som att han ser SAAB som ett unikt märke, inte vilken bil som helst. Han nämner något om att det kan vara bra för deras utveckling av SUV, samt att det också kan vara bra för deras globalisering.. Jag läser också i någon indisk affärs tidning (som jag nu glömt namnet på) att Mahindra är på G,, de förväntas lägga någon form av bud redan i slutet av denna vecka, de är en av fyra intressenter… ”EN AV FYRA”?? 6-7 säger Anne-Marie Poeteux.. Om den Indiska tidningen har rätt, vem är den fjärde??

Jag tror att det är så Poeteux har 6-7 intressenter, men fyra är intresserade av helheten, de andra bara av vissa utvalda delar.. Så tror jag,

Youngman förväntas åter till sverige i nästa vecka för att intensifiera budgivningen..

Undrar vad Alphan, Zamier och Victor grejar med? Det är jag väldigt nyfiken på nu.. Kanske tjôtar med GM folk??

 

ÄR KONKURSADE SAAB ETT LIKA BRA KÖP SOM SSANG YONG FÖR MAHINDRA? står det i den där Indiska affärs tidningen…

Frågan är, ÄR MAHINDRA BRA FÖR SAAB?

Kategorier:SAAB

Ingen ”omröstning”!

februari 15, 2012 Lämna en kommentar

Läste en insändare i lokal pressen, där en person uppmanade folk att inte rösta gällande skolan. ”skjuta över ansvaret på medborgarna genom att dessa skall rösta på några urusla förslag. Bojkotta omröstningen. Vi fick inte rösta när man byggde arenan”.

Jag har sett detta vid fler tillfällen där folk har fått för sig att det handlar om en röstning. Så är det inte…

Det är ingen omröstning, utan en ”medborgardialog” vilket innebär att det spelar ingen roll om det kommer in mer än 50% ”röster” på ett förslag. Det behöver inte bli det som blir politikernas val iallafall i slutändan. Det är fortfarande ett politiskt beslut.

Det skulle i princip räcka att en enda person tex kommer med ett förslag som skulle kunna bidraga till att man ser vinster som bidrar till att man får en effektivare skola.

Jag läste också någon som undrade ”Hur vet dom att tex 100 likadana förslag kommer från en och samma person”? Det har häller ingen betydelse, varje medborgare kan skicka in fler förslag, olika eller lika. Har som sagt ingen betydelse, mer än att Lena Eckerbom Wendel får mer att läsa, hon har ju lovat att  hon skall läsa alla inkomna förslag.

Fast samtidigt kan jag förstå misstänksamheten, om det kommer in en stor över majoritet på något av tjänstemanna förslagen, så finns ju risken ändå att det blir någon form av vägledande.

Min parti kompis tillika killen som vart med förr, Stefan Kärvling påpekade  just detta att det finns risk att folk hamnar i en form av ”gisslan situation”, man tvingas att ta ställning till det som lagts fram i informations bladet. Och så tycker väl jag att det blivit nu.. Hade kanske vart bättre att dra ut på processen, gått ut och förklarat situationen på ett sakligt sätt, haft en dialog, en riktig dialog och kanske kunnat värka fram ett förslag som medborgarna och politiker  skulle kunna vara överens om. Man skulle ta fram all saklig information, men inte gett en massa förtryckta förslag, utan gett medborgarna ett vitt papper.

Själv vet jag inte riktigt vad jag skall tro, självklart är jag misstänksam för jag tror inte på upplägget och jag tror inte att sparade pengar pga nedlagda skolor hjälper upp resultatet bland Vänersborgs elever.

Vi behöver mer personal i skolan, vi måste tillbaka till den nivå vi hade 2008. och då behövs 20 miljoner minst. Vi tjänar inte in dom pengarna på att lägga ner skolor, de finns uppenbarligen politiker som fortfarande hävdar att Vbg lägger mer på lokal hyror än läromedel.. Vilket inte riktigt stämmer, kostnad per elev  för undervisning 36 113:- och kostnad per elev för lokalhyra 16 452:- enligt SCB.

Kom nu ihåg, VBG gör ungefär 30 miljoner i plus varje år.. och ändå så fel kalkyleras vissa andra anläggningar, så det måste skjutas till  ett antal miljoner i tid och otid.. Plus att vissa anläggningar aldrig blir färdig så man kan använda den som det var tänkt.. Och även om den skulle bli klar så verkar det inte som man har råd att använda den i allafall,,, till det, det var tänkt… ja jisses…

Kategorier:Vänersborgs kommun

Käft smäll..

februari 14, 2012 Lämna en kommentar

Jaha.. Då var den på tapeten igen då.. Och så lagom när den såkallade ”medborgardialogen” dragit igång, angående att vi har för mycket skollokaler och måste lägga ner skolor för pengarna räcker inte.. Och då kommer den igen.. Förvånad? Nej…

Men jag förundras över hur man vinklar och vrider kring Arenan. kommunens ekonom i förvaltningen talade om redan för ett årsedan att Arenan kommer att kosta pengar, och kommer alltid att kosta pengar, den kommer aldrig att dra in pengar så kommunen kan tjäna på den eller att den överhuvudtaget skulle kunna dra in pengar så den skulle kunna bli självförsörjande..  Ändå vill jag påstå att man ändå försökt att bortse från det och pratat om att det måste bli mer evenemang och det skulle gynna kommunen.. Man har även tackat ja till Bandy VM 2013, där känner jag, eller misstänker, att detta kommer kosta skattebetalarna ytterligare pengar, jag inbillar mig att ett sånt här evenemang kostar en del, och IFK kommer inte klara detta, nu säger visserligen ordförande Bertilsson att man räknar med att gå med vinst med alla reklam intäkter osv… Jag vet inte riktigt om jag tror på Bertilsson.. Jag känner mig lite orolig, om man läser på lite om den mannen så känns hans ord så där… Men vi får hoppas att jag har fel.. Verkligen hoppas..

Men som sagt nu pratar man från Moderat styret i kommunen att det finns gigantiska problem med Arenan, den kostar mer än man räknat med, den är inte färdig byggd, det läcker in vatten, det är för dyrt för Vänersborgs kommun att det anordnas evenemang i Arenan etc.. Från Vänstern har vi påpekat detta flera gånger, och vi vill att man gör konkreta saker, inga mer pengar förrän vi fått till en utredning som kan söka alternativ verksamhet, mindre istid, och förhoppningsvis få ner kostnaderna till minimum. Försäljning är också en sak vi förespråkar.. Och sedan funderar jag på det här, varför ligger Arenan kvar i BUN. Gunnar Lidell (M) var mycket tydlig när han tog över styret, att Arenan skulle skötas av folk som kan det här med byggnader, och inte av en nämnd som jobbar mest med skolor och pedagoger.. Men den är fortfarande kvar i BUN.

Och just nu kommer begäran om mer pengar som en käftsmäll på förtvivlade Dalslänningar och Tunhems bor.. Det här är inte bra.

Jag har full respekt för de som gillar Bandy och de som har det som en stor hobby, det kanske är mer än en hobby, det kanske är en livsstil, självklart jag inser att ni tycker Arenan är väl värd varenda krona..

Men jag gillar inte bandy, har aldrig sett en bandymatch mer än på TV, och jag har aldrig förstått tjusningen. Ishockey gillar jag och tycker om att titta på ibland, men det är nått helt annat. Bandy är för mig obegripligt. och att man betalar nästan 300 miljoner för att på detta sätt gynna bandyn och ett hopp om att IFK skall bli svenska mästare när de får en massa extra istid. Vad vinner Vänersborgs kommun på att IFK skulle bli Svenska mästare?? Ja, jag vet inte, men som sagt alla har vi olika intressen.

Det är ju också märkligt kan jag tycka att Moderaterna talar om att man inte tjänar några pengar på Arenan och att den är för dyr att ha evenemang i.. Och så skriver man avtal med IFK som gör att IFK kan tjäna pengar på anläggningen?? Det tycker är högst anmärkningsvärt.. Kompisen Kärvling skrev om detta för ett tag sedan, Klicka på kursiva texten om ni vill läsa om det Hyresavtal .

Jag la upp en länk angående en expert kring arena frågor på facebook för ett tag sedan,   klicka på kursiv text igen Riv Arenan Ok, kanske extremt, men man börjar nog f-n undra..

Och när jag ändå håller på det gamla Youtube klippet, vem som sa vad när det beslutades om att det skulle byggas.. Beslutet

Ja som sagt en stor käft smäll är det, och de är det varje gång det händer som det måste till extrapengar, för det innebär att något annat blir lidande..

Klicka på bilden överst i bloggen.. 😉

Kategorier:Vänersborgs kommun

Ingen Kommentar!

februari 14, 2012 Lämna en kommentar

Åter en dag utan svar. konkursförvaltarna som handhar SAAB, konkurs bo, har varje tisdag en press konferens. Uppenbarligen för att de fått så mycket kritik för att de inte sagt något tidigare. Fast min bedömning är att dessa press konferenser är bara ett spel för galleriet. Dom säger ingenting, lika lite som innan.

Idag var det Anne-Marie Pouteaux som höll i konferensen, och hon var lika tyst som sist man pratade med henne. Hon kommenterar ingenting. Mer än att hon bara bekräftar det vi vet sedan tidigare och det som kom ut från förra tisdagen.

Man jobbar mot en ”helhetslösning”. Man har idags läget 6-7 intressenter. Om de lagt bud vill hon inte kommentera. Det finns både svenska och utländska intressenter. osv, osv…

Anne-Marie Pouteaux är nog den som vart mest hemlighets full, ända från start. Och har också mycket svårt att ta till sig av fackens kritik, och tycker nog att de själva gjort ett bra jobb hittills för fackens medlemmar, man ordnade ju på ganska kort tid direkt efter KK att folk fick ut November lönen via lönegarantin, och tycker således att den kritiken som de får är obefogad. Folk borde ju faktiskt vara tacksamma för att man agerade så snabbt…

Att de sedan inte uppfyller kraven om MBL osv.. ser dom som mest bara gnäll från fackligt håll. Dom pratar om att de utreder om det förekommit något brottsligt i SAAB innan konkursen, och det skall dom göra, det hör till.. Men man kanske skall börja fundera om det de gör själva är brottsligt, om inte annat moraliskt brottsligt mot en massa människor som just nu lever i ovisshet, och uteblivna löneutbetalningar. Men som hon säger,,  ”konkursförvaltarna förstår och hoppas att alla före detta Saab-anställda ska få nya jobb. Men att de inte kan ta ansvar för det, de arbetar med att sälja Saabs konkursbo.” Egentligen skiter hon i oss, och det enda som existerar på deras bord är att sälja konkursboet.. uppenbart.

Jag känner just nu en sorg och förtvivlan i mitt fackliga hjärta som sitter väldigt långt åt (V)änster. Det här är ett riktigt skitläge. och ibland kan man undra vem som ser till oss. Jag har skrivit det tidigare varför hörs inte facket? Javisst jag är facket, vi är alla facket.. Men det finns dom som har mandat att jobba för medlemmarna på en annan nivå. Förbundet tex.. Jag hör att de gör en massa saker och jobbar stenhårt med detta.. Med vadå? Dom hörs ju inte..

Vi måste få en lösning som ger i stort alla jobbet tillbaka, det borde vara  prio både hos regering och Fackföreningarna. Påtryckningar som visar att för Sverige är det ett måste, för vi har inga jobb åt industriarbetarna i västsverige och detta kommer på sikt att kosta stora pengar för just Sverige.

SAAB behövs för framtiden och för en renare miljö och minskade koldioxid utsläpp, tillsammans med statliga pengar för forskning, och det innovativa ideer som SAAB,s ingenjörer genom alla tider stått för är något som man bara inte får kasta bort..

Nej, dagens presskonferens kunde likaväl kvittat, men jag hade inte räknat med något annat. Nu får vi se om det infrias att det kan finnas en lösning i slutet av februari..

Kategorier:SAAB