Arkiv

Archive for september 22, 2011

Mulltorp.

september 22, 2011 2 kommentarer

Var härom kvällen i Västra Tunhem, och träffade Mulltorpsskolas föräldraförening. Vi hade några veckor tidigare fått inbjudan, alla som sitter med i BUN, gruppledare inom partierna i vänersborg samt tjänstemännen. Man ville fortsätta dialogen som man påbörjade före valet. Eftersom man upplever ett hot mot sin skola enligt kommunens strategidokument. Så föll detta möte sig ganska naturligt. Som jag skrivit tidigare, så var inte alla partier intresserade av att komma på detta, av skilda anledningar.

http: //baeckstrom.wordpress.com/2011/09/21/medborgarna-far-bestamma/

Mitt eget syfte till att jag åkte dit gick ut på att jag ville lyssna på vad folk säger. Det handlade från mitt håll inte att lova någonting, utan att få argumenten från de oroliga medborgarna. Nu skall vi komma ihåg att det finns inga beslut tagna huruvida skolor skall läggas ner eller inte. Men det är klart det kan ju hända väldigt snabbt också, likt det som skedde i Väne ryr. Där tog tjänstemän och rektor beslutet att flytta de 11 elever som gick där i enlighet med skollag och delegationsrätt, man informerade presidiet som i sin tur överlade och bestämde sig att stödja rektor och tjänstemän, ”för det är elakt att dra ut på det”. Detta diskuterades aldrig överhuvudtaget i BUN, och var tänkt om jag förstått rätt, bara skulle passera på nästkommande möte som en informationspunkt, (Nu blev det mer än en informationspunkt). Jag minns själv att jag upptäckte vad som hänt genom att jag såg på Facebook, där Centerpartiets ledamot skrev en fråga till ordförande i BUN om hur det kom sig att elever flyttats, hon hade fått uppgiften från föräldraföreningen i Väne ryr, i övrigt kände ingen till någonting om detta. Så visst det kan gå fort, och detta skrämmer naturligtvis medborgarna i de områden som har utpekats sedan tidigare (landsbyggdsskolorna).

Jag tycker upplevelsen från mötet med föräldraföreningen i Västra Tunhem var bra och givande. Eftersom jag är ny i det politiska sammanhanget så kände jag mig lite obekväm i själva upplägget, som man iscensatt. Men tycker nog ändå att det förflöt på ett ordnat och bra sätt. Arenan kom naturligtvis på tal, många gånger, och ställdes mot deras skola. Och så är det, pratar man med folk utanför centrala Vänersborg, och det gör jag ibland då jag själv bor i södra Dalsland, och har barn i Frändeskolan. Så anser folk att man blir orättvist behandlade när man bor på landsbyggden, och att Arenan är en stor bandit i sammanhanget. Och vi som bor utanför Centrala Vänersborg, tycker att våra kommunala inrättningar är viktigare än en bandyhall i stan. Vi vill behålla vår skola och barnomsorg, det finns nu  Moderater som uttryckt det att vi bedriver ingen socialverksamhet för att folk skall kunna utnyttja till egen fördel, utan att allt handlar om att det skall vara för barnens bästa. ”man måste se barnen”, vi bryr oss inte om vare sig vad föräldrar tycker eller personal. Utan det skall handla om att barnen skall gå först. Vem har rätt att avgöra det? Vad som är för barnens bästa..

Nu inbillar jag mig att Mulltorp inte ligger i farozonen denna gången, utan det är Dalslandsskolorna som skall känna sig mer oroliga. Men som sagt det är vad jag inbillar mig.

Och jag blir mer och mer fast besluten om att, Nej.. Jag tänker inte lägga min röst, (om det nu blir någon sådan överhuvudtaget i BUN) på att någon av de skolor vi har läggs ner. Utan snarare tvärtom, satsa på landsbyggdsskolorna de kan faktiskt ge mycket tillbaka i form av trygg skolgång med inslag av naturupplevelser.

Kategorier:Vänersborgs kommun