Arkiv

Archive for maj 2, 2011

Om konkurs…

En eventuell konkurs för Saab bör få relativt små effekter på svensk ekonomi. Efterfrågan på arbetskraft är i dagsläget mycket hög och effekterna på sysselsättningen bör därmed bli begränsade genom att många som friställs har möjlighet att få arbete på annat håll. Den kortsiktiga effekten på BNP-tillväxten blir högst 0,1-0,2 procentenheter.

En nedläggning av produktionen skulle kortsiktigt få märkbart negativa effekter på sysselsättningen, industriproduktionen och BNP. Utöver de 3350 personer på Saab som direkt berörs av en nedläggning kan närmare 5000 personer i samtliga underleverantörled också riskera att förlora sina jobb. Det är framför allt personer sysselsatta inom produktion och försäljning av bilar som drabbas. Som exempel kan nämnas drygt 1000 personer sysselsatta inom teknisk konsultverksamhet och ca 750 personer inom handel och service av motorfordon. Kortsiktigt kan därför arbetslösheten stiga.

En nedläggning av Saab skulle innebära ett produktionsbortfall motsvarande 1% av den totala industriproduktionen, vilket motsvarar en nedgång av BNP med knappt 0,2 procentenheter. Effekterna på handelsbalansen är svårare att beräkna. Visserligen minskar exporten av Saab bilar, men även importen för att producera bilar minskar. Men mest beror det på om konsumenterna väljer att köpa svensktillverkade bilar eller importerade bilar istället för Saab.

På lite längre sikt bör effekterna av en eventuell Saab-konkurs bli relativt begränsade. I det nuvarande starka konjukturläget med den snabba uppgången av sysselsättning bör det finnas möjligheter för många som friställs att få jobb inom bilindustrin eller dess underleverantörer, men även inom andra sektorer. En sådan omställningsprocess kan dock ta tid, varför arbetslösheten kortsiktigt kan stiga upp till 0,2 procentenheter.

Det ovan är saker hämtade ur en utredning / analys som Nordea gjort. Och visst kan det vara så, att om Saab läggs ner så påverkar det i det stora hela, i hela sverige ganska lite. 10000 fler arbetslösa kan upplevas som lite, och i det direkta 3355 anställda på Saab, är ju ingenting. Men titta på Färgelanda ca 6800 invånare, vet inte exakt hur många som jobbar på IAC, men första varslet pga Saab är ca 150 anställda, kan antagligen bli fler, Och vem vet; IAC kanske tycker att det känns som slöseri att ha fler produktionsanläggningar till bara en aktör, och kanske väljer att flytta all verksamhet till Skara, vilket inte skulle vara helt otroligt E20 raka spåret till Göteborg. Detta skulle antagligen påverka Färgelanda med en ökning av arbetslösheten på 15-20 % minst, skulle jag tro.

Hur skulle det ställa sig mot Vänersborg? Ja, jag vet inte har inga uppgifter på hur många som jobbar på eller i anslutning till Saab, men kan ändå tänka mig att det handlar om tusen personer kanske ännu fler. Vad innebär det i en förlängning? förlorade skatteintäckter? Nordea säger att konjukturläget med snabb uppgång av sysselsättning, löser problemet, folk kan få jobb annanstans, mmm innebär det flytt, kommer detta att slå fruktansvärt på våra kommuner i regionen… Vänersborg pratar om att bli en attraktiv kommun dit folk vill flytta, än så länge talar siffrorna tvärtemot, befolkningen minskar av någon konstig anledning, och en nedläggning av den största industrin i närområdet skulle antagligen bidra till ännu större avflyttning.

Jag tror Nordea har missat något, jag tror att deras analys tar för enkelt på situationen. Jag tror att det kommer att slå värre än de tror, vad är det som säger att underleveratörer som levererar både till Saab och Volvo kan överleva bara på Volvo, vad säger att dessa inte blir tvugna att slå igen för de klarar sig inte bara på en biltillverkare. Vad säger att Volvo inte får för sig att ta delarna från betydligt billigare land, typ från ägarens hemland????? Och helt plötsligt så har vi ingen snabb uppgång på sysselsättning, utan snarare tvärtom..

Varför är regeringen passiv? Ja, näringsministern säger att det är viktigt och att man skall jobba för fordonsindustrin. Man har gjort det Saab bett om, och man gjorde det skyndsamt. Men det är bara det oxå,, inget mer. Anders Borg har inga possitiva saker att säga, mer än att man har beredskap om Saab går i konkurs. Inget mer! Varför går inte regeringen till försvar för sin industri? Tittar man på Tyskland och Frankrike, där gör regeringarna allt de kan för att rädda sin bilindustri, de går in med statligt stöd innan krisen hunnit uppstå. Och ingen pratar överhuvudtaget om att vi måste tänka på skattebetalarnas pengar. En konkurs/nedläggning är att äventyra skattebetalarnas pengar, då  staten borgar för lån etc.. plus vår egen regions undergång, och förlorade skatte intäkter.

Det är rent bedrövligt att vi har en sådan regering som vi har, fast det är klart, svenska folket röstade i höstas på detta.  Denna passiva och odrägliga borgarpolitik som skapar klass skillnader och utanförskap. Sparkar på de som ligger ner, man plockar fram sånt som varit utrotat sedan årtionden tillbaka, typ barnfattigdom. O värre lär det bli. De som har i dagens Sverige har det bra, men de som inte har får hanka sig fram på socialbidrag och Fas 3. Och snabbt kan det gå, bli för f-n inte sjuk….

(I denna stund när bloggen läggs ut, har det kommit uppgifter om att Saab har löst sina ekonomiska kortsiktiga bekymmer med hjälp av lån från en investeringsfond, samt att man även gått ut med ett pressmeddelande om ett samarbete/avtal med ett kinesiskt företag, Hawtai motor group.. vad nu det innebär??) enligt uppgifter från SR/Väst

Kategorier:Uncategorized